Vznikne PRÍRODNÝ KRUH?

Vznikne celostne zelené prepojenie?

Ľudia, ktorým záleží na prírode, ktorým záleží na hodnotách Matky Zeme, ktorým záleží na prírodnom súlade na Zemi, na hodnotách , ktoré s tým súvisia, sa nevedia účinne spolčovať. A v dnešnej dobe, a to je dôležité pre túto chvíľu dejín, by malo dôjsť k veľmi rýchlemu a účinnému spojeniu prírodných. Ľudia so zmyslom pre prírodní súlad na Slovensku vytvorili síce nejaké krúžky, spolky či spoločnosti, čo je isteže dobre, ale zatiaľ nedokázali vytvoriť spoločnú základňu, na ktorej by sa stretávali a preberali, hodnotili, riešili spoločenské dianie a aj ho takto ovplyvňovali. Veľkou slabinou prírodných aktivistov je, že sa často pridávajú k politickým štruktúram, ktoré majú prírodný súlad len ako prikrášľujúci doplnok pri celkom inom zameraní a práve títo sú výrazne  zviditeľneňovaní, často vlastne na úkor tých rozvážnejších. To je ale chyba, pretože práve toto je podstatným dôvodom neschopnosti prírodných ľudí vytvoriť spoločnú základňu hoci len v oblasti spolupráce, nie je reč o vyhranenej jednotnej organizácii, ale o myšlienkovej základni a spoločnej práci, o súčinnom pôsobení. A tak je celkom bežné, že prírodní, či ochranári, ktorí sú začlenení, alebo inak prináležia do politických štruktúr, nevedia sa spojiť s tými „inými“ a týmto prispievajú s vytvárajú vcelku zbytočné rozpory, ktoré sú pre prírodné veci nepodstatné. Ale vidíme, že tento stav nie je dobrý a poznáme podľa nedostatočných výsledkov v obnovovaní prírodného súladu.  Účinná by mohla byť skôr vlastná spoločenská štruktúra, nezávislá od ľudostredných – atropocentrických strán, typu ľavica – pravica – konzervatívne – liberálne, pretože tieto strany prírodných len štiepia a stavajú ich proti sebe…

Čítajte viacej TU

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/vznikne-prirodny-kruh

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.