Rozsudok 4 roky a 4 mesiace – čo má byť 44?

POUŽIL SÚD V ROZSUDKU SYMBOL, KTORÝ SÁM OZNAČIL AKO NACISTICKÝ?

Nacizmus bol krajnou karikatúrou národných hnutí, zlou a zvrátenou. Bol aj karikatúrou ľavicových sociálnych hnutí, v niečom podobnou, v niečom inou, ako napríklad stalinský komunizmus. To, že nacizmus bol krajnou, až úchylnou karikatúrou národného a sociálneho, neznamená, že by národné, či národno-sociálne hnutia boli nacistické. Nacizmus je skrátený názov pre „národný socializmus“ a presne takýto názov mala aj benešova národnosocialistická strana. Po 2. sv. vojne si už nijaká viditeľná strana to nedala takýto názov. Pretože pripomínal nacizmus.
Podobne, ako s názvami, to bolo aj so znameniami – symbolmi. Svastika sa od nepamäti naďalej nerušene používa napr. v Indii. Používala sa aj na našom území , a to nielen v neolite, bronzovej a železnej dobe, ale aj v novoveku – napr. v ľudovej kultúre a v kultúre pôvodného duchovna – vo vedomectve, ktoré tvorí jej vedomejšiu zložku. Slnečné znaky rôzneho druhu u nás vytlačili kresťanské symboly, snáď s výnimkou časti ľudovej kultúry. Detvianska brána (pred kostolom) má vyrazané a vymaľované ľudové svastiky, oblého, nie tak lomeného tvaru – viac oblého tvaru, ako staršia Očovská brána, ktorá mala lomenejšiu podobu a mohla niektorým pripomínať nacistický „hakenkraic“. Pravda, na bránach a nad ohniskami a inde boli na tradičnom Slovensku slnečné znaky (svargy, svastiky), takže ak by sme sa mali chytiť naznačenej symboliky čísel, tak by ramená aj tradičnej obojsmernej svastiky (slnečného znaku) znázorňovalo nielen číslo 44, ale aj 22. Ak by sme ostali pri symbolike písmen, tak nie len SS, ale aj ZZ.
V dejinách je i prípad, že v 2. sv. vojne podnik, v ktorom sa stretávali antinacisti, mal na priečelí veľký nemecký znak, ale – s opačne smerovanou svastikou.

ZNAKY V ROCKOVEJ HUDBE
Niektorí britskí pankáči sa radi hrali so svastikou.
Rock-popová skupina KiSS , ale aj Sigue Sigue Sputnik (elektropunková skupina, ktorú by si už podľa vzhľadu nacisti isto neosvojili a popri SS sa hrá aj s komunistickými symbolmi) si písali v dobových názvoch písmená SS v podobe lomených „S“, podobne, ako to poznáme od esesákov.
Skupiny sa so symbolmi zjavne hrali. ZZ TOP v tom bol najskôr nevinne. Nie tak neonacistické skupiny, ktoré nacistické prvky niesli nielen v symboloch, ale aj v myšlienkovom obsahu svojej tvorby.

Ak SS má v novonacistickej symbolike zastupovať číslo 44, a tiež svastiku, tak aj 44-ka sa stáva tenkým ľadom. A HH, ako „Hail Hitla“ (pisateľ si nechce presným menom znečisťovať stránku) má znázorňovať číslo 88 – H v poradí ôsme písmo abecedy.
8 sa považuje v Ázii za budhistické číslo. 4-ka (na rozdiel od 3-ky z biblického okruhu duchovna) sa považuje v prírodných duchovnách za veľmi dôležité číslo, vlastne má pôvodne tvar prakríža so štyrmi ramenami, ktorý – takisto, ako aj jeho svastiková podoba, má korene už v neolite – dobe mladšej kamennej. Pisateľ má popisné číslo domu 1144/14, čo sám neovplyvnil, ale keby to mal niekto na tričku, asi by ho dnes niektorí skúmali. Svoje iniciály si na tričko asi nedá Stano Sitár, ani Heňo Hutlák. Pisateľ má domácky tkané posteľné plachty, ktoré vyšívala žena s iniciálmi HH, ale s nacizmom to tiež nemá nič spoločné. No, ale keď zjavný novonacista si tieto symboly na seba dá, to je iná vec. Alebo keď ich použije inak viditeľne, s nejakým politickým zámerom. Ak donedávna si človek kadejaké počmárané tričká vôbec nemusel všímať, dnešok ho k tomu núti.

No a teraz ten prípad s vodcom politickej strany známej skinhedským vzhľadom a minulosťou jej hybnej zložky. Vodca tejto strany bol pred pár dňami (nepodmienečne) odsúdený za použitie čísla 1488 pri udelení vyzbieranej peňažnej podpory rodine s postihnutým členom. 14 má opisovať anglickou vetou nadradenosť bielej rasy (záchranu budúcnosti bielych detí), alebo iniciály vodcu nemeckého nacizmu; 88 má predstavovať nemecký bojový, či nacistický pozdrav. Číslo 1244 skupina straníckych darcov ho okázalo vyzdvihovala pri fotení. Že pri obžalovaní vodcu známej strany sa stavalo na symbolike, ktorá v tom byť samozrejme mohla, to je podľa pisateľa tenký ľad a to z nasledovných dôvodov.

To isté číslo môže na rôznych miestach, alebo u rôznych ľudí predstavovať úplne iné hodnoty.

ABY SME SA DO ZNAMENÍ NEZAPLIETLI
Pisateľ nebude rozvíjať úvahu o tom, ako a či sa dá dokázať, čo tým „básnici“ mysleli a či to bola provokácia, alebo priame prihlásenie sa k nejaký ideálom, alebo niečo iné, lebo toto sú otázky právne. Ostane vo svojom odbore – pôvodnom duchovne, ktoré zahŕňa i tradičné znaky (symboly) a ich vysvetlenie. Nateraz necháva pisateľ otázku súdu s vodcom strany bokom a zameria sa na nedávne, i dávne dejiny (použitia znakov).
Symboliku, ako vieme, dlhodobo používajú mnohí aj provokačne (viď Žito 44, alebo horeuvedené punkové a rockové prípady), a nie vždy je medzi tým a vedomým sa prihlásením k nacistických ideálom (ktorým ideálom? ) jasný rozdiel.
Nacistická symbolika nie je pôvodom nacistická, aspoň nie svastika (podobne, ako národné hnutie, či socializmus nie je pôvodu nacistického). Číselné spojenia vznikajú aj náhodne a aj keď si môžeme oprávnene myslieť, že napr. toto nebola náhoda, (alebo že len provokácia to nebola), ťažko to dokázať – pretože napríklad provokácia sa trestnoprávne nehodnotí tak, ako vedomé šírenie samotných ideálov ideológie potláčajúcej slobody… Duchovno-prírodný základ slnečných znakov nie je len otázkou dávnej minulosti, keďže mnohí občania považujú toto za časť svojej tradičnej kultúry v pôvodnom – prírodnom duchovne. A teda – číselne vzaté – hoc aj v špekulatívnych súvislostiach – ani číslo 44 by potom nemalo byť chápané ako len nacisticko-svastikoidné, keďže spolu s číslom 22 by predstavovalo obojstranné slnečné znaky, používané v ľudovej kultúre. To sa síce dnes takto nepredstavuje, ale nemali by sme sa príliš zamotávať do hier číselných kódov, lebo výsledky by nemuseli byť vôbec jednoznačné a mohli by viesť aj k mylným uzáverom.

Tento precedens môže spustiť ( a už aj spustil) v pospolitom ľude ďalšiu vlnu lúštenia symbolov, ktorá prinesie aj chybné vysvetlenia. Spomeňme prípad zásahu NAKA v predajni s „pohanskými“ artefaktami Arkona, kde sa do nemilosti (podľa predlohy brožúrky ministerstva vnútra) dostali aj osemramenné svastikoidy používané aj mimo nacistického tábora. Tak, ako kresťanský kríž nepoužívajú len križiaci (ktorí vyvražďovali napr. Polabských Slovanov), tak rôzne podoby svastiky nepoužívajú len kruhy so symbolikou 2. sv. vojny, ale i duchovní tradicionalisti. Samozrejme, že tieto prieniky symbolov, skutočných i domnelých, využívajú a zneužívajú aj ľudia z krajných táborov, tomu sa dá ťažko vyhnúť, ale v tomto smere býva viac domnienok a menej dôkazov.

SPäŤ K SÚDU
Toto všetko sú – nazvime to – otázky tenkého ľadu. Po ktorom sa síce chodiť dá, ale – nie celkom bezpečne. Vyzerá to tak, že v jednom bode sa mohla stať chyba.
Zjavnou chybou tohto súdu je, že to vyznieva tak, že použil prostriedok, ktorú sám zakazuje. A to – že odsúdil vedúceho politickej strany za použitie číselného kódu spájaného s neonacizmom na 4 roky a 4 mesiace. V zaujatí číselnými odkazmi, okolo ktorých sa súd (aspoň mediálne vzaté) neustále točil, je nanajvýš nepravdepodobné, že by súd „vygeneroval“ rozsudok s kódom 44 úplne náhodne. Ak to nebola náhoda, ale úmysel, a náhoda je o nič menej uveriteľná, ako skinhedské symboly na tričkách, tak povedzme si, že je nanajvýš nevhodné, aby štátni sudcovia dávali verejnosti a odsúdeným číselné odkazy cez výšku trestu, ktoré im udelia. Okrem toho, že toto by si štátny súd nikdy nemal dovoliť, zviditeľňuje to inak ťažko podložiteľnú verejnú námietku odsúdeného, že toto bol súd na objednávku. Len „Číselný kód“ súdneho rozsudku je v podstate zvláštnou okolnosťou , ktorá by na takéto niečo mohla poukazovať.
Áno, mali by sme vytláčať ideológie, smerujúce k potláčaniu práv, alebo ohrozeniu životov časti spoločnosti. Ale prostriedky, ktorými to štát uskutočňuje, by mali byť právne, aj ideologicky čisté. Štátny súd by jednoducho nemal rozsudkami tetovať nejaké číselné odkazy. Ktoré – navyše – práve tento súd označil za nacistické. Alebo – súd azda takúto symboliku propagovať môže?

snímka: pisateľ

Ak chcete podporiť našu činnosť, môžete prispieť jednorázovým darom, alebo trvalým príkazom tuto:  CHCEM PODPORIŤ

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rozsudok-4-roky-a-4-mesiace-co-ma-byt-44

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.