SLOVENSKO JE STRED

Východ je na východe, západ na západe         

Ž.slav píše:

devinZdá sa, že sa roztrhol mech s občianskymi a dokonca aj prírodnými aktivistami, ktorí sa predháňajú v zdôvodňovaní, prečo je Slovensko západ.  Niektoré tvrdenia nie sú celkom zaslepené, keďže podaktorí pisatelia sa to aj snažia zdôvodniť, zväčša tými istými tvrdeniami. Pozrime sa ale, do akej hĺbky išli a či sa nedá ísť aj ďalej, keď sme už takí mysliaci.

ZÁPAD JE MATERIALICTICKÝ A ISLAMIZUJE SA

Prekvapivo časté tvrdenie je, že západ je katolícky a východ pravoslávni. Najčastejšie toto tvrdenie vychádza z úst tých, ktorí sa ku katolicizmu inak nehlásia. Pozrime sa ale, či je západ naozaj katolícky? Duchovne vzaté na západe už katolicizmus dávno celkom ustúpil a vedúcu úlohu má materialistická ideológia. Stačí si pozrieť štatistiky západných štátov a ich smerovanie v tomto zmysle. Toľko k vyznaniu. Na západe má najnovšie výrazný nárast jediné náboženstvo – islam. Západ teda už prestal byť katolícky, je materialistický a je tam výrazný nárast islamu. V tomto smere – vo veci vyznania – nie sme celkom západ. Okrem iného tu napríklad nie je odluka cirkvi od štátu.

Ďalšia mýlka spočíva v predstave, že západ má kultúru postavenú na katolíckej vetve žido-kresťanského náboženstva. Toto je pravda len z časti, pretože podstata západnej a východnej kultúry je tá istá a to predkresťanská. Z obdobia polyteizmu máme také vynálezy, ako poľnohospodárstvo, koleso, písmo a mnoho ďalších základov dnešnej kultúry, vrátane spoločenského poriadku. Spoločenský poriadok, ktorý máme dnes, sa viac podobá z dejín najviac tzv. „barbarskej“ demokracii, v ktorej boli predstavitelia samospráv volení – u Slovanov na zhromaždeniach zvaných „veče“ (veci) (link). To sa týka tak západných, ako aj východných Slovanov. Spoločenský poriadok dnešného západu vznikol rozbitím kráľovsko-cirkevných monarchií, ktoré sa v západnej Európy rozbili neskôr, ako v Rusku, ale tam aj vznikli neskôr, ako v Rusku, alebo ako u nás. Vlastne na západe zanikla samospráva indo-európskeho typu o pol tisícročia skôr, ako v slovanských krajinách. Napríklad – kresťanstvo v Írsku – zavádzané už v 5. storoč , na Slovensku, Morave, v Čechách – v 9. storočí, v Uhorsku opäť – v 11. storočí, u polabských Slovanov (východné Nemecko) v 10. – 11. storočí, v Rusku – koncom 10. storočia… Teda žiadny výrazní rozdiel medzi východnými a západnými Slovanmi.My – Slováci – sme v tomto bode  bližšie východu, kresťanský prevrat tu bol až v 9. storočí (Veľká Morava). Kým rozbitie monarchisticko rakúskej nadvlády tu – na Slovensku a v Česku nastalo až v dvadsiatom storočí, občianske slobody boli zavádzané od  polovice 19 storočia… V konečnom dôsledku napriek oneskorenému nástupu novoveku sme ale cirkevný poriadok s poddanskou vrstvou obyvateľstva zbavenou občianskych slobôd mali o niekoľko storočí kratšie, ako na európsky západ! Mimochodom – žido-kresťanské náboženstvo je v oboch svojich knihách východného pôvodu s teda nie západného. Či už katolícke, alebo pravoslávne.

KOMUNIZMUS I KAPITALIZMUS ZO ZÁPADU

Kým komunizmus je pôvodu západného. Viď Parížska komúna vo Francúzsku, Marx a Engels v Nemecku… Komunizmus bol, a to nie je konšpiračná teória, ale západom zverejňovaná skutočnosť, v Rusku nastolený ako záškodnícka teória v čase 1. sv. vojny s pomocou nemeckej vlády , ktorá previezla a podporovala Lenina a komunistov, možno  netušiac o následkoch, ktoré to potom v Európe spôsobilo. Aj dnes tlačí západ na východ a v podstate nevie toho veľa o svojom budúcom vývoji ani o tom, čo by sa stalo, keby sa Rusko západu úplne podvolilo.

Z tohto ohľadu boli zo západu privezené všetky ideológie, ktoré nás oddialili od vývoja pôvodnej slovanskej samosprávy. Najprv to bola cirkevno-kráľovská, teda feudálna spoločnosť západného ríšskejho typu. Potom komunizmus, ktorý na Slovensko došiel dvojnásobne zo západu a len „jednonásobne“ z východu. Komunizmus ako taký bol ako sme už boli spomenuli vyvinutý a odskúšaný na západe, potom sa rozmohol po prevrate v Rusku na východe, ale na Slovensko bol znovu dovezený zo západu – po víťazných voľbách (1946)   a prevrate v Čechách (1948) pod ktoré bolo Slovensko bez samosprávy po 2. sv. vojne opätovne zaradené. Ďalšia ideológia, ktorá prišla zo západu, bol materialistický kapitalizmus. V týchto bodoch sa Slovensko nedá určiť ako krajina prirodzene západná, ako by ju niektorí snaživci chceli vidieť. Avšak dejiny nás učia, teda aspoň niektorých snáď áno, že nie všetko, čo prichádza zo západu, treba brať všetkými desiatimi.

NACIZMUS ZO ZÁPADU

Prozápadní snaživci vzhliadajú v západe , v USA a v jeho vojenskom pakte NATO  akéhosi garanta demokracie, čo pod vplyvom jednostranných správ, ktoré na Slovensku sú už 20 rokov jednoznačne  prozápadné, aj tak môže vyzerať. Nechcú vidieť , aký vývoj spôsobilo USA smerom k islamskému štátu po napanutí Iraku pre vymyslené jadrové zbrane, nechcú vidieť, čo spôsobili v Líbii len preto, že im tam nechceli odovzdať ropné zdroje… Proamerickí aktivisti si v pohode sfalšujú dejiny a tvrdia, že Američania Indiánov vôbec nevyvražďovali, lebo ich tam vyvražďovali Európania a v USA Indiáni vymreli na choroby. Áno, časť ich vymrela v koncentračných rezerváciách alebo počas prenasledovania ešte na pláňach. Až o pol storočia neskôr  – na konci 19. storočia – napodobnili americký vynález indiánskej rezervácie Angličania, ktorí nechali od hladu zomrieť v juhoafrických koncentračných táboroch desaťtisíce Búrov. Model amerických rezervácií v podobe koncentračných táborov napodobnil Hitler (zdroj monology), čím umiestnil ich ťažisko znovu do nacistickej roviny, na rozdiel od spravidla politických sovietskych gulagov. A teda v dobe, keď Slováci zápasili o Maticu Slovenskú, zrušenie zvyškov poddanstva  a vzdelanie v materskom jazyku, Američania na rasovom základe prevádzkovali prvé koncentračné tábory moderného sveta podľa programu washingtonských politikov v odborných kruhoch zvanom „Manifest Destiny“. Bol to protonacistický program podobný starozákonnej tzv. sv. vojne Izraelitov. Podľa amerického Manifestu Destiny je panská „anglosaská rasa“ predurčená k zabratiu bohatých indiánskych území , ktoré sem umiestnula „Prozreteľnosť“ (viď podobnosť s Hitlerovným slovníkom – kniha Monology. Manifest Destiny vyhlasuje nad „červenokožcami“ rozsudok vyhladenia. (Kniha Amerického historika Dee Browna, Mé srdce pohřběte u Wonded Knee, str. 14, 128, Odeon Praha, 1976). Členov nepoddajných indiánskych skupín strieľali pred obydliami so ženami a deťmi nie len banditi súkromných a polovojenských jednotiek, aké sú dnes na Ukrajine, ale aj vojaci riadnej federálnej armády, idiánskych zajatcov popravovali bez súdu. A to neboli Európania, ako tvrdí ktorýsi nedouk z radov protikonšpiračných blogových aktivistov,  lebo hovoríme o období sto rokov po vyhlásení nezávislosti USA (Deklarácia nezávislosti Spojených štátov – 1776). Do tohto obdobia môžeme smelo začleniť aj zavraždenie dvoch stoviek Siouxov americkými vojakmi počas náboženského pôvodného obradu (tanec duchov na Wounded knee – Pine Ridge – rok 1890). To teda nie je žiadna konšpirácia, podobne, ako mučenie väzňov na Guantánamo. Takže keď niekto nie je úplný truľko, tieto údaje si môže pred písaním blogu overiť. A potom si môže samozrejme skúmať aj hriechy a zloby východu. Áno. Po napadnutí susedného Mexika a Kanady a po anexii Havaja Spojenými štátmi teda ešte SŠA držia Indiánov v rezerváciach na spôsob koncentračných táborov bez občianstva! A to si už píšu viac, ako storočie demokracie, ktorá pripúšťala aj otroctvo. V 20 storočí sa americké výboje zmenili z podoby priamych agresií na vytváranie svojich bábkových vlád v celom svete prostredníctvom prevratov. Tie Amerika uskutočňovala platením a vyzbrojovaním opozícii bojujúcim proti vládam, ktoré jej nešli poruke. A vyzbrojovala nielen demokratov, ale aj masových vrahov – viď operáciu Kondor v 2. pol. 20. storočia (upresniť) v juhoamerických štátoch. Proamerické pravicové vlády tam zamordovali rôznym spôsobom mnoho desiatok tisíc zmiznutých a zatknutých občanov, čím tieto zločiny výrazne presiahli zločiny komunizmu v strednej Európe. Len nedouk môže v Amerike vzhliadať záruku svetovej demokracie. Človek nemusí byť proputinovským aktivistom, aby bol proti členstvu svojej krajiny v NATO.

Ak niekto tvrdí, že západ píše latinkou, a východ nie,  tak toto je asi jediné nespochybniteľné tvrdenie, ktoré by nás mohlo zaradiť jednoznačne na západ. Také Grécko by malo dostať z EU padáka na základe typu písma. Inak typ písma je v podstate len podružný znak kultúry. Taký Mayovia mali najpresnejší doteraz známy kalendár a vystačili si znakovým písmom, kým predgregoriánsky vatikánsky  kalendár so svojou latinkou mal niekoľkotýždňový posun.  Latinka sa uplatnila na Slovensku po tom, ako Svätopluk vyhnal cyrilometodských učeníkov. Cirkevný poriadok východný (byzantínsky) a teda cyrilo-metodský sa v potláčaní občianskej spoločnosti od západného (Štefanovského) príliš nelíšil. Takže rozdelenie východ-západ podľa toho, ktorá vetva cirkvi sa kde ujala, je rozdelenie pomerne umelé a nie vôbec až tak podstatné. Takmer nikomu tu predsa v zmysle zamerania tohto článku nejde o teologické rozdiely medzi cirkvami. I keď sa zdá, že nás niektorí chcú vtlačiť do polohy cirkevného sektovania.

Jednou z novovekých čŕt západnej Európy je vznik koloniálneho systému. Tak väčšie západné národy (Španielsko, Francúzsko, Taliansko), ako aj menšie (Portugalsko, Anglicko, Nizozemsko) mali svoje zámorské koloniálne dŕžavy, do ktorých zahrnuli veľkú väčšinu sveta. Z tohto pohľadu Slovensko západom určite nie je.

Rímske právo isteže poslúžilo ako akási kostra západnej kultúry, avšak aj dnešnej východnej. Odtiene a rozdiely boli a sú aj na západe a dnešné právo sa na rímske podobá naozaj len v základe. Pretože rímske právo bolo na európskom západe v stredoveku uplatnené mierne povedané už len vo výrazne stavovských súvislostiach a po návrate občianskeho práva v pomonarchistickom prostredí sa západ a východ Európy, vrátane Ruska,  dnes už nejako výrazne nelíši. . Rímske právo je viac podobné „barbarskej“ predkresťanskej Európe, pred kresťanstvom delenej na antický, písanejší  juh a „barbarský“, ústnejší  sever.

Najnovšie je v politickej móde hon proti konšpiračným teóriám, dokonca zverejňovanie médií , ktoré rozširujú iné, ako „prozápadné“ pohľady na svet. To by mohlo nasvedčovať tomu, že viera v hodnoty západnej kultúry klesá. Chybu však naši prozápadní horlivci nevidia v samotnom západe, ktorého spotrebná ideológia s premyslenou mediálnou akože slobodnou kultúrou duše ľudí nenasýti, ale chybu vzhliadli v konšpirátoroch, neracionálnych a navýsosť fantastických. Nie že by tu takíto konšpirátori neboli. Ale plošné hodnotenie médií a podujatí, ako sú napríklad protesty  proti NATO, podľa prozápadných a teda „serióznych“ médií, je veľmi, veľmi zjednodušené, až zavádzajúce. Nejde len o milovníkov komunizmu a Tisa, ktorí nechcú byť v západnom vojenskom pakte, čo by mohlo vyplývať z povrchných hodnotení. Je tu veľká časť obyvateľstva, ktorá volí triezvy pohľad na svet a vidí, že východ je na východe a západ je na západe. A my sme tu. Nárast slepo prozápadných nálad sa z viacerých dôvodov zastavil, ba až spätil, z časti tu nastúpila novinka – podobne jednostranné, ale provýchodné pohľady . V podstate vyrovnávajúce.  Konšpiračné teórie v tom možno zohrali nejakú úlohu, ale v konečnom dôsledku nie až tak  podstatnú. V tom sa proatlantickí politruci naozaj mýlia. Myslia si, že sú veľmi múdri a tí druhí že sú len „užitoční idioti“. A pretože sa atlantickí politruci mýlia, v konečnom dôsledku tu začínajú prehrávať.

Ž.slav

Podobné články:

29.1.15 Ak si sem pustíme Američanov, budeme vo vojne…

11.1.15 NIE SME CHARLIE, ale ctíme si slobodu slova. S čím sa zrazili islamisti?

14.1.14 Žiarislav: ODLUKA CIRKVI JE VECOU CTI

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/slovensko-je-stred