Žiarislav: UŽ SA TO ZAČALO: Vedomecké vzdelávanie pre deti je naša budúcnosť

Naše vzdelávanie je tanec. Náš tanec je vzdelávanie.

Už asi pol roka si nemal koncerty. Hovorí sa o tom, že chodíš do nejakej školy pracovať s deťmi. Čomu sa venuješ v súčasnej dobe?

Vlastne si to už povedal, len to nie je škola, ale zariadenie prírodného vzdelávania. Zatiaľ je to pre deti v domácom vzdelávaní, s ktorými denne pracujeme. Práve robíme piesne o zvieratách, prepisujú si texty, teda básne, takže také malé koncertíky robíme denne. Avšak pred koncom roka budú len dva koncerty s bytosťami – v Banskej bystrici a na oslavách  Zimného slnovratu na Podskalke pri Svite. 16.12. tam budú hrať aj Páni Času, Sasa Hopsa a ďalší. No a v tejto dobe má človek aj vystúpenia bez Bytostí, s piesňami a slovom pre blížiace sa sviatky Deducha a Zimného Slnovratu. Tam aj človek naškrtne čo-to o ďalšom dianí a to aj v oblasti vedomeckého vzdelávania.

Mnohí s tým ešte neprišli do styku – čím sa prejavuje vedomecké vzdelávanie, ktoré teraz beží aj pre školopovinné deti?

Neučíme oddelené predmety, ako je to bežné v súčasných školách ale vzdelávanie prebieha v okruhoch a oblastiach. Napríklad v oblasti slova môžeme vnímať tak to, čo vnímame ako slovenský jazyk, teda pravopis, vetnú a slovnú skladbu, základy pochopiteľného koreňoslovia a spisbu, teda literatúru, a určitú výslovnosť, ale aj kultúru slovného prejavu čo zasahuje do divadla, ale aj do etiky. Alebo inak –  dnes sme po ranných cvičeniach a hrách začali čítaním veršov hovodrevnej piesne bobor a hrali sa s dopĺňaním ďalších veršov, rýmov. Potom sme dej piesne tak-trochu hrali. A nakoniec spievali, vlastne – slohy sú hovorené a refrén spievaný – zvládli sme to veľmi rýchlo a ešte v ten deň to ukázali v novodrevnej škôlke. Dnes sa začal jeden chlapec učiť hru na husle a to prírodným spôsobom a hneď bol aj v skupine. Na dve struny hrá „monochór“. Deň sme zakončili cvičeniami s palicami a prípravou slnovratovej piesne a tanca, ktorý bude nakoniec nie s palicami, ale s ozembuchmi. Deti sa tešili, mali zážitok a pritom sa vlastne vzdelávali. Naše vzdelávanie nie je „suchárina“. Tento spôsob učenia je celkom prírodný, prirodzený, je to čosi, čo mnohí v priebehu rokov a desaťročí žiadali, teraz prišiel čas keď to môžeme uskutočňovať. Chystali sme to nejakú dobu. A teraz je čas sa do toho pustiť naplno. Už sa to začalo.

Takmer všetky články v tlači o školstve sú také nepriaznivé – v zmysle – školstvo je nanič…

Vzdelávanie nie je na nič. Už zvieratá sa vzdelávajú v prírode, aby prežili. A to je na niečo. Aj naše vzdelávanie je na niečo. Ide o to vedieť, čo je dôležité, podstatné, a čo sa k tomu pridá. Vedieť, kde sú živodráhy, pestovať tieto živodráhy, aby sa ľudia už od útleho veku mohli vzdelávať v radosti a vo vedomí a nie len z donútenia a v utrpení. Život je dobrá vec. Aby sme mohli lepšie žiť, potrebujeme sa lepšie vzdelávať. Dobré vzdelávanie znamená nezaoberať sa príliš nepodstatnosťami a ísť k veci. Tú celostnosť, teda systematiku a postupnosť, teda metodiku máme vďaka prírodnému vedomectvu v sebe. My môžeme začať z ktoréhokoľvek konca v akejkoľvek minúte života a hneď môžeme krúžiť. Naše vzdelávanie je tanec. Náš tanec je vzdelávanie.

Spomenul si okruhy a tanec. Je tanec jeden zo vzdelávacích okruhov?

Presne tak. V každom okruhu sú 4 živly a teda – zem ako tradícia, voda ako cítenie, vzduch ako voľnotvorba a oheň ako nadšenie a pochopenie…. Nerobíme ani folklór, ani modernu, naše veci vychádzajú z dávnych spôsobov, ale sú v zásade tvorivé a súčasné. Robíme pre deti také vzdelávanie, aby vedeli to, čo iné deti, ale v niečom boli vynikajúci. V čom, to záleží aj na nich, my k tomu vytvárame podmienky, pomáhame im na ceste rozvoja schopností a poznania.

Teraz cez víkend je vedomecké  učenie pre vzdelávanie v predškolskom a ranoškolskom veku.

Áno, len škoda, že sme to nedali do oznamu, ale vzdelávanie o deťoch v predškolskom veku a spôsoboch, ktoré sú vtedy vhodné, tak to môže byť dobré a zaujímavé pre človeka v akomkoľvek veku. Totiž – ak sú v ranom veku niektoré veci zanedbané, tak to môže mať celoživotné následky a  tieto následky možno čiastočne naprávať. K tejto oblasti môže patriť nedostatočne rozvinutá pohybová kultúra, hudobný sluch, ale aj všeobecné citové záležitosti môžu byť v tomto veku aj korene alergií, nedostatočnej odolnosti – imunity a iných neduhov nadobudnutých v dôsledku nedostatočného styku s prírodou, jej silami, živlami, ale aj prirodzeným bakteriálnym svetom.

A od nového roku už ideme na vzdelávanie v akomkoľvek veku – od predškolského po dospelý.

A pôjdeme po okruhoch – jeden po druhom. Slovo, pieseň, tanec, pohyb, zručnosti a pôdohospodárstvo, dejiny, výtvarníctvo…

A ako teda vyzerá vedomecká škola pre každého?

Škola je prírodná. Má prirodzené postupy vzdelávania. Prostriedkom i cieľom je celostné vedomie. Pochopiteľné. Vysvetliteľné. Nadšenie ako OHEŇ a vnímavosť ako VODA. Nadväznosť na dávnejšie vedomé spôsoby ako ZEM. Rozhľad a prepájanie ako VZDUCH a vietor.

Nejaké posolstvo na záver?

Prišla doba keď sa Slovákom rodí málo detí, niektorí hovoria – národ vymiera. V tejto dobe máme všetci zodpovednosť za deti tohto národa. Vytvorme také podmienky, aby boli šťastné a aby náš rodostrom mohol ďalej rásť a kvitnúť.

 

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/ziarislav-uz-sa-zacalo-vedomecke-vzdelavanie-pre-deti-je-nasa-buducnost

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.