Slovania

JE SLOVEN POHAN? (1.)

Cyril Hromník to povedal takmer skoro dobre, žiaľ, úplne naopak. Otázka pre Žiarislava: Cyril Hromník v knihe Sloveni a Slováci, kde sú vaše korene, na strane 25 píše, že Švický v knihe Návrat Slovenov navrhuje, „že meno Sloven, alebo Slovenstvo sa dá prekladať ako pohanstvo“. Mám doma knihu Návrat Slovenov, ale nič podobné som tam od Miroslava Švického …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RC.otazka.pohan.htm

JE SLOVEN POHAN? (2.)

Cyril Hromník to povedal takmer skoro dobre, žiaľ, úplne naopak. Otázka pre Žiarislava: Cyril Hromník v knihe Sloveni a Slováci, kde sú vaše korene, na strane 25 píše, že Švický v knihe Návrat Slovenov navrhuje, „že meno Sloven, alebo Slovenstvo sa dá prekladať ako pohanstvo“. Mám doma knihu Návrat Slovenov, ale nič podobné som tam od Miroslava Švického …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RC.pohanstvo.Hromnik.htm

AJ SLOVANSTVO MÁ MNOHO TVÁRÍ alebo NEVERTE KAŽDÉMU „STAROVERCOVI“

Na prelome vekov sme boli pripravení a začali sme duchovnú obrodu pôvodného duchovna, a to novodrevným spôsobom. Čoraz viac Slovákov, ale aj Čechov a Moravákov a iných príslušníkov slovanských národov, oprašuje svoje korene a s plnším vedomím sa udomácňuje vo svojej kultúre. V kultúre, z ktorej už boli takmer vykorenení. My dnes môžeme bez hanby hovoriť o obrodzujúcej sa kultúre nielen slovenskej, či inonárodnej, …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RC.slovanstvo.htm