Sčítanie ľudu – Rodné duchovno

Zákaz cesty do prírody ohrozuje zdravie a dušu

Ísť do prírody sme vždy považovali za bežnú vec, za výsostné právo. Zákaz cesty do prírody nie je len obmedzením slobody a vyžitia, ale aj obmedzením zdravotným. Pisateľ síce býva na lesnej samote, avšak zastáva sa práva tých, ktorí takúto možnosť voľnosti prirodzeného pohybu nemajú. Prírodná, prirodzená odolnosť je aj v tomto koronovom období našou najväčšou …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/zakaz-cesty-do-prirody-ohrozuje-zdravie-a-ducha

KRUHODEJ SVIATKOV V PRÍ-RODNOM DUCHOVNE

Pôvodné duchovno je ako kmeň stromu a z neho rastú konáre. Tými sú dielčie , často časovo zamerané  duchovná sveta, ktoré – ak  sa odkláňajú od jeho prirodzenej osi, stále v podstate žijú len vďaka určite spätosti  s prírodným duchom, teda s kmeňom, i keď navonok nemusí byť priznaná. Keď sa od nej výrazne odkláňajú, …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/kruhodej-sviatkov-v-pri-rodnom-duchovne

SLOVENSKO MÁ KOREŇ „SLOVEN“

Slobode sa treba učiť, nenamotať sa na slaboduchosti. Vyzývaš ľudí, aby vypĺňali dotazníky sčítania ľudu, sám ich vypĺňaš? Nevyzývam ľudí, aby vypĺňali dotazníky, ale vyzývam ich, aby, keď ich už vypĺňajú a keď cítia v sebe rodné duchovno, aby ho uviedli ako vyznanie, ak im záleží na spoločenskej obrode. Sám vyplním v dotazníku akej som národnosti a samozrejme napíšem …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-rozh-slovensko-htm

VYMEŇME NEPRÁVO ZA PRÁVO!

Takéto sčítanie ľudu presahuje rámec slobodného zriadenia. 19.5.11 Rodná cesta: Práve prebiehajúce sčítanie ľudu vzbudilo plno otázok, či nemôže byť zneužité? Aký je váš názor na to? Žiarislav: Otázky možného zneužitia sú tu úplne na mieste. Rozsah a podrobnosti tejto štatistiky sú neuveriteľné. Občania sú povinný uviesť nielen to, kde bývajú a akej sú národnosti …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-rodne-duch-7-htm

PREČO SI PÍŠEME V DOTAZNÍKU „RODNÉ DUCHOVNO“ A ČO TÝM MÔŽEME DOSIAHNUŤ?

Často sa stáva, že slovenská kultúra, vrátane rodného duchovna, je na vlastnom území potláčaná inými kultúrami, cudzokrajnými, exotickými. Keďže sa to bežne deje už vyše tisíc rokov, mnohým sa to ani nezdá čudné, zdá s im to normálne. A aj keby to bolo „normálne“, nie je to dobré, je to zlé a neprirodzené. Pre prežitie …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-rodne-duch-6-htm

HORAN SA SMIE VOLAŤ HORAN a HORANA JE HORANA

Horanovi viackrát odmietali zapísať na slovenskej matrike jeho slovenské meno. Nakoniec Horanovi slovanské meno zapísali, ale iba s tým, že je to meno cudzie. Ako sme písali v článku SLOVANSKÉ MENÁ V NEMILOSTI, Horan nechcel priať meno bežné u južných slovanov ako Goran, v čom by mu matrika nesmela brániť, ale prijal meno Horan. Keďže takto jeho meno prirodzene …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-slovanske-mena3-htm

NECHCEME DUCHOVNÚ VOJNU, JE NAČASE ZLADIŤ NÁROD

V kostoloch prebehli kázne proti neopohanstvu. Keď tesne pred rokom dvetisíc bolo v cirkevnom obežníku doporučenie na vyrubovanie stromov pri kostoloch, ktoré „zacláňajú“ kostolnú architektúru, malo to veľmi pádne následky. Padlo veľa stromov hlavne na dedinách, pri ktorých sa naši predkovia modlili (ešte z druhej polovice devätnásteho storočia sú o tom písomné doklady, napríklad z Trstína). V Detvianskej Hute …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-kazanie-htm

SLOVANSKÉ MENÁ BUDÚ V MILOSTI 2

So zápisom slovanských mien by už nemali byť ťažkosti. Niektorých poburuje, že MENÁ niečo znaMENAjú. O tom, že naša obroda v rodnom duchu nie je výmyslom, ale napojením na pôvodnú kultúru, svedčia aj naše mená. Pred obradmi vyžiadané a prijaté novodrevné mená, ako sme neskôr zistili, už starí Sloveni nosili, i keď my sme o tom vtedy ešte nevedeli. Napríklad …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-slovanske-mena2-htm

RODNÉ DUCHOVNO: prírodné, rodové, rodinné, národné i obrodné

Ak človek radil v poslednom článku „pred strihaním pomerajme“, tak aj sám tak konal. Meral z hľadiska celostného vedomstva i rôznych dielčich vied. Nie je to špekulácia, ktorá by súvisela s nejakou tvorbou duchovna. To naše, rodné duchovno, je už zjavené. Najprv sme ho označovali slovami „pôvodné – prírodné“ (duchovno), alebo skrátene slovom „rodné“. Ide stále o to isté poňatie …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-pov-duch5-rodne-htm

Žiarislav odpovedá jednotlivcom, i spoločnostiam a občinám vo veci „NAŠE DUCHOVNO A SČÍTANIE ĽUDU“

Ahoj, súrodenci! Je určite dobre, že sa zhovárame o takej veci, akou je prihlásenie sa k svojmu duchovnu. Tak sa stalo, že sme sa nezávisle na sebe rozhodovali a v tejto veci došlo medzi vami, ktorí ste medzi sebou hovorili (asi skrz sieť) k dohode. Som rád, že ste o veci hovorili. Týždeň som nosil v sebe Dragovidov ohlas, a teraz jemu aj …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-pov-duch4-odpved-spolkom-htm