Žiarislav: Máme väčšiu silu, ako si myslíme.

Rodná cesta: Voľby – poprední kandidáti hovorili, akí sú kresťania…

Kedy už konečne politici pochopia, že prezident by mal byť pre všetkých a nie len pre jedno vyznanie? Prezident by to mal robiť v krajine tak ako my to robíme na Gazdovskej obrode.  Veď to nie sú pápežské voľby v teokratickom štáte, ale prezidentské v občianskom štáte. Keď sa niekto správa duchovne, predsa nepotrebuje vykrikovať okolo seba,aký je veriaci, ako chodí do kostola, aký je birmovaný. Správaj sa duchovne a my to tak budeme vnímať, priateľu. Očakávame, že vedúci politici už konečne budú aj filozoficky a duchovne podkutí. V týchto prezidentských voľbách vysvitlo, že Slovákom v zásade nezáleží na tom, či sa kandidát chvastá určitým duchovnom.

Máš predstavu, ako volili ľudia z okolia Rodného kruhu? Mnohí sa o to zaujímajú.

Volili rôzne, sú slobodní. Ale mnohí, mnohí nevolili vôbec. Pretože v žiadnom kandidátovi nevzhliadli blízkosť.Aj keď niektorí hovorili o blízkych hodnotách, napríklad vo vzťahu k zemi, k potravinám, pôdohospodárstvu, k národným hodnotám, k svojprávnosti a neodovzdaniu krajiny nám nevlastným záujmom vojenských a nadnárodných kapitálových štruktúr…, spôsoby a ďalšie súvislosti boli pre našich ľudí zväčša nevyhovujúce. Prezident tieto veci priamo určovať nemôže, ale môže mať na nich výrazný vplyv, môže sa snažiť o udržanie rovnováhy. Skrátka – mnohí Slováci by radi mali slušného a kultúrneho prezidenta, s hlbokým vzhľadom do našej kultúry, aby mali pocit, že ich kultúru bude nielen predstavovať, ale v náročných chvíľach, ktoré prídu, a tie prídu, aj sebavedome, múdro a účinne chrániť.

Pred týždňom bolo zhromaždenie Gazdovskej obrody. V nedeľu ste prebrali aj spoločenské veci a vydali vyhlásenie. Myslíš že to má význam?

Má. Niekedy to môže vyzerať, že si nás novinári a politici a verejnosť nevšímajú, ale nie je to celkom tak. Máme väčšiu silu, ako si myslíme. Navrhovali sme zmeniť ústavu vo veci ochrany pôdy v roku 2017 a zmenila sa nedlho na to práve v tomto smere. Navrhovali sme zrušiť zlý zákon o predaji pôdy, ústavný súd ho nedávno vyhlásil za neplatný. Sme jedna z mnohých síl, Gazdovská obroda je jedno z mnohých zoskupení, ale v podstate naša činnosť sa od ostatných v niečom líši. Na našich zhromaždeniach je vždy vzdelávanie s ohľadom na dávne a overené hodnoty, na korene pôdohospodárstva a nie len na hmotné, ale aj na duchovné. Sme jediné zoskupenie, ktoré obnovilo pôdohospodárske obrady priamo na zhromaždeniach . Vždy priateľsky hostíme hospodárov z iných zoskupení ,vymieňame si skúsenosti i správy, spolupracujeme. Nesúťažíme. Nebijeme na poplach pre nespravodlivé dotácie, mnohí ich dokonca odmietame. Pôdohospodárstvo je pre nás čestná úloha, je to vzťah k posvätnej zemi, je to nie len živnosť, ale aj spôsob života. Ľudia to budú dejinne prehodnocovať. Lebo naša úloha je dôležitá, je posvätná, je to cesta záchrany života na Zemi, ako ho poznáme. Naša sila nie je vo vlastníctve státisícoch hektárov, ale v duchu.  Nemusíme sa tým chvastať, ale musíme to vedieť.

Pred týmto zhromaždením si zdôrazňoval, že Gazdovská obroda je pre hospodárov všeobecne, nevyčleňuje sa národnostne ani nábožensky.

Áno, tak, boli na sieti nejaké šumy a tak sa človek jasne vyjadril. Naše poslanie je vzdelávanie, zušľachťovanie, ale používame aj duchovné prostriedky a to obrady pôdohospodárske, gazdovské, pestovateľské a chovateľské. A tak, ako mnohí  predkovia, ani my pritom nevylučujeme sa nábožensky. Niekto môže vzývať Boha, niekto bohov, niekto rieši atómy a vlnenia, ale náš vedomecký postup je tak pri vzdelávaní v školách, ako pri Gazdovskej obrode taký, že vyberieme citlivo obrady tak, aby sa tam zmestil každý. Napríklad máme obrad koláča, ktorý predkovia  používal doložene pred vyše tisícročím  tak v pôvodných duchovných kruhoch, ako aj neskôr v prevažne kresťanských domácnostiach. Chválime živly, ktoré sú dôležité pre všetkých, chválime predkov a sily bez ktorých by sme sa nezaobišli. Chválime bytosti, cez ktoré dary prišli, teda aj duše, rastliny a živočíchov – pred jedlom. Mali sme tohto roku aj liečiteľsko – chovateľský tradičný tanec Ovčí zdych, tanec Turoňa, tanec Deda… Spoločné prijímanie obradového koláča…Naša cesta je hĺbková. Pre niekoho sú to tance, piesne a folklór, pre niekoho je to kultúra a pre niekoho je to prejav Ducha. Každý má právo na svoj pohľad a tak je to dobré. Spolu žijeme na Matke Zemi a to je Cesta.

Padli návrhy že zhromaždenie raz do roka je pre Gazdovskú obrodu málo.

Máme predsa letné vzdelávanie Na Medzi, Dožinkovú Vatru, a ak sa podarí, tak začiatkom jesene novodrevný, teda novofolklórny festival Zemosvet. To je naša world  – svetová , ale presnejšie zemosvetová hudba, umenie, odevy, spôsob života, jedlá, filozofia, vedomstvo, a aj hospodárstvo, s ohľadom na tento kúsok zeme, ktorý je súčasťou sveta. Zatiaľ nie je isté, kde to bude. V čase jesennej rovnodennosti. Uvidíme, kde nás uvítajú. Teraz to nebude stavané nie len pre pár stoviek, ale pre tisíce návštevníkov. A znova – nebude to vyhranene etnické, ani vyhranene duchovné, ani inak oklieštené. Bude to živé. Je to živé. Áno.

Príprava nového SLNOVRATOVÉHO MIESTA  – mala byť o týždeň, chystá sa tam dosť ľudí.

Áno, na tom mieste dodnes pršalo a zem je teraz príliš mokrá. Človek vytyčuje priestor a upravíme ho s pomocou stroja keď bude pôda suchšia. Bude sa to konať na dva razy a až pri druhom raze potrebujeme množstvo pomocníkov. Dažde naznačili vývoj, v priebehu najbližších dní stihneme prvú úpravu. Ale tí, ktorí dôverujú chodu, nech prídu o týždeň Na Medzu. Od piatka do nedele 22. – 24.3.19 tam budeme opravovať a chystať dva prístrešky – treba vymeniť časť strechy na hosťovskej a učeníckej chatke, lebo šindle pretekajú a chatku treba zachrániť, bude v nej neskôr aj lesné novodrevné štúdio, kde sa bude natáčať ďalší reťazec Rodnej cesty i piesne. Laty a šindle sú prichystané. A spevníme aj ďalší prístrešok, kde bude skupina spať – na sene, v spacákoch. Bude teplo. Súčasne so zabezpečením vedomeckého strediska  urobíme obrad jarnej rovnodennosti a pri mesačnom úplnku nazrieme na budúci vývoj. Na vývoj nášho pôsobenia, na vývoj na Slovensku a na Zemi. Je to dôležité stretnutie, takpovediac kľúčové. Kto bude chcieť pomôcť mimo koncotýždňovky, môže sa ohlásiť aj na iné dni. A v súčasnosti je voľné jedno miesto pre človeka na pomoc alebo na vedomecký, hospodársky či remeselný zácvik.

Spomenul si nahrávanie. A čo nové CD – Ožívajú?

Budeme  ho nahrávať v štúdiu a čiastočne už i v chatke Na Medzi. Prišiel čas novej vlny vedomectva a tentoraz sa to odrazí aj v hudobnej kultúre v krajine, je tu mnoho hudobníkov, ktorí sú neprávom vytesňovaní a uvoľníme to. My uvoľníme tie pomery. Dáme nové podnety, nové vnemy, nové akosti. Keď sa skončia prezidentské voľby, vo vedomej rovine budú v našom okruhu ešte jedni malé voľby. Na dobu dvoch mesiacov bude zbierka na CD Ožívajú. Ak bude úspešná, CD natočíme. Ak nie, tak možno len pár piesní. Tentoraz zbierka prebehne na našej vlastnej stránke, takže nebudeme dávať na štartér percentá. Niektorí vraveli, že im to prekáža, tak teraz to bude bez prekážky. Ale lehotu dva mesiace na zbierku dodržíme a aj pravidlo vrátenia obeživa,ak by sa potrebná čiastka nevyzbierala. Pri knihe to bolo úspešné a má to trvalé účinky. Ešte viac by to malo platiť o novej hudobnej snímke. Mimochodom, piesne sú síce hotové, ale stále sú otvorené, napríklad nemáme ukončený výber ženských trávnicových hlasov, ktoré by mali byť v najmenej jednej piesni. Keď pôjdeme s piesňami po krajine, je možné, že posilníme skupinu. Ak je nejaký hudobník, ktorý sa v našej hudbe cíti dobre a chce do toho vložiť kúsok zo seba, dvere sú ešte otvorené.

Ako bude pokračovať vedomecké vzdelávanie?

Máme pripravené vedomecké podujatia s prepojenými smermi. Najbližšie bude výroba bubnov dobov a píšťal 5. – 7.4.19 s tým, že budeme počas majstrovania robiť ukážky vzdelávania s prepojenými predmetmi – tep hudby s matematikou, nápev s dychovými cvičeniami, texty so slovenským jazykom a jeho duchom… Tiež hudbu s výtvarníctvom. Ľudia si tam môžu a nemusia vyrobiť hudobný nástroj. Ďalšia koncotýždňovka bude zameraná na prírodné pôdohospodárstvo ako ho robíme Na Medzi 26. – 28.4.19 S vedomeckými vsuvkami do vzdelávania detí a dospelých, napríklad – možné prepojenie pôdohospodárstva s filozofiou, dejinami, duchom, vlastivedou, prvoukou, biológiou, chémiou, atď. Budeme pracovať, rozjímať, uvažovať, aj si zahráme a zaspievame. Je na čase ďalej posúvať vedomecké vzdelávanie do škôl a do rodín. Aj do širšej spoločnosti, veľko-občiny, do samospráv. Ďalšia koncotýždňovka bude v máji, mesiac pred Slnovratom, zameraná na obrady a užité vedomectvo. A vedomectvo ako spoločenské liečiteľstvo na Zemi. No a máme aj letné tábory, na ktoré sa dá zabezpečiť miesto už teraz, pretože počet miet je obmedzený. Je len pár mestských podujatí, pretože potrebujeme uskutočniť dôležité práce vo vedomeckom stredisku.

Viacej k podujatiam TU

Veľa úsilia si vyvinul na spoločenskú prácu v prospech krajiny.

Snáď z toho bude aj nejaký úžitok. Teraz je čas sústrediť sa Na Medzi a pripraviť to tu pre ľudí, kde privítame od priaznivcov nášho chodu prípadnú pomoc, aby boli veci v rovnováhe, aby sme mohli ďalej pokračovať.

Ľudia sa pýtajú na čas úpravy slnovratového miest – kedy bude?

V závislosti od počasia sa začínajú robiť prípravy v priebehu tohto týždňa. Až po druhej úprave povrchu zeme s pomocou stroja bude potrebné, aby nastúpila čata dobrovoľníkov, ktorí pomôžu s čakanmi, lopatami a hrabličkami. Budeme pracovať prírodne – v súlade s počasím a jednoducho v pravú chvíľu to ohlásime a kto bude môcť, tak príde. Dobrovoľníci nech na seba nechajú telefonické spojenie.

Čo popraješ čitateľom k novej jari?

Dobré naladenie, jarné očistenie, vedomé nabudenie, duchovné naplnenie.

Ďakujeme za rozhovor.

Chvála.

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/ziarislav-mame-vacsiu-silu-ako-si-myslime

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.