Slnovratový príhovor: Rodina, priatelia, bytosti!

Sme v období dejinného zlomu. Ako každý rok tak aj dnes, v čase zimného Slnovratu sa ctená slnečná sila znovu obrodí. V našom slnečnom priestore, slnečnej sústave to súvisí s pohybom nebeských telies a Matky Zeme. Tento okamih predkovia oddávna považovali za plodivé počatie a nasvedčovali tomu aj obrady, ktoré v tej dobe uskutočňovali. Podobne to vnímajú i mnohí z nás. To, že vnímame Slnovrat, že ho slávime je dôkazom toho, že naše rodné – pôvodné duchovno, aj keď bolo neprajníkmi tisícročie zakazované, nikdy nezaniklo. Žilo, žije a bude žiť, pokiaľ je tu základná rovnováha 4 živlov a nebeských telies, pokiaľ je tu základná rovnováha duší a duchov, pokiaľ je tu život. Tak ako sa striedajú dni a noci, tak a sa striedajú ročné obdobia, studené a teplé, temnejšie a svetlejšie, tak sa striedajú aj veky. Končí sa vek temných piesní, začína sa vek úcty k slnečnému duchu. To, že je noc i deň, to, že je zima i leto, to, že sú veky temnejšie a veky svetlejšie, to všetko je v poriadku. Nezabudnime, že aj v temnote je svetlo a aj vo svetle je temnota. Nezabudnime, že javy a hodnoty sa prelínajú. Telesá a duchovia na seba pôsobia. Tak je to vo vesmíre a tak je to aj v každom z nás. Napriek tomu je dôležité vážiť si dobrú dobu a hodné hodnoty. Temno, to je aj nevedomstvo. Moc temna vrcholí a prichádza moc svetla. Je to pochod pomalý, ale nezadržiteľný a jasný.

Niektorý predpovedali koniec sveta. A to práve na tento deň. Ľudia žijúci v neúcte k duchovnu predkov zazmätkovali a chceli prisúdiť nielen súčasníkom, ale aj potomkom a následovníkom len smrť a temnotu. A to len preto, že si mysleli, že práve teraz sa končí kalendár jedného z tisícov národov Matky Zeme. Nám sa končí kalendár každý rok a každý rok sa aj začína. V praslovančine koniec znamená nielen koniec, ale aj začiatok. Staroslovenské slovo „Iskony“ znamená na počiatku… Môžme sa len diviť, čo všetko sa teraz tí čo predpovedali navymýšľajú. Možno budú tvrdiť, že tri dni temna
boli, ibaže v jemnohmote a hrubokožci si to nevšimli. Možno budú tvrdiť, že ufóni alebo iní poletačikovia nás už previedli do piatej dimenzie, ale mi ešte o tom nevieme. Možno niektorí budú tvrdiť aj to, že teda koniec sveta by určite bol nastal, keby sa oni neprihovorili u tých hore a nezvrátili by vývoj.. Kabaret je jedna vec, život druhá. Niektorí ľudia si pod následkom koncosvetových predpovedí vzali život. Iní zabili svojich súkmeňovcov. Pre nich to komédia nebola.

Je dôležité držať si dobré videnie, dobré hodnoty, dobré duchovné naladenie. Ak koniec sveta nenastal, neznamená to, že všetko bude postarom, neznamená to, že by sme sa nemali snažiť o lepší život. Čakajú nás veľké zápasy o živlovú rovnováhu o zachovanie prírody, o zachovanie pitných vôd, zápasy o zachovanie našich kultúr. Aj keď sa dni predlžujú a aj keď sa začal vek obrody prírodného duchovna neznamená to, že by nehrozila temnota. Temnota v ľudskom myslení, temnota v ľudských hlavách je oveľa nebezpečnejšia ako konanie prírodných dravcov a samotné vyčíňanie prírodných
živlov, pretože až vyčíňanie prírodných živlov pod vplyvom ľudskej nevedomosti je to na čo ťažko hľadáme slova a činy nápravy. Všehomír vplýva na každú bytosť, ale aj každá bytosť, aj tá najmenšia vplýva na súlad Všehomíra. Preto aj na nás záleží ako sa bude vyvíjať tento veľkosvet.

Chvála za dary z čistého zdroja,
Chvála aj bytostiam cez ktoré prišli.

Žiarislav 21.12. 2012

O tento Všehomírny súlad sa my môžeme zaslúžiť aj mudrou ( mantrou ) Večné svetlo VEČNÉ SVETLO

Prepáčte za gramatické chyby, Žiarislav nadiktoval Kataríne v Bratislave pred koncertom v Hlave 22

Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-zim-sln12-prihovor-htm

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.