VEDOMECKÉ SÚSTREDENIE V KRUPINE

Spoločenský vývoj v duchu živlov, rajana a divotanec, 4 živly, duševeda a slnečný obraz.

V tomto roku budeme raz do mesiaca spolu pracovať na koncotýždňovom vedomeckom vzdelávaní. Jednotlivé okruhy, či smery sú zostavené tak, aby sa vyžilo telo, duch a duša vo vedomom spojení.

Tentoraz bude novinkou vedomecké kreslenie aj s maľovaním na plátno krycími farbami. V týchto dňoch zhotovujeme stojany a napínacie rámy pre účastníkov. Kto si neprinesie farby olejové, tomu poskytneme akrykové. Tieto schnú pomerne rýchlo a tak každý účastník si môže domov odniesť hotový, z rámu vyrezaný slnečný  obraz ktorý si môže potom  zarámovať. Aby bolo jasné – je to aj pre začiatočníkov, s tým si poradíme. Pripravené napnuté, už napustené plátno je teda v cene zabezpečovacieho poplatku, ktorý sme znížili na 45 E. To naozaj nie je vysoká cena za dvojdňové sústredenie, navyše, s možnosťou vopred si odpracovať pre menej majetných. Aby nik nemohol povedať, že sa vtedy keď sa veci diali, k vedomectvu nedostal pre nedostatok peňazí.

Ďalšími predmetmi, s ktorými budeme pracovať, sú divotance a životance v podobe cvičení, ktorými je pretkávané učenie. Tiež Cesta koncovky pre tých ktorí ju uskutočňujú vrátane začiatočníkov. Cvičenia 4 živlov sú dobré pre telo, duch i dušu.

Sobotným jadrom vedomeckých hovorov budú vedomstvá o 4 živloch tak, ako pôsobia v spoločnosti, čo vedie k pochopeniu súčasnosti a budúceho vývoja v jeho základných rysoch.

Pre tých čo môžu prísť do Krupiny už v piatok, bude večerná prednáška, na ktorej sa zúčastnia aj Krupinčania, čo nie sú účastníkmi celého sústredenia. Bude to aj s piesňami.

Hlavný sobotný večer – len pre účastníkov – vyvrcholí divotancovačkou na živú a prehrávanú novodrevnú hudbu. Takže – uvoľňovačka budivá.

Ľutňové vedomecké sústredenie bude už onedlho. Ak máte záujem, zajednajte si miesto, prípadne izbu a jedlo.

-rc-

Ďalšie údaje TU:

plagát

prihlaska

FB udalosť

 

 

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/vedomecke-sustredenie-krupine

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.