Slnovrat, či Vianoce, pravda a láska sa nevylučujú

Zobrazenie slovanského obradníka zo Solúna z obdobia pred pokresťančením časté aj v období dvojviery.

Zobrazenie slovanského obradníka
zo Solúna z obdobia pred pokresťančením časté aj v období dvojviery.

Trvá to už vyše 1140 rokov, čo na území naddunajských Slovenov mocní utajujú Slnovrat – skutočný sviatok všetkých sviatkov, ktorého ani pomýlený kalendár nepohne.

Zimný Slnovrat. Súčasníkom utajený staroslovenský a staroeurópsky sviatok, zakázaný Cyrilom a Metodom v Súdnom zákonníku ľuďom.

Pôvodné sviatky zakazované uhorským kráľom – tyranom Štefanom a jeho nasledovníkmi. (kniha Návrat Slovenov v duchu a slove 2.vydanie, str.39)Áno, vtedy bola taká doba, na násilie spáchané voči prírodnému duchovnu, voči ľuďom prirodzeným, sa treba pozerať z hľadiska „dobových aspektov“. Ale na násilie voči tým, čo to násilie spáchali, sa máme pozerať cez predstavu svätožiar a umelého, pokryteckého svätuškárstva. Dosť bolo. Dosť bolo klamstiev. Ak za pôvodné duchovno bol trest smrti a odrezania nosa a predania do otroctva, tak to netreba tajiť.

Človek povie to, čo povedal pred vypovedaním v jednom prešovskom rozhlase, keď prezradil pôvod Vianoc – Zimného Slnovratu, presnejšie pôvod rozdávania darčekov ako nasledovníckeho – pôvodného sviatku Oseňa, v ktorom predkovia obradne v domácnostiam s prianím rozosievali dar zrna. Tá redaktorka poznamenala: To chcete zobrať deťom Ježiška? Človek hovorí – žiadneho Ježiška brať deťom netreba. Ježiško bol v poriadku. Ale – pravda oslobodzuje.

Ježiškom si podplácať deti znamená klamať. „Nebudeš krivo svedčiť“ . Ak je Boh, tak predsa nie je taký slabý a nečestný, aby sme kvôli nemu mali  klamali deti.

Nič proti vyznávačom špicatej veže a nič proti súdruhom ako takým. Ale keď sa neveriaci  súdruh vystatuje vo voľbách birmovkou a chce pritom prenasledovať „škodlivé sekty“, tak na rovinu, rozdiel medzi cirkvou a sektou je hlavne vo veľkosti. Ale o tom, či niekto je, alebo nie je škodlivý, by sa malo rozhodovať, bez ohľadu na veľkosť, čestne a teda spravodlivo – právne. A teda ak je zakázaná vražda, zotročenie, podvod,  zmrzačenie či ublíženie na zdraví, tak by malo byť jedno, či sa jej dopustí právnická osoba,  alebo nejaká skupina, či už náboženská, alebo aj podnikateľská či politická. Pričom práve politické skupiny, ktoré dotyčný vyňal zo zodpovednosti za škodlivosť, by možno  najviac spĺňali definíciu   „spoločnosti s črtami sekty“.  A nie že nejaký bývalý právnik, čo chce najbližšie zase vyhrať voľby, sa tu začne navážať na ľudí iného vyznania,  lebo sa mu to hodí, lebo medveď.  Teraz sme tu zrazu všetci akože vyznávači špicatej veže, a to len preto, lebo nás ohrozujú moslimovia? Áno, niektorí stúpenci koránu môžu Európu strhávať do stredoveku, ale to má byť akože dôvod ďalšej rešpicatilizácie? Niekto písal, že sýrsky kresťania sú komunita dávnejšia, ako kresťania, či Slovania na Slovensku. Možno. Ale naše  pôvodné – prírodné duchovno v Európe je tu dlhšie, ako všetky cirkvi a sekty dokopy. Tak prečo je tu stále nepovolené svätiť Slnovrat? Prečo je pôvodné duchovno stále potlačované? Prečo je stále vytláčané z médií? Prečo bol utajený prieskum sčítania ľudu z roku 2010, podľa ktorého sa k nášmu nemenovanému duchovnu prihlásilo 24 000 občanov SR? Prečo na Litve, či v Estónsku, či v Škandinávii môžu ľudia svätiť Slnovrat a u nás nie? Lebo nebudeš krivo svedčiť? Azda sviatky Vianoc neboli cieleným prekrytím Zimného Slnovratu? Azda Cyril a Metod nezakazovali Koledu? Nepredávali „pohanov“ do otroctva? Azda nie sú naše pôvodné hodnoty cielene potláčané? Tak je tu právny štát, alebo je tu cirkevný štát, keď sa tu nedá dovolať pravdy? Keď tu máme dávať do škôl naše deti, aby sa učili, že našich predkov oslobodili ich utláčatelia?

Chvála divom, že sú ešte v krajine miesta, kde nehučia tie pre peniaze natočené „piesne lásky“, kde neblikotajú tie filmy o tom, ako niekoho hádžu levom, ale ak ten niekto niekomu vypaľuje oči a uši a odrezáva nosy, tak to v žiadnom filme nie je. Chvála všetkým divom, že sú tu lesy, kde sa môže človek ešte uchýliť pred týmto pokryteckým šialenstvom  a v spoločností divov, rastlín a zvierat, z ktorých je aj medveď milší, ako podlý človek, možno žiť v súlade s  Matkou Zemou a posvätným Slnkom, ktoré sa k nám vracia.

Rodina. Pred sviatkom si treba vyčistiť vzťahy. A keďže o chvíľu nastane veľký sviatok Zimného Slnovratu, človek kráčajúci po vedomeckom chodníku spravil tak, aby bolo všetko vypovedané a čisté a aby nemal v sebe zášť voči nikomu a ničomu. Aby mohol byť v slnečnej láske.

Pravda oslobodzuje.

Vypnite médiá, ktoré vás zavádzajú a zapáľte slnovratové sviečky.

Každý, kto si ctí Slnko, Zem a vesmírny súlad, nech si zaspieva vedomú, slnečnú  pieseň, ktorá je duši blízka. Byť v súlade s inými je dôležité, ale nevzdať sa svojho ducha je podstatné.

Chvála za dary z čistého zdroja, chvála aj bytostiam, cez ktoré prišli.

 

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/slnovrat-ci-vianoce-pravda-a-laska-sa-nevylucuju

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.