3 roky Výzvy na záchranu slovenskej Zeme. Pôda sa naďalej rozpredáva!

Apríl 2014: Výzva na záchranu slovenskej Zeme
Apríl 2017: 4 Zemské požiadavky

Pred tromi rokmi, keď sa končilo ochranné moratórium pre skupovanie slovenskej pôdy cudzincami, sme sa zhromaždili na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave s Výzvou na záchranu slovenskej zeme. Keďže siedma požiadavka sa týkala vody, doplnili sme do názvu dodatočne aj vodu. Čo sa od vtedy stalo?

Za záchranu našej Zeme: Zuzana Hanusová zo skupiny Páni Času

Dobrý vývoj v jednom bode: Po našej jarnej výzve, koncom toho istého roku, sa dostala  ochrana vodných zdrojov do Ústavy SR. Toto umožňuje aspoň čiastočne chrániť vodné zdroje ako národné bohatstvo. Môžeme to považovať za čiastočne dobrý vývoj a našu snahu v tomto zmysle za úspešnú.

Nedobrý vývoj je v ostatných zemských otázkach. 2. a 3. odsek výzvy sa nepodarilo naplniť: Zem sa dostáva v rozlohách o státisícoch hektárov do rúk špekulatívneho kapitálu – zahraničného, i domáceho.

4. odsek výzvy je venovaný podpore potravinovej sebestačnosti Slovenska. V tomto smere sa stav nezlepšil, skôr sa zhoršil.

V 5. odseku našej výzvy sme žiadali , aby sa vo vzdelávaní, a to i v mediálnom, dostalo viac pozornosti vzťahu k zemi, krajine, vode a potravinám. V toto smere sme tiež  nezaznamenali viditeľný  zlom k lepšiemu.

V 6. odseku Výzvy za záchranu slovenskej zeme sme upozorňovali na právo občanov na zdravé životné prostredie a tiež sme žiadali o ochranu rastlinných a živočíšnych druhov pred pretláčaním GM plodín. Aj keď už v 17 krajinách EU je pestovanie  geneticky manipulovaných potravín zakázané, na Slovensku ani v tomto bode nedošlo ku zmene k lepšiemu

Ba práve naopak.

Za záchranu našej zeme: Vrbovské Vŕby – Andrej Budislav a Rastislav Jobus

DOŠLO K VÝVOJU K HORŠIEMU:

Vládne novelizácie zákonov namiesto toho, aby zamedzili prístup ku slovenskej pôde zahraničnému a inému špekulatívnemu  kapitálu, sťažili prístup k pôde bežným slovenským občanom, ktorý sa pri kúpe nad dvadsať árov, čo je len pätina hektára, buď musia preukázať trojročným podnikaním v oblasti poľnohospodárstva, alebo určitým vekom, alebo určitým vzdelaním. Kým firmy, zahraničné, aj domáce, sa k slovenskej pôde dostanú, slovenský občan s tým môže mať výrazné ťažkosti. V súčasnosti hrozí  zrušenie predkupného práva pre spoluvlastníkov pôdy, ktoré doteraz ako – tak mohlo aspoň čiastočne znižovať nebezpečenstvo rozpredávania pôdy špekulantom. Či bude pôda chránená viac, alebo menej, toto závisí od občanov Slovenskej republiky.

4 ZEMSKÉ POŽIADAVKY

Preto vyzývame všetkých zodpovedných občanov Slovenska, aby podporili našu novú výzvu, zhutnenú na základné „4 zemské požiadavky“, ktoré predkladáme na celonárodné prerokovanie.  Pri príležitosti Dňa Zeme vás pozývame na veľké Zhromaždenie za ústavnú ochranu pôdy. Naše tohtoročné požiadavky sme upravili tak, aby napomohli zákonodarcom, poslancom NR SR a zodpovedným predstaviteľom štátu k takej novelizácii Ústavy SR, ktorá by napomohla ustanoveniu pôdy ako národného bohatstva občanov Slovenskej republiky a zamedzila špekulatívnemu rozpredávaniu pôdy.

Žiarislav a Bytosti: Za záchranu našej zeme a vody

Tieto požiadavky predkladá zatiaľ 300 – členné združenie Gazdovská obroda, ktoré je súčasťou o.z. Rodný kruh. Výzva 4 zemské požiadavky je zhutneným výstupom  Zhromaždenia Gazdovskej obrody, ktoré sa konalo v sobotu 12. 3. tohto roku v Majcichove na záver 2-dňovej vzdelávaco – spoločenskej konferencie pod názvom Gazdovská obroda.

Vyzývame všetky formálne i neformálne združenie, spoločenstvá a skupiny, ktoré súhlasia s našou výzvou, aby nám zaslali podporné stanoviská. Ak by sa stalo, že sa zhodnú len na niektorých bodoch našej výzvy, len na niektorých požiadavkách, nech podporia tie, ktoré uznajú za vhodné.

Podporné stanoviská pošlite na medzisieťovú adresu rodocesta@gmail.com, premet: 4 zemské požiadavky.

Kto môže podporiť osobne alebo spozorsky zabezpečenie sobotného – finančne náročného verejného podujatia so 7 koncertami, tuto.

Našim cieľom je rozprúdiť celonárodnú rozpravu o ústavnej ochrane pôdy, ktorá by mala byť podporená sústavou s tým súvisiacich zákonov. Keďže bežným zákonom sú nadradené zákony EÚ, ochrana pôdy je možná len vtedy, keď je zachytená v ústave SR, pretože Ústava je najvyšší zákon štátu a preto ústavná ochrana je najúčinnejšia.

Za Gazdovskú obrodu a Rodný kruh, s výzvou ku všetkým občanom a združeniam: Miro Žiarislav Švický

Apríl 2014: Výzva na záchranu slovenskej Zeme

Apríl 2017: 4 Zemské požiadavky

 

22.4. – Zhromaždenie za ústavnú ochranu pôdy – Bratislava – Hviezdoslavovo námestie od 15. hod  

snímky z článku: Ako sme na námestí iskru kresali a našej Zeme sa zastali…

 

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/3-roky-vyzvy-zachranu-nasej-zeme-poda-sa-nadalej-rozpredava

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.