Zbierka na CD Zvieratá so spevníkom sa podarila!

Priatelia, súrodenci, podporovatelia, čitatelia, priaznivci!
Ďakujeme všetkým, ktorí buď priamo, alebo aj zdieľaním a rozosielaním správ podporili Žiarislavov priemet (projekt) Zvieratá. Piesne budú dopracované, pripravovaný spevník bude vydaný.
Novodrevná Vatra, na ktorej predstavíme piesne v živom podaní, sa uskutoční na Medzi nie tento víkend, ale v čase jesennej rovnodennosti, 24. 9.22.  Aj vďaka tejto zbierke aj tým, ktorí ju podporili teraz možno lepšie pripraviť priemet prírodného vedomého vzdelávania, ktoré vďaka CD a rozšírenému spevníku môžeme spustiť aj v školách a to tak, že Vami podporované diela vydáme
ako učebné pomôcky a to v náležitej akosti.
Toto je jeden z našich počinov na našej spoločnej, Veľkej Ceste. Priama podpora svojej kultúry tými, ktorí ju majú radi, je ten najlepší a najčistejší spôsob, akým môžeme obrodu uskutočňovať.
My ale teraz neustávame, chystáme ďalšie veci, ktoré možno priebežne podporiť aj naďalej – a to priamo na našom redakčnom účte, ktorý je na našich stránkach Rodna cesta.
Naša činnosť spočíva vo vydávaní dnes sieťového časopisu Rodná Cesta, v nahrávní zvukových záznamov Gazdovská Obroda a Cesta Vedomecká, ktorú chystáme, v nahrávaní ďalších piesní, vydávaní kníh a spisov, učení Cesty Vedomeckej a v ďalších dôležitých počinoch.
Ešte raz veľká chvála všetkým, ktorí sa zapojili. Ostávame spojení v našom obrodnom chode.
Prajeme Vám všetko dobré,
šťastné deti,
málo smetí,
skleníkové plyny nie,
a len slušné správanie,
na poli úrod,
pri dome príplod,
k tomu ešte šťastia zdravia,
všetkých božstiev požehnania.
 
So srdečným pozdravom – Žiarislav, Zornička, Ladomíra, Eliška.
 
Chvála za dary z čistého zdroja, chvála aj bytostiam, cez ktoré prišli.

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/zbierka-na-cd-zvierata-so-spevnikom-sa-podarila

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.