SLNOVRAT NA NOVOM MIESTE. NIEKTORÉ PRAVIDLÁ URČÍ SNEM.

O podujatiach, festivaloch, medovine, pravidlách, dávnych a nových obradoch a sviatkoch  

Tí, ktorí boli na tohtoročných oslavách veľkého Letného Slnovratu, si iste všimli, že vedúci podujatia hovoril o novom mieste, na ktorom možno v budúcom roku pripraviť oslavy Slnečného sviatku. Sviatku, ktorý naši predkovia slávili od dôb pradávnych.

SLNOVRATY PôVODNÉHO – RODNÉHO KRUHU A HOSTÍ

V minulosti boli na týchto miestach:

Pôvodný kruh: 1995 – 1998 – Jelenia lúka – Malé Karpaty (niekoľko km na juh od Železničnej zastávky Cerová – Lieskové.

1999 – Vedomecké učenie – Pôvodný kruh Detva – starý kameňolom

Veľké Slnovraty: Rodný Kruh  a hostia – Poľana  –Kalamárka, Poľana –Pod Melichovou skalou, Cisárska Hoľa, Látky-Polianky – do roku 2018.

Slnovratové obrady a sviatky teda usporadúvame nepretržite 24 rokov . Od roku 2 000 sú to veľké, celoslovenské  slnovraty s hosťami zo zahraničia, teda môžu na oslavy Letného Slnovratu chodiť aj neohlásený hostia s podmienkou prírodného odevu a pracujeme tak, že prípravná skupina a vedúci obradných skupín prišli do živého spojenia s vedomectvom a teda že  vedomecké učenie nie je podmienkou účasti. Do tohto roku teda – trvá to 18 rokov – je Slnovrat otvorený aj pre neohlásených hostí. Je to teda nie len vnútorné, ale aj verejné podujatie. To samozrejme prináša aj niektoré nevýhody. Výhodou je to , že vedomie o tomto, ale aj  naše obradoslovie sa môže šíriť. Slovensko má teda vlastné – autochtónne obradoslovie, ktoré nie je prevzatím zo zahraničných zdrojov. Napája sa po hlbinnom prieskume na staršie spôsoby, ktoré boli na našom území, pričom tieto spôsoby zasahujú hlboko do dôb, keď sa kultúry predkov nazývali inými početnými , dnes už neznámymi menami. Na Slovenskom a česko-moravskom území sú napríklad najstaršie rondely Lengyelskej kultúry (novodobý archeologický názov), ktorej kruhové svätyne boli stavané v súlade s polohami mesiaca a slnka a ich tvary sú totožné s výtvarnou podobou slnečných znakov používaných ako duchovné, ochranné … od neskorého praveku dodnes.

Oslavy Letných Slnovratov Rodného kruhu zvyknú byť na náhorných plošinách, doteraz to bolo na šiestich miestach.

Pri usporiadaní sviatkov Letného Slnovratu si uvedomujeme, že ide o novodrevnú kultúru. Drevná – teda dávna,  a nová v zmysle niektorých podôb obradov, ktoré na základe dávnych vedomstviev majú novú podobu – napríklad Cesta koncovky ako novodobý  vedomecký smer (od roku 1996) , slová novodrevných obradových piesní a podobne.

PODUJATIA, SVIATKY, FESTIVALY, VEDOMECKÉ UČENIE

Aj v minulosti to tak bolo – kultúra sa nevyvíjala len čiarovo (lineárne) ale aj vo vlnách, ktoré prinášali zmeny. Tie zmeny boli v prospech vývoja duchovna (kultúry), boli teda overované, pokiaľ nešlo o násilnú revolúcie. Najstaršiu  revolúciu ktorá znamenala úplný zákaz pôvodnej kultúry bola koncom 9. Storočia (Cyril a Metod) . Na ňu sa po obnove pôvodného napojila Štefanská (ustanovenie katolicizmu) a vládu jednej ideológie ustanovila aj komunistická revolúcia (1948). Po roku 1989 sa napriek niektorým nepriaznivým javom prostredie uvoľnilo a po piatich rokoch sa zjavuje  vedomé prírodné duchovno hlásiace s k pôvodným – prirodzeným koreňom postavené na základe úcty. Ďalší vývoj sa prejavuje aj v usporiadaní výročných Sviatkov, ako je Letný Slnovrat, priadkový festival novodrevnej hudby Divozel. (novofolkloór, etno, world music ) s napojením na pôvodné korene –  na ktorý sa napojíme v blízkej budúcnosti roku festivalom (sviatkom) Zemosvet. Okrem toho dlhodobo slávime Zimný Slnovrat, ktorý sa koná tiež v nepretržitom slede, zvykli sme zvolávať Hromníčné oslavy – Perúnové dni , Svätenia jari, Turíčne sviatky, okrem toho to bolo množstvo ďalších podujatí, ako letný festival – dožinkový sviatok Vatra, prípadne dožinkovo – hodové dnes už gazdovské stretnutie ktoré sa koná okolo jesennej rovnodennosti, predtým to boli Devínske budenia. Keď to všetko zrátame, tak len výročných sviatkov sme už pripravili, usporiadali bolo okolo 150. Toľko podujatí , ktoré neboli cielené len pre vedomecký okruh Rodného kruhu, ale boli pripravené aj pre verejnosť. Verejnoprospešné podujatia je niečo celkom iné, ako nejaká uzavretá skupina, ktorá sa stretáva oddelene od spoločnosti. V trnavských vedomeckých strediskách človek vyučoval hru na pôvodné hudobné nástroje, na ktoré sa inde bežne učiť nedalo, ako píšťaly rôzneho druhu, fujaru, bobon dob… Vedomecké učenie na Slovensku, ale a j v českých oblastiach a v Poľsku – boli to stovky podujatí ,koncotýždňoviek i týždňových táborov v stredisku  na Mezdi  a na iných miestach. Máme tu teda stovky vnútorných podujatí a okolo 150 verejných, popri tom tiež aspoň toľko podujatí, ktoré usporiadal niekto iný, ale Žiarislav sám alebo s priateľmi tam uskutočňovali dielčie časti.

K tomu všetkému by sme mali spomenúť aj podujatia pre školy a predškolské vzdelávania. Pripravoval ich Žiarislav samostatne alebo s priateľmi, počas mestského pobytu boli činné skupiny Zelinky, ktoré viedli členovia skupiny Bytosti a neskôr aj ďalší ľudia. Niektoré skupiny pracovali pravidelne, niektoré nárazovo počas výjazdov. Často šlo o predstavovanie hudobných nástrojov a piesní, niekedy to boli vzdelávacie koncerty a niekedy to boli výročné sviatky, ako sviatky jari a iné. Okrem toho Žiarislav pripravoval osnovy pre prírodné vzdelanie so zokruhovanými predmetmi, ktoré aj sám uskutočňoval.

Sú teda podujatia vnútorné – spravidla ide o vedomecké učenie – a podujatia verejné, ku ktorým patria aj  výročné sviatky, teda aj Slnovraty. Sviatok – po latinsky festival. Niečo medzi týmito pojmami je ceremónia, to sa zažilo skôr v severnej a južnej Amerike. Usporadúvame teda sviatky – festivaly. Aký je rozdiel medzi verejným a vnútorným podujatím? Medzi oslavami sviatku a vedomeckým učením?

Jeden z rozdielov je plné sústredenie na podujatí učenia oproti tráveniu voľného času hostí, ktoré je bežné na voľnejších podujatiach pre verejnosť.

OBMEDZENIA NÁVYKOVÝCH LÁTOK

Tieto veci sú od začiatku vylúčené z vedomeckého vzdelávania, teda od roku 1995. Prvé prednášky Žiarislava – vtedy na letákoch označeného občianskym menom Miroslav Švický, boli v trnavskom K-klube a boli pripravené aj ako ochrana pred návykovými látkami. V tej dobe osobne pracoval s mladými ľuďmi, z ktorých sa mnohí dostali z návykovosti. Dlhodobo tiež spolupracuje s dvoma odvykacími ličebňami.

Návykové látky sú teda od začiatku vylúčené z vedomeckého vzdelávania. Vedomectvo je teda spôsob na osobné sebaovládanie a na spoločenský súlad a teda nijak inak to nemôže byť – len tak, že návykové látky na to nepotrebujeme a môžu uškodiť.

Na verejných podujatiach toto pravidlo neuplatňujeme. Na našich výročných sviatkoch máme do obradov určitý pôst. Vyvíjalo sa to nejaký čas ale na Letný Slnovrat vždy bol pôst v určitom smere do hlavných obradov, v poslednej dobe je obrad prírodných podstrižín a obrad prijímania mena hneď po nich, obrad ochrany novorodeniatok je za dňa.

Na výročných sviatkoch sa oddávna používali prírodne pripravené kvasené nápoje. Od mladšej doby kamennej je u niektorých kultúr doložené používanie jednoduchého nechmeleného piva. U Slovanov je v mnohých zdrojoch doložené použitie medoviny okrem výročných sviatkov aj na tryzne (obrad odprevadenia duše nebožtíka) a na iných sviatkoch v živote človeka (svadba, prechodové obrady a iné.). Tuto však musíme povedať, že v tej dobe nešlo o návykové látky. Medovina či neskôr víno sa museli  po prevezení vypiť, inak by sa zlomili (skazili). Neboli konzervačné látky, neboli krčmy a nebolo to v obchodoch, kde by sa to skazilo.  Návykovosť na používanie kvasených nápojov je doložená až u kráľov a to napríklad v spojení s nemocou (dna a podobne). Ľud nemohol byť návykoví. A teda medovina sa na obradoch používala ako sviatočný nápoj. Med bol vzácnosťou. Bola to čerešnička na koláči.

Zmena nastala s pálenicami. Pálenka (destilát, liehovina) je odparený alkoholový výluh, ktorý sa používa aj ako konzervačná látka, napríklad v bylinkárstve. Pálenka sa neskazí a teda dá sa ľubovoľne uskladňovať, prevážať, stáva sa predmetom obchodu, rozmáhajú sa krčmy. A – dá sa používať – aj bežným ľuďom – návykovo. Neskôr stojíme pred vynálezom konzervačných látok. Zrazu sa dá prevážať aj víno, pivo, dokonca aj medovina. A – dlhšie  uskladňovať. Cena je napriek vysokej dani stále prístupná a spoločnosť stojí pred závažnou ťažkosťou alkoholovej závislosti.

Podobne, ako skvaseniny , ktoré boli kedysi súčasťou sviatkov a dokonca aj obradov (hodovné rohy…) sa vymklo spoločenským zábranám aj fajčenie. U indiánskeho kmeňa Lakota je dodnes známy obrad fajky, ktorý sa novodrevným spôsobom dostal aj do kultúr iných severoamerických kmeňov. Európa prevzala tabak bez obradných zvyklostí a bez spoločenských zábran (právo fajky mali severoamerické kmene muži nad 25 – 30 rokov).  Fajčenie fajky – predsa len – malo v sebe obmedzenie – fajka by sa pri častejšom použití zamočkovala. A máme tu ďalšiu ťažkosť. S vynálezom cigariet sa k fajčeniu dostali aj deti.  Fajčenie tiež  poškodzuje zdravie veľkej časti obyvateľstva. A stáva sa častejšie návykovým.

Tieto dve návykové látky, spolu s menej výraznou  s kávou a čajom (a kakaom), sú dnes povolené v občianskej spoločnosti.

Keďže v stredoveku boli oslavy pôvodných sviatkov buď zakazované, alebo splynuli s cirkevnými, vedomeckí obradníci to v tej dobe verejne nemohli riešiť. Riešili to cirkvi, ktoré to riešiť mohli. Používali obradne, (poznáme pojem „omšové víno“), a otázka obradového použitia vína (prijímanie obojakým spôsobom) aj bolo jednou z príčin cirkevného rozkolu. Cirkvi brojili proti nemiernemu použitiu alkoholu. Dnes je alkohol súčasťou výročných i osobných sviatkov, ako sviatky spojené s uvedeniami novorodeniatok, narodeniny, svadby, kary, iné.

Žiarislav riešil otázku použitia medoviny a iných látok, ktoré by mohli byť aj návykovými, od obdobia prvých slnovratov. Sám nikdy nebol návykoví na žiadnej látke okrem prírodných živlov, čo sme všetci. Svoje osobné sviatky  neoslavovať nezvykne. Ako sme už spomenuli, na vedomeckom učení to je jednoduché a vybavené – nemáme čo riešiť. Na verejných sviatkoch je vedomectvo hnacou a zabezpečovacou silou a na sústredeniach sa návykové látky s výnimkou mierneho použitia kávy a čaju nezvyknú používať, ak niekto fajčí, tak nie často a ostatných tým nezaťažuje. Avšak – ak je podujatie verejné, pravidlá – týkajú sa aj verejných podujatí, ako gazdovská obroda,  sú takéto:

 1. Zabezpečovacia skupina je v čulom a duchaplnom stave. Rozlišujeme stav v službe a po službe. Jadro zabezpečovacej skupiny by malo byť v duchaplnom stave stále.
 2. Pri hlavnom ohni (Slnovrat pred zapálením vatier) ktorý je aj zvolávacím a poradným ohňom, je úplný zákaz fajčenia.
 3. Na Letnom slnovrate nie sú povolené žiadne kúpené nápoje obsahujúce alkohol. Ak, tak v čase po hlavných obradoch je doporučené – ak tak len prírodné domáce nápoje, ako medovina a víno. (Je to aj v súlade gazdovskej obrody, ktorej cieľom je podporiť domáce prírodné hospodárstvo).

Kým s prvými dvoma doporučeniami neboli výraznejšie ťažkosti, musíme priznať, že odkedy sú Letné slnovraty verejné, s tretím obmedzením  ťažkosti už niekoľkrát boli. Niekedy menšie, niekedy väčšie. Na niektorých slnovratoch sa stalo, a to na poslednom mieste, kde bol prístup autom až 100 metrov od tábora (aj keď sa musí preparkovať), že dorazili skupinky hostí, často nové,  s nakúpenými pivami i liehovinami.

Preto hlavný usporiadateľ oznámil, že na budúci rok už asi bude Letný Slnovrat Rodného kruhu na inom mieste.

Nebolo by správne vytvárať nejakú silnejšiu táborovú stráž. Jednoducho – pôjdeme na miesto, kde nebude prístup autami. A súčasne na novom mieste budeme viac dbať na dodržanie pravidiel, čo možno ani nebude treba zdôrazňovať, keďže na Slnovrat sa znovu budú musieť ľudia zahlásiť a teda účasť nebude pre nikoho anonymná. Podujatie nebude teda voľne dostupné pre každého a nebude ani také verejné. Začiatok Slnovratu bude v znamení vedomeckého učenia. Sviatok  teda nebude mať  ráz verejného festivalu, na ktorom stačil od roku 2 000 novodrevný odev alebo kroj.

Súčasťou slnovratov bývajú aj národovedné prednášky a spoločenské rozpravy.

To je to, čo sa môže stať. Miesto, ktoré človek našiel, je južne od Zvolena. Je v osobnej správe. Je to pekná horská lúka obklopená lesmi zo všetkých 4 strán. Tečie tam potôčik. Pred týmto miestom – niekoľko stovák metrov – je závora. Miesto chceme upraviť tak, aby vznikol kruh – s vyznačením miest na 4 ohne. Budeme musieť trochu upraviť povrch zeme, na čo potrebujeme buď na jar, alebo už pred zimou urobiť vyrovnanie. Bude to rýchle – sobota-nedeľa, ale aj potrebujeme na to niekoľko desiatok ľudí. Do leta by tam mohla narásť tráva, ak tam pekne hrabličkami zahrabeme rozosiaty mel zo sena od miestnych gazdov.Po čase sa to môže podobať na miesto, na ktorých stáli dávne prírodné kruhové svätyne –  „rondely“.

Ak sa tak stane, môžeme použiť tieto postupy:

 1. nechať použitie doma, na hospodárstvach kvasených nápojov, ako medovina a víno, v dobe po slnovratovom obrade. Tak, ako je tomu po tisícročia. A držať to vo vedomom stave.
 2. zakázať akýkoľvek kvasený nápoj
 3. zakázať aj fajčenie a to nielen pri hlavnom ohni, ale úplne.

Ak by sme  uviedli aj druhý a tretí zákaz, musíme rátať s tým, že nás označia za sektu, pretože sa ocitneme mimo verejnosti a zmeníme tradíciu nie miernym, ale výrazným (revolučným)  spôsobom. Počet účastníkov by sa badateľne znížil a znížil by sa aj „folklorizmus“ (ľudové piesne, ľudový ráz). Pisateľ článku to považuje za jednu z možností. Vníma to tak, že na miesto sebaovládania by sme uprednostnili zákaz a vylúčenie. Zvýši sa duchovná čistota celku  na sviatku, zníži sa dosah na ostatnú spoločnosť, v ktorej prohibícia nie je a nezvláda celkom sebaovládanie.

Túto otázku, odkedy sme na prístupnom mieste, kde už netreba vystúpiť na horu s vakom na chrbte, človek riešil v duchu každý rok. Minulého roku dospel k rozhodnutiu k zmene miesta a aj rozhodnutiu, že tentoraz nie pre nedostatok vody, ale pre príliš ľahkú dostupnosťzmeníme miesto a otázku použitia medoviny a pod.posunie na vyjadrenie  ľuďom z vedomeckého okruhu.

Teraz sa tak deje. Po rozprave na spoločenskej sieti Rodná cesta a neskôr bude nasledovať porada pred Zimným Slnovratom, ktorý bude ako v poslednej dobe každý rok pri Svite.

Už aj tam uplatníme vybudenejšie pravidlá.

Musíme rátať s tým, že sú ľudia, ktorí nerobia žiadne verejné podujatia, pestujú si umelý svet a len rojčia a šomrú na internete,  budú na nás vždy hľadať chybu a tým sa nezavďačíme nikdy. Ide o to, aby sme to spravili tak, ako to bude dobré pre náš vnútorný a aj celospoločenský vývoj.

Cesty môžu byť rôzne, treba si vybrať nateraz jednu.

S pozdravom

Žiarislav

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/slnovrat-na-novom-mieste-pravidla-urci-snem

5 komentárov

Skočiť na formulár pre pridanie komentáru

 1. chvályhodné smerovanie a následné rozhodnutie: CHVÁLA

 2. Myslím si, že tá medovina (a možno víno) by povolená mohla byť a cigarety už nie. Je rozdiel, dať si symbolický prípitok a zodrať sa do kolien :))

  • Rodan Stromyrad on 01.11.2018 at 08:25
  • Odpoveď

  Mne sa pozdáva úplné vylúčenie akýchkoľvek spomínaných látok. Určite by sa tým znížil počet ľudí, ale zároveň by vzrástla duchovná úroveň tohto stretnutia a to vnímam ako podstatnejšie.

 3. Zdravím, už dlhšie si všímam, že ak sa v súvislosti s obradmi spomínajú domáce kvasené nápoje, vymenúva sa len medovina a víno.

  Zaujímalo by ma či ide o vedomé odmietnutie (domáceho) piva ako možného obradového nápoja, alebo sa len nepredpokladá, že by niekto svoje pivo doma vyrábal.

  Ďakujem za odpoveď

  • PeterzPetržalky on 09.11.2018 at 08:01
  • Odpoveď

  chválim rozhodnutie bol som na minulom slnovrate . Verím, že sa budem môcť zúčastniť. Peter

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.