Zhromaždenie Rodného kruhu 3.2.19

Hromničné zhromaždenie Rodného kruhu: Nedeľa 3. 2. od 10. 00, Žilina, Smer Klub 77

V nedeľu o 10.00 pozývame ľudí odhodlaných na prácu a pôsobenie v oblasti našej obrody do pre nás vyhradeného Smer klubu 77 v Žiline, v meste, kde je deň predtým Vedomecké učenie Vnútorná pieseň (TU), a na mieste, kde večer a v noci prebiehajú hromničné koncerty (TU), lebo budeme mať tam hustú a duchovne bohatú pracovnú poradu, veču. Samozrejme bez vstupného. Preberieme tieto veci:
  1. SLNOVRAT

Príprava nového miesta Letného slnovratu – rondelu s úpravou zemského povrchu. Usporiadanie Slnovratových osláv.

  1. ZEMOSVET

Založenie a príprava prvého veľkého novodrevného festivalu Zemosvet, ktorý bude k jesennej rovnodennosti.

  1. SVIATKY

Možnosti a náplň menších  možných festivalov skupín , podrobnosti pre jestvujúce podujatia (Gazdovská obroda)

  1. OBČINY

Zakladanie nových a pôsobenie jestvujúcich skupín Rodného kruhu: Ohne, Zelinky, iné spolky. Prostredníci. Vyjasnenie a účel siete

  1. UČENIE

Vedomecké vzdelávanie v podobe Vedomeckej univerzity a pôsobenia na školách a vo výuke

6. SPOLOČNOSŤ

Stav Slovenska a priľahlých krajín v oblasti kultúry, duchovna, v súvislosti s vedomectvom. Mediálny stav v krajine. Možnosti pôsobenia jednotlivcov a skupín.

 

Ku každej z týchto otázok bude

  1. rozbor stavu
  2. rozprava
  3. dohody o postupe prác

Predpokladaný čas – 10.00 – 16.00

Vstup: Pre členov a priateľov Rodného kruhu (súčasťou rodného kruhu je aj Vedomecké učenie a Gazdovská obroda, teda tí, ktorí si vypísali prihlášky s takýmto nadpisom, môžu prísť. Priateľ Rodného kruhu je ten, za ktorého sa zaručil člen a chce sa zapojiť do činnosti, alebo ten, kto sa takto spojí priamo s vedením RK. V prípade nejasností spojenie 0907 740 868.

Prípadný nocľah – kto nebude spať v zariadeniach žilinských služieb, ale u priateľov, si môžete dohodnúť na spoločenskej sieti – na profile Rodnej cesty, pod týmto článkom.

Takže – už onedlho. Živa na Cestu!

Žiarislav

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/zhromazdenie-rodneho-kruhu-3-2-19

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.