Vedomecké sústredenie s využitím pravzorov

Veronika Ďurišová pri práci

Na najbližšom konco-týždňovom sústredení budeme pracovať aj s výtvarnými a teda aj duchovnými pravzormi strednej Európy, od mladšej doby kamennej podnes. Okrem pochopiteľných staroslovenských a staroslovanských pravzorov budeme, hlavne v sobotu predvečer a večer, tvorivo výtvarne a hudobno-tanečne pracovať aj s predložený a premietanými  vzormi dávnych kultúr, ako napríklad s bukovohorskou, či kultúrou slovensko-moravskej maľovanej keramiky (lengyel)… Od účastníkov nevyžadujeme v tomto smere nijaké zvláštne znalosti, sústredenie vedie k vedomej i podprahovej práci s pravzormi z našich kultúrnych koreňov.

Na sústredení bude hosťom výtvarníčka a scenografistka, Veronika Ďurišová, ktorá sa zameriava na maľbu na telo a ukážkami maľovania na rôzny spôsob napomôže zvládnutiu základných spôsobov.  O používaní obradového maľovania u dávnych Európanov, neolitikov, Slovanov i Slovákov povie niečo Žiarislav, aj s pomocou premietania archeologických nálezov a rekonštrukcií. Na vedomeckom sústredení je jedinečné aj prepojenie výtvarných vzorov s hudobnými postupmi, ktoré sa odrazia od hry na bubny – doby,  koncoviek, fujary a iných prírodných nástrojov smerom k ďalším hudobným a pohybovým prejavom. V toto smere očakávame aj príromnosť člena Bytostí Dobyrada.

Kto sa chce zúčastniť sobotného sústredenia, môže si ešte zajednať miesto.

Ďalšie údaje tuto:

Podujatia

VEDOMECKÉ SÚSTREDENIE V KRUPINE

 

Výtvarná tvorba v podaní Veroniky Ďurišovej

Aj paleolit bol zaujímavý.

Kultúra slovensko-moravskej maľovanej keramiky je nezameniteľná.

Hovoríme o období Lengyel. Pojem známy v súvislosti s obdobím kruhových svätýň – rondelov.

Znaky na slovenských krasliciach

Štylizovaný slnečný znak – Slovensko

 

Železná doba „halštat“ tiež narába s prvkami, ktorým podobné možno nájsť predtým, aj potom.

 

Podobné som videl v jaskyni. V jaskyni mužov žeby?

 

To bolo dávno. Bolo chladno, ale pekne. O políčkach ešte nik nechýroval. Ale maľovanie a zdobenie, to už bežalo v plnom prúde.

Zdroje obrázkov: anthropark.wz.cz, http://mistr-bucket.sdeluje.cz/151-nabozenstvi-doby-halstatske.html, Návrat Slovenov v duchu a slove, Archív Veroniky Ďurišovej

 

 

 

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/vedomecke-sustredenie-vyuzitim-pravzorov

1 komentár

  1. Dobyrad – bubeník z Bytostí, potvrdil účasť. Budú aj ďalší hudobníci. Bude to husté v sobotu večer. Div – tancovačka. V čase vrcholiaceho splnu prepojíme staré doby s novou obrodou.

    Niektorí sa pýtajú, či na vzdelávanie majú prístup aj deti. V zásade je veková hranica nepodstatná. Podstatný je prístup. To znamená, že deti od 6 rokov hore v sprievode rodičov sa správajú ako vo vedomejšej škole. Rodič je za ne zodpovedný.
    Hodina – duševná práca (maľovanie, písanie, iné), hodina telesná práca (cvičenia, zručnosť, iné), toto pod vedením vedomeckého učiteľa, spolu s dospelými, bez nároku na vyrušovanie. Tretia hodina – hranie, bláznenie a divočenie pod dozorom opatrovníka – dohodnutého rodiča, alebo plateného vzdelávacieho pracovníka. Takto dokola. Z toho vyplýva, že kto chce deti len tak „priviezť“, tak to určite nestačí. Treba si ich „pripraviť“. Ak ste si nie istí, na začiatok stačí jedno. Deti budú rozmiestnené pri práci (2 z troch hodín) medzi zodpovednými dospelými. Prispôsobia sa vedomej svorke.

    Šesťročný syn pisateľa sa na to teší, dnes začal maľovať na plátno prvú, špagátikom vymeranú svargu (predchádzajúce boli na papieri). Hodinu pracovať s perom vydrží. Sám, pri tatovi, na stolíku. Teda – môže ísť. Nie každé dieťa sa môže na to zvlášť pripravovať – je však otázka, či je v tejto dobe prispôsobiteľné, alebo mu na vzdelávanie treba osobitného opatrovateľa, čo asi nedáme a ani nerátame so „zvláštnymi fondami“ na toto, kto na to má, je to druhá vec. Takže – nie je otázka, či môžete vziať dieťa, ale – aké dieťa a ako ho na to pripravíte. Bol by dobrý k tomuto sprievodný článok, alebo je toto dostatočne výpovedné?

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.