Vedomecká cesta – svědectví z 1. části učení

V čase 3.-5.12. 2021 jsme s vědomcem, hudebníkem, spisovatelem a buditelem Žiarislavem (Miroslav Žiarislav Švický) rozkřesali první ohníček z řetězce Vědomecké cesty. Vědomecká cesta vychází z původního duchovního kořene našich slovanských předků a svými kořeny sahá ještě mnohem hlouběji až do prastarých kultur, které byly v Evropě zřejmě autochtonního původu (rondelové kultury doložené archeologickými nálezy) a nebo např. dávná védská kultura, na kterou máme významnou jazykovou a duchovní návaznost. První setkání proběhlo v příjemných prostorách Krajiny duše ve Lhotě pod Kosířem.

Zájem převýšil naše původní očekávání, i když na poslední chvíli počet účastníků ovlivnila sezóna respiračních onemocnění, ale i tak se nás sešlo dostatek na to, abychom mohli vytvořit kruh plný plodných nápadů a držet pozitivní živu. Dostatečný zájem také umožnil, aby mohla Vědomecká cesta na Moravě pokračovat i dál. Další setkání proběhne u obce Těšíkov v místě s názvem Těšíkovská Bydlina a to 18.-20.02.2022.

Ti, kteří nemohli z rozličných důvodů přijet na první setkání, tak mají ještě možnost se zúčastnit souběžně běžícího řetězce na Slovensku (Jelenec 14.-16.1.2022) nebo pokud by se sešlo dostatek zájemců, tak se uvažuje o otevření i v Čechách (v termínu 4.-6.2.2022). Zájemci se mohou již hlásit na mejlu: diva@ved.sk, předmět e-mailu: „učenie“.

Účastníci se svou aktivitou a projeveným zájmem spolupodílí ve velké míře na tom, jak každé setkání vypadá. Otázky účastníků jsou zodpovězeny při výkladu případně hned po něm. Pokud to z hlediska dějové linky není možné, tak dostanou odkaz na to, kde se dá daná věc najít. Aby mohl být společný čas, co nejlépe využit je dopředu doporučena příprava samostudiem, jehož okruhy jsou zasílány poštou těm, kteří se přihlásí a složí zálohu.

Z vědomeckých okruhů jsme si probrali základ z učení 4 živlů, který budeme po celou dobu cesty dále rozvíjet a naučili se cviky podporující příznivou živu v nás a zprůchodnění zablokovaných živodráh v těle. Předvedli jsme si a zatancovali první kroky divotanců a dobře si zazpívali.

Mnozí si zahráli své první radostné tóny na koncovou píšťalu a odnesli si doporučení, jak si ji cvičením dobře osvojit. Z přechodových obřadů jsme poutavě mluvili o vědomém přivolání duše dítěte a o důležitosti obřadu postřižin jak u dětí, tak u dospělých. Také už víme, co nám může předat placenta a jak nakládat s pupeční šňůrou. Co je dobré udělat s vodou po umytí novorozeňátka, ale i zesnulého a proč. A mnoho o duchu našeho jazyka, abychom zase zpět mohli začít používat slova, vědomi si jejich kořenů a v jejich plné síle. Z dějin jsme zmínili mnohé, např. zvyk posestření/pobratření a dávné způsoby tohoto způsobu přijetí bytostí přicházejících do našeho kruhu rodného duchovna z vnějšku a mnoho dalšího.

V příštích setkáních se budeme věnovat dalším přechodovým obřadům jako přijímání duchovního jména, svatba, odprovázení duše, kdo bude cítit potřebu, bude si moci projít obřadem postřižin a nechat za sebou vše, co už duchu neslouží. Předvedli a vyzkoušeli jsme si způsob přirozeného kreslení, povídali o významu pradávných znaků a víme, jakou z barev a proč používat. Dozvěděli jsme se, jak používat ochranné čaro proti nepříznivé živě. K obřadu blížícího se kračunu (nejkratšího dne) si předvedli, jak vykřesat jiskru a jak o ni pečovat, aby se z ní rozhořel plamínek obřadního ohně a mohl tak dál šířit světlo poznání a tím se propojit s kořeny našich dávných předků.

Budeme se těšit na příště a kdo v pravdě cítí své volání, má místo v našem kruhu.

Hojnost všeho dobrého přeje Ondřej Palík

Snímky: Ondřej Palík

Viacej k Vedomeckej ceste TU

Ak chcete podporiť našu redakčnú činnosť, môžete prispieť jednorázovým darom, alebo trvalým príkazom tuto:  CHCEM PODPORIŤ

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/vedomecka-cesta-svedectvi-z-1-casti-uceni

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.