„Nič viac, ako prírodný súlad, obrodu a naplnenie duše ponúknuť nemôžeme. Ponúkame život.“ Žiarislav – pred GO 24

PREDSTAVUJEME PREDNÁŠAJÚCICH na Zhromaždenie GAZDOVSKEJ OBRODY r. 24 v Zelenči

Žiarislav
prírodný hospodár, chovateľ, spisovateľ, hudobník, znalec a šíriteľ vedomectva

Na Zhromaždení ho uvidíme stále, lebo je hlavný usporiadateľ Zhromaždenia a tvorca myšlienky GO. Toho roku si pripravil na sobotu hovory na tému: „Prírodné hospodárstvo ako dejinný prejav a následky jeho odopretia v modernej spoločnosti„“. V nedeľu povedie Snem GO.

Prinášame vám rozhovor a jeho opis, aby ste ho trochu lepšie spoznali.

Slovenský hudobník, spisovateľ, šíriteľ vedomectva a znalec pôvodnej prírodnej duchovnej kultúry sa po usadení na lesnej samote pri Kokave nad Rimavicou začal venovať aj gazdovaniu – chová kozy vlastného plemena „Slovenská koza karpatská“, ovce „Zušľachtená klenovecká valaška“, kone, Slovenských čuvačov a pestuje zeleninu a sadí ovocné stomy a kríky na vysutých hriadach. Vyrába hudobné nástroje počnúc píšťalami všetkých druhov, fujary, ba aj bubny doby z dutých stromov a koží. Šije kožúšky z kožiek, košele, či hološne, gety a iné. Na svojich letných táboroch ľudí učí nielen výrobne hudobných nástrojov, ale aj krpcov a iných vecí z kože, hlineného riadu, pečeniu, vareniu, strihaniu oviec a zručnostiam od výmyslu sveta. Ba nielen to. Učí ľudí aj lepšej schopnosti vedome žiť, rozjímať a chápať súvislostiam v naších životoch.

Rozhovor:

Eliška: Vedeli by ste sa nám v krátkosti predstaviť, čo sa týka Vás, Vašej práce atď?

Žiarislav: Ak máte na mysli moju prácu v súvislosti s prírodným hospodárstvom, tak môj odbor je vedomé používanie prírodného hospodárstva ako bytostného ľudského prejavu v dennom živote. Prírodné hospodárstvo takto neslúži len na to, aby sme sa najedli, ale aby sme boli šťastní. Ako jednotlivci aj ako spoločnosť. Takže – prírodné hospodárstvo používam vo vzdelávaní a naopak – v rámci možností vzdelávam o prírodnom hospodárstve. Používam ho pri liečení i pri duševede – duchovnom naplnení. Zaradil som ho do vedomeckého vzdelávania a to aj pri vzdelávaní o dejinno-spoločenskej vede, v ktorej prírodné hospodárstvo hrá aj úlohu duševnej časomiery. Prírodné hospodárstvo tvarovalo podobu nášho prírodného kalendára  a v zmysle vedomstiev a zručností dalo možnosť spoločenskej deľbe práce, vzniku štátov a  vývoju vedeckého rozvoja, ktorý nás napokon od prírodného hospodárstva odtrhol. Preto sa človek má snažiť o navrátenie čestného miesta prírodnému hospodárstvu – v hodnotovom rebríčku spoločnosti. 

Eliška: Čo Vás vnútorne poháňa k tomu, aby ste sa tomu venovali takto naplno? 

Žiarislav: Vnútorné bytostné vedomie a presvedčenie, že ako spoločnosť ešte máme možnosť duchaplne prežiť. Hovorím o duchaplnom prežití a nie o živorení v polohe oblečeného zvieraťa. Niekde hlboko v našej duši je návod, ako prežiť v súlade s prírodou, v súlade so Zemou, živlami, inými bytosťami, aj ľudskými, zvieracími a rastlinnými. Ešte máme možnosť vyhnúť sa sebazničeniu. Zásadnými podmienkami je zvrátiť nárast príznakov úpadku hodnôt, ktorými sú napríklad prudký nárast duševných nemocí, nárast narkománie rôzneho druhu, nárast sebapoškodzovania a poškodzovania iných, jednotlivcov i spoločností, nárast príprav na ničivú globálnu vojnu. Žiadúci zvrat a návrat spočíva v osobnom o spoločenskom obrodení: Vyčistiť si svoju studničku, upraviť si svoju, či spoločenskú – napríklad školskú hriadku, starať sa o to, čo jem, pestovať základné zručnosti a nie len hyperaktívne pobehovanie po obrazovke telefónu. Vrátiť sa k prírodným hodnotám v plnej miere, vedomí i viere. Túto schopnosť v sebe máme a kým som tu, v spoločnosti, tak to podporujem.

Eliška: Čo je cieľom Vašej práce?

Žiarislav: Prírodno-duchovné naplnenie spoločnosti. 

Eliška: Aký odkaz, by ste si želali, aby tu ostal pre ďalšie generácie?

Žiarislav: To, o čom svedčím, je možno viac pre budúce generácie, keď sa tak dívame na smerovanie veľkej väčšiny práve žijúcich jedincov, tak to, na čom pracujem, je do veľkej miery  pre pokolenia budúce. Aj v tomto článku ten odkaz je. Oni to budú vidieť a navyše budú mať jasné dôkazy o nezdaroch dnes prevládajúcej ľudostrednej spoločnosti, upätej na chamtivosť, povrchnosť a nevedomé krútňavy, odtrhnutej od prírody, od duše, od koreňa šťastia. Nič viac, ako prírodný súlad, obrodu duše a naplnenie v prirodzenom duchu ponúknuť nemôžeme. Ak ponúkneme toto, ponúkneme život.

Eliška: Je ešte niečo, čo nám o sebe chcete povedať?

Žiarislav: V mojom živote klesol počet koníčkov, stačí mi jeden. Poslanie. 

KONIEC ROZHOVORU

Žiarislav vybudoval vo svojom sídle sieť záhrad – stupňovité terasy s vodozádržnými danosťami, spravuje aj porasty, ktoré udržiava v tvare lesopasienkov s pestrosťou prostredia, rastlinstva a živočíšstva.. Šľachtí plemeno slovenskej kozy karpatskej, chová aj ovce, včely a kone voĺným spôsobom. Vzdeláva v školských jednotkách i spôsobom písania článkov a kníh a nahrávaním piesní – posledné CD sú vzdelávacie Piesne o zvieratách. V súčasnosti vedie vedomecké vzdelávanie v podobe letných táborov a seminárov s názvom Cesta vedomecká.

V roku 2016 založil a usporiadal prvé Zhromaždenie Gazdovskej obrody. Podporuje prírodných gazdov a remeselníkov, sebestačnosť a udržiteľnosť ako aj rozumné zákony o vode a pôde.

Žiarislav, už sa Vás, Vašu prednášku aj vystúpenia veľmi tešíme!

Na Gazdovskej Obrode r. 24 v Zelenči vystúpi s prednáškou: „Prírodné hospodárstvo ako dejinný prejav a následky jeho odopretia v modernej spoločnosti„. Podujatie: Zhromaždenie GAZDOVSKEJ OBRODY r. 24
Taktiež vystúpi v hudobnej zostave Žiarislav a Bytosti a povedie snem Gazdovskej Obrody v nedeľu.

Udalosť tu: Gazdovská Obroda r. 24

Podporte našu redakciu a vedomecké vzdelávanie venovaním 2% z daní, poslaním daru, či trvalým príkazom.  TU sú podrobnosti

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/kracat-po-ceste-vedomeckej-znamena-zit-v-sulade-so-svojim-vnutrom-ziarislav-na-go-24-v-zelenci

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.