„Vďaka práci s pôdou a kompostom spoznávame nečakane lepšie aj sami seba“ – Pôdni znalci Lucia a Juraj Baľákoví na GO 24

Predstavujeme prednášajúcich na Zhromaždenie Gazdovskej Obrody r. 24 v Zelenči

Ing. Juraj Baľák, PhD a PhDr Lucia Baľáková
pôdoznalci, kompostári, ktorí vzdelávajú ľudí v každom veku o zdraví pôdy a kompostovaní

Mohli by ste sa nám v krátkosti predstaviť?

Juraj Baľák v stánku živej pôdy, kde túto tému rád osvetlí tým, ktorí sú zvedaví.

S manželom Jurajom Baľákom sa venujeme ozdraveniu pôdneho života. Pod mikroskopom pozorujeme, aké mikroorganizmy sa nachádzajú v pôde a v komposte, a čo praktické z toho vyplýva, ak chceme zlepšiť mikrobiálnu diverzitu a biomasu pôdy. Robíme preto analýzy, kompostujeme, stretávame sa s poľnohospodármi a prostredníctvom zážitkových prednášok aj s deťmi na školách, popr. ich radi privítame ako hostí u nás na kompostárni. Venujeme sa občianskemu výskumu, úzko spolupracujeme s Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy, prispievame k tvorbe legislatívy a riešeniu otázok prechodu na obehové hospodárstvo ukotveného v zdravej pôde.

Čo Vás vnútorne poháňa k tomu, aby ste sa tomu venovali takto naplno?

Hlavne sme chceli jesť zdravé potraviny, používať ich ako liek a byť top fit až do smrti. Pôdu sme pred pochopením súvisu s našim zdravím vnímali tak samozrejme, že sme na ňu ani nepomysleli. Čím viac sa teraz o nej dozvedáme, tým je fascinujúcejšia a tým máme viac otázok. V našom vzťahu k pôde leží odpoveď na mnohé otázky vrátane zdravšej klímy. Vďaka práci s pôdou a kompostom spoznávame nečakane lepšie aj sami seba, dáva nám to zmysel.

Čo je cieľom Vašej práce?

Prispieť k obnove mikrobiómu a biodiverzity pôdy na Slovensku. S tým je spojená zdravšia zeleň a potraviny, zlepšenie zdravia zvierat, nás ľudí aj životného prostredia. Prostredníctvom registrovaného sociálneho podniku Živá Záhrada, ktorý sme s manželom založili, sa našim cieľom stala aj integrácia zdravotne znevýhodnených a zraniteľných a riešenie sociálneho rozmeru poľnohospodárstva. Práve činnosti úzko spojené s pôdou a prírodou môžu poskytnúť jedinečnú možnosť sebarealizácie tým, ktorí nejakým spôsobom vybočujú z normy. Pôda dokáže živiť všetky naše talenty, jej regenerácia súvisí aj so zdravím našej spoločnosti.

Manželia založili sociálny podnik, v ktorom zaraďujú do učenia a prác aj znevýhodnných. Vo svojej kompostárni tvoria kvalitný kompost a vzdelávajú iných.

Aký odkaz, by ste si želali, aby tu ostal aj pre ďalšie generácie?

Že príroda nám ukazuje cestu k sebe samým a odhaľuje nám aj riešenia problémov, ktoré vytvárame. Pôda je neuveriteľne multifunkčná a všestranná, je základom života na pevnine, máme sa čo od nej učiť.

Je ešte niečo „vo vzduchu“, čo nám chcete povedať?

Málokto vie, že až 80% pôdnych baktérií má gén na fixáciu dusíka. Tento fakt si treba najprv niekoľkokrát zopakovať a potom sa pýtať: Čo môžeme spraviť preto, aby baktérie tento gén na fixáciu dusíka používali? Ako funguje prirodzený kolobeh živín pôdy aj bez potreby nášho „hnojenia“?!? …v odpovedi na túto otázku sa skrýva veľká časť riešenia problému so šetrením energiou, zbytočnou dopravou, regeneráciou pôdy či zmenou klímy k lepšiemu.

Manželia vo svojej kompostárni usporadúvajú a vedú kurzy kompostovania a výučby o zdravej pôde.

Baľákovci zo Živej Záhrady vystúpia na Gazdovskej Obrode s prednáškou: Kvalitný kompost a zdravie pôdy, rastlín, zvierat a sebestačnosť gazdovstva

Lucia, Juraj, už sa na Vás a Vašu prednášku veľmi tešíme, aj na to, čo sa dozvieme!

Udalosť TU: Gazdovská Obroda roku 24 v Zelenči

Podporte našu redakciu a vedomecké vzdelávanie venovaním 2% z daní, poslaním daru, či trvalým príkazom.  TU sú podrobnosti

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/vdaka-praci-s-podou-a-kompostom-spoznavame-necakane-lepsie-aj-sami-seba-podni-znalci-lucia-a-juraj-balakovi-na-go-24

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.