Sčítanie ľudu – Rodné duchovno

HORAN SA SMIE VOLAŤ HORAN a HORANA JE HORANA

Horanovi viackrát odmietali zapísať na slovenskej matrike jeho slovenské meno. Nakoniec Horanovi slovanské meno zapísali, ale iba s tým, že je to meno cudzie. Ako sme písali v článku SLOVANSKÉ MENÁ V NEMILOSTI, Horan nechcel priať meno bežné u južných slovanov ako Goran, v čom by mu matrika nesmela brániť, ale prijal meno Horan. Keďže takto jeho meno prirodzene …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-slovanske-mena3-htm

NECHCEME DUCHOVNÚ VOJNU, JE NAČASE ZLADIŤ NÁROD

V kostoloch prebehli kázne proti neopohanstvu. Keď tesne pred rokom dvetisíc bolo v cirkevnom obežníku doporučenie na vyrubovanie stromov pri kostoloch, ktoré „zacláňajú“ kostolnú architektúru, malo to veľmi pádne následky. Padlo veľa stromov hlavne na dedinách, pri ktorých sa naši predkovia modlili (ešte z druhej polovice devätnásteho storočia sú o tom písomné doklady, napríklad z Trstína). V Detvianskej Hute …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RC.kazanie.htm

SLOVANSKÉ MENÁ BUDÚ V MILOSTI 2

So zápisom slovanských mien by už nemali byť ťažkosti. Niektorých poburuje, že MENÁ niečo znaMENAjú. O tom, že naša obroda v rodnom duchu nie je výmyslom, ale napojením na pôvodnú kultúru, svedčia aj naše mená. Pred obradmi vyžiadané a prijaté novodrevné mená, ako sme neskôr zistili, už starí Sloveni nosili, i keď my sme o tom vtedy ešte nevedeli. Napríklad …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RC.slovanske.mena2.htm

RODNÉ DUCHOVNO: prírodné, rodové, rodinné, národné i obrodné

Ak človek radil v poslednom článku „pred strihaním pomerajme“, tak aj sám tak konal. Meral z hľadiska celostného vedomstva i rôznych dielčich vied. Nie je to špekulácia, ktorá by súvisela s nejakou tvorbou duchovna. To naše, rodné duchovno, je už zjavené. Najprv sme ho označovali slovami „pôvodné – prírodné“ (duchovno), alebo skrátene slovom „rodné“. Ide stále o to isté poňatie …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RC.pov.duch5.rodne.htm

Žiarislav odpovedá jednotlivcom, i spoločnostiam a občinám vo veci „NAŠE DUCHOVNO A SČÍTANIE ĽUDU“

Ahoj, súrodenci! Je určite dobre, že sa zhovárame o takej veci, akou je prihlásenie sa k svojmu duchovnu. Tak sa stalo, že sme sa nezávisle na sebe rozhodovali a v tejto veci došlo medzi vami, ktorí ste medzi sebou hovorili (asi skrz sieť) k dohode. Som rád, že ste o veci hovorili. Týždeň som nosil v sebe Dragovidov ohlas, a teraz jemu aj …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RC.pov.duch4.odpved.spolkom.htm

AJ SLOVANSTVO MÁ MNOHO TVÁRÍ alebo NEVERTE KAŽDÉMU „STAROVERCOVI“

Na prelome vekov sme boli pripravení a začali sme duchovnú obrodu pôvodného duchovna, a to novodrevným spôsobom. Čoraz viac Slovákov, ale aj Čechov a Moravákov a iných príslušníkov slovanských národov, oprašuje svoje korene a s plnším vedomím sa udomácňuje vo svojej kultúre. V kultúre, z ktorej už boli takmer vykorenení. My dnes môžeme bez hanby hovoriť o obrodzujúcej sa kultúre nielen slovenskej, či inonárodnej, …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RC.slovanstvo.htm

Otázka Žiarislava vo veci sčítania ľudu a rodného – prírodného – pôvodného duchovna

Priatelia, súrodenci, spolupútnici, bytosti. Tesne po rozoslaní článkov na Rodnej Ceste vo veci sčítania ľudu, a v tých článkoch bola výzva na to, aby sme sa prihlásili k pôvodnému duchovnu, prišiel ku mne ohlas, že v tej dobe sa dohodli ľudia so Svätohája rodnej viery inak (spolok z východného Slovenska). Je možné, že aj iní sa zahĺbili, ale nemáme o tom správy. …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RC.pov.duch3.otazka.htm

VIERU OD NÁS VYŽADOVALI TÍ, KTORÝM SME NEVERILI

Duchovno a náboženstvo sú dva rôzne pojmy, vedomstvo je skôr súčasťou duchovna, ako náboženstva. Tisíc rokov sme tu mali povinne a násilne ustanovené náboženstvo ako diktatúru. Naše pôvodné duchovno bolo od 9. storočia zakázané. A aj preto nemáme o ňom dosť správ a to napriek tomu, že v nás všetkých prinajmenšom drieme. Už v „Starom zákone“ je veľký dôraz na vieru …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RC.pov.duch2.viara.htm

RODNÉ DUCHOVNO: čím sa vyznačuje?

Dotazník sa táže, my odpoVEDáme. 1. Vnímame a ctíme životnú silu (živu), ktorou je príroda presiaknutá 2. Sme v kruhu s inými bytosťami Všehomíra (sveta), môžeme ich podľa vlastného cítenia vnímať ako vtelené (rastliny, živočíchov…), ale i ako bytosti nevtelené (divy, posvätné sily, božstvá) 3. Ctíme si posvätné živly – zem, vodu, vzduch a oheň, snažíme sa ich …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RC.pov.duchovno.htm

DO DOTAZNÍKA NAPÍŠME: RODNÉ DUCHOVNO

List: Srdečne zdravím všetky bytosti na Medzi:) Bola by som veľmi rada, keby sa tento mail dostal k Žiarislavovi, pretože naňho mam istú otázku, možno lepšie povedané prosbu vo veci, ktorá by mohla byt dôležitá pre rozvoj prírodného duchovna, a teda pre nás všetkých. Tento rok máme vyplniť dotazník v rámci sčítania ľudu, kde narazíme …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RC.scitanie.ludu.htm