4 zemské požiadavky

 1. Pôda si zasluhuje zvláštnu ústavnú ochranu. Pôda nie je voľný tovar. Pôda je národným bohatstvom.
 2. Pôda je podmienkou nášho prežitia. Zem a pôda sú spoločné životné prostredie. Preto ju možno spravovať a obhospodarovať len v súlade s prírodnou rovnováhou (ekosystémom). Na území SR nech je zakázané používanie prípravkov ohrozujúcich zdravie a prírodu, ako aj pestovanie  geneticky modifikovaných plodín.
 3. Vlastníctvo pôdy na území SR  je vyhradené občanom SR, združeniam občanov SR, ustanovizniam a štátu slovenských občanov – Slovenskej republike. Prenajatie pôdy je možné zmluvne dohodnúť len na dobu do 10  rokov (bez prolongácie). Žiadame udržať predkupné právo pre spoluvlastníkov pôdy. Žiadame urýchlene riešiť otázku potravinovej bezpečnosti SR a umožniť rozvoj rodinných gazdovstiev.
 4. Je potrebné zabezpečiť ochranu pred špekulatívnym kapitálom, pred ovládnutím rozľahlých území sústredenou mocou. Preto je potrebné stanoviť hornú hranicu rozlohy pôdy, ktorú môže vlastniť občan (fyzická osoba) – navrhujeme 300 ha a tiež stanoviť hornú hranicu, ktorú môže vlastniť združenie občanov, v závislosti na podobe združenia.

Dodatok: Žiadame, aby boli zrušené súčasné právne normy, ktoré bránia slovenským občanom pri kúpe pôdy o rozlohe nad pätinu hektára, ak nie sú podnikateľmi, ak nemajú odborné vzdelanie, určitý vek a inými obmedzeniami, ktoré znevýhodňujú tradičných gazdov a ďalších prírodných pôdohospodárov.

Ak tieto naše požiadavky nebudú včlenené do právneho systému SR, žiadame v súlade so základnými zásadami demokratického štátu, aby bolo o týchto zásadných otázkach vyhlásené všeľudové hlasovanie občanov Slovenskej republiky, teda – referendum.

Táto výzva je upraveným výstupom Zhromaždenia Gazdovskej obrody, ktoré sa konalo 11. 3. v Majcichove. Gazdovská obroda je zatiaľ 300 – členné združenie prírodných hospodárov, gazdov v príprave a gazdovaniu nápomocných, ktoré je súčasťou o.z. Rodný kruh. Petíciu za návrh na novelu ústavy, na ktorom sa zhodlo zhomaždenie Gazdovskej obrody,, podpísalo vyše 3 000 občanov SR.

Petícia za ústavnú ochranu pôdy – 4 zemské požiadavky

22.4. – Zhromaždenie za ústavnú ochranu pôdy – Bratislava – Hviezdoslavovo námestie – od 15:00 Výzva 4 ZEMSKÉ POŽIADAVKY  bude prednesená o 18.00. hodine.

FB – udalosť

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/4-zemske-poziadavky

1 komentár

  • Tomáš Teicher on 17.04.2017 at 05:54
  • Odpoveď

  Zaujímavá iniciatíva, tiež by si zaslúžila pozornosť akú má protikorupčný pochod.
  Ja ale za prioritu považujem, aby orná pôda ostávala naďalej ornou pôdou. V súčanosti sa často stáva, že pozemom vedený ako orná pôda sa preklasifikuje na stavebný pozemok. (Viď ako napr. slovenská vláda darovala Jaguaru naúrodnejšiu pôdu v okolí Nitry). Ale tých prípadov je množstvo je to celoslovenský trend.
  GMO potravín by som sa nebál, je vždy lepšie upraviť DNA proti škodcom, ako striekať polia chemikáliami, ako to robia naši poľnohospodári. Zaujímavý je aj pohľad na polia, keď človek prejde kúsok za hranice do Rakúska – tam polia žijú prírodou – „kŕdle“ zajacov a rozmanité druhy vtácvta. Nie som odborník, ale tipujem, že to súvisí so starostlivosťou o pôdu a nepioužívaním zbytočne veľa chemikálií.

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.