KROK K ŽENSKEJ ROVINE DUŠE: Úrad nie je cieľom ženskej blaženosti

 

V posledných lunách spoločnosť rieši otázku predpísanej účasti žien v spoločenskom a hospodárskom živote, teda nielen v politike, ale aj špičkovom obchode. Možno je to akési vyvrcholenie emancipačných smerovaní dvadsiateho storočia. Čo je ale v skutočnosti pre ženy (a prečo nie aj pre mužov a deti a pre Zem) viac, či menej dobré?

biz.gif

 

Keďže pohlavný život na Zemi jestvuje už od dôb bezkostnatých živočíchov, i keď sme taktrochu omámení vidinou patriarchálnych dejín, skúsme si spomenúť na to, čo o samičej sile vieme.

 

MAČKA LOVÍ LEPŠIE AKO KOCÚR

Vývoj prírodných bytostí (iné nepoznáme) nadobudol hybnosť po ich rozčlenení na ženské a mužské pohlavie (pisateľ už dlho nepoužíva zaužívanú majoritu mužského rodu v gramatike). Nie je vôbec jednoduché povedať, ktoré pohlavie má „navrch“. Väčšinou je síce v oných chvíľkach na vrchu samec, ale bežne je menší (viď žaby) a samica sa s ním presúva ako s plodonosným prípojným vačkom, kam sa jej zachce. Taká modlivka chlapíkovi po párení odhryzne hlavu a aj keď nie je čiernou vdovou (pavúčica, čo zožerie celého tatka), po zelenom objatí už pre chlapa nieto východiska. Okrem potomstva. Keď vidíme, ako sa motajú vysilené malé, bezprizorné včely, málokto vie, že sú to trúdi. Splnili si svoju mužskú úlohu a odchádzajú vytesnení z úľa v ústrety svetlu na konci cesty. Motýlia baba je väčšia ako ded a rakyta samica a „rakyt“ – samec majú rovnako dobré korene. Novodobí konôpkári uprednostňujú samice a chovatelia koní tiež. „Kobylia mať ešte neumrela“, hovoria chovatelia koní po tom, ako sa im nepodarí predať svoj symbol majetku (niekedy to tak bolo). Kobyla ak nechce koňa, môže ho aj zabiť v jedovitosti. Je to ona, ktorá vedie stádo, žrebec jej robí len osobného, alebo skupinového strážcu. Krava je v Indii posvätná, nie býk. Levica aj mačka lovia lepšie, ako lev, alebo kocúr. A vlčica loví a hľadá nie menej dobre ako vlk. Takže v prírode napriek jeleňom, býkom, kohútom, niektorým chlapom a iným panským samcom vôbec nemožno hovoriť o nejakej všeobecnej nadradenosti mužského rodu.

 

ŽENY BOJOVAŤ VEDIA, ALE O TOM TO NIE JE

V ľudskej spoločnosti boli donedávna samice len o málo mocnejšie, ako samci. Telesne, lebo duchovne mali v mnohých veciach navrch. Nechceli by ste dostať budzogáňom od takej neandertalky. Keď Rimania na hostine podlo zabili na Slovensku (to ako územne) kvádskeho kráľa Gabina , s naddunajskými Kvádmi napadli Rím aj ozbrojené kvádske ženy. 

amazonka.gif

Gréci popisujú slovanské mesto, v ktorom vládnu ženy… „Staroslovenské“ (skôr mladoslovenské) ženy podľa dochovaných kroník zhadzovali kyjakmi z koní franských útočníkov… To môžeme vnímať, vedecky vzaté, ako uplatnenie obranného pudu samice v prospech uchovania rodu. Lenže to sú viac-menej výnimočné stavy. Počas posledných tisíc rokov ženskú úlohu a prirodzenosť potlačovala židokresťanská ideológia, podľa ktorej žena má byť podriadená mužskému kočovníkovi, či patriarchovi – rodinnému vodcovi. Čo bolo v rozpore s našim chápaním rodu (predkovia – žena – baba ,aj soška – bábka, muž – ded – ďond, dindy…tak baba, ako aj dedo sú rovnako ctení v duchovne predkov, v rodovom súlade).

 

Čo to má spoločné s našou súčasnou otázkou účasti žien vo vrcholovom obchode? Snáď len to, že obchod je v podstate krížením zberu s lovom a bojom a dejinne vzaté nie je náhodou, že kým v mierových časoch pokojný zber sa stal výsadou žien, lov a boj (vrcholové podnikanie) skôr prináleží mužom. Nielen preto, že by to chceli „skutoční“ muži, ale aj preto, že pre „skutočné“ ženy je to menej výhodná činnosť. 

 

Prečo? V prvom rade – rozdiel medzi ženskou a mužskou dušou v podstatnej miere súvisí s rozdielom medzi ženským a mužským telom. Ženské telo je rovnovážnejšie – kým muž má prirodzene silu vo dvoch – žena v troch prameňoch. Muž: hlava – pohlavie. Žena: srdce(prsia) – hlava – pohlavie. Tu miesta pohlavnej vzrušivosti súvisia s duchovnou silou. Muž na to, aby sa žene aspoň trochu v rovnováhe vyrovnal, posilňuje srdce duchovnom (pozri na kresťanskú polohu motlitby s rukami na prsiach, či moslimskú rukokrížnu srdcovú polohu, nie je náhoda, že tak konajú patriarchálni muži). Muž pre zmenu vyčnieva pohyblivosťou , silovou usmernenosťou (oproti ženskej rovnovážnosti). Tieto vlastnosti využíva aj pri obchode. Pohyblivá sila (dynamika) sa pri náhľadoch mení na rozoznávanie dielčich chodov (analýzu). Ak žena poskytuje mužovi zázemie, muž má dosť sily na to, aby vyhľadal – ulovil – vybojoval. A to je v podstate vrcholový obchod. Pre ženu je v určitých polohách nebezpečný. Žena sa nepotrebuje v boji ukazovať. Naopak, to je pre jej pohlavie a potomstvo nebezpečné. Žena môže vo vedúcej úlohe skvele vyciťovať. Ale vráťme sa k tomu kvótovému úletu.

 

LEBO MEDVEDICA

Nariadenie, podľa ktorých ženy majú tvoriť toľko a toľko percent v nejakej okázalej inštitúcii, nie je v prospech žien. Smerovanie ženských hodnôt v podstate stále rastie. Väčšina mužov má stále rado skôr ženy, isteže často nevedome, ale nejaké suchárske prikázanie môže v nich vzbudiť v tejto chvíli celkom zbytočný obranný reflex a skutočné pracovné ťažkosti (hľadáte šikovného odborníka, ale nemôžete ho prijať, lebo široko ďaleko je jediný a má medzi nohami pipíka). 

medvede2.gif

Pisateľ spolupracuje so ženami a mužmi v pomere 1:1. To je najlepšie, tak je rozostavený pomer v prírode a nie je to výsledok špekulácie. Ale prečo sú vodcovia firiem spravidla muži?

Odpoveď je celkom jednoduchá: Kvôli maternici. Žena prirodzene pociťuje potrebu dobrého oplodnenia a odnosenia a odchovania svojho potomstva. Kým muž pociťuje hlavne potrebu oplodnenia, odnosenia vôbec a v prípade vedomejšieho pociťuje potrebu odchovania svojho potomstva. Takže – nie viac, ako polovicu ženiných prirodzeností vo veci ochrany a zodpovednosti je schopný precítiť bežný muž (česť výnimkám).

 

Muž má teda inú pudovú danosť. Nie je nastavený až tak veľmi na vlastnú bezpečnosť (žena je) a na bezprostrednú bezpečnosť svojho „telesného odštiepku“ (dieťaťa), ale muž má danú schopnosť pobehovať okolo hniezda, opravovať ho zvonku, chrániť ho pred dravcami, alebo uskutočňovať výpady proti iným s cieľom vydobytia potrebných živín pre svoju rodinu. A to je niečo, čomu je blízke vrcholové podnikanie.

 

Takže v tejto oblasti sa žena prirodzene ani nemusí cítiť dobre. Tie peniaze za to mnohým ženám jednoducho nestoja. Lebo ona je žena. Lebo má venček a nie mečík. Lebo je citlivá a nie výbojná. To ženu chráni aj zdravotne, keď je stotožnená so svojou úlohou. Žena na ceste (kariére) je vo veľkej miere buď zbavená, alebo vystavená svojmu hlasu Matky, s ktorým sa musí vyrovnávať (alebo ho potláčať). 

biz2.gif

Takže to má spravidla zložitejšie, ako muž. Na druhej strane má vybavenie zjednodušujúcich ženských postupov, ktoré by muži mali viac chápať, a menej ich ženám zazlievať.

Z hľadiska ďalšieho chodu civilizácie a ľudského duchovna je dobré uvedomiť si prinajmenšom dve ďalšie veci:

– Pre muža ako ochrancu dnes nie je najprirodzenejšia poloha podnikateľa. Muž sa musí spojiť s prírodným duchom, aby ochránil ženy, deti a kruh bytostí, bez ktorých rodina žiť nemôže.

 

PRÍ – RODA súvisí s RODom a RODinou. Je veľmi dôležité pre prírodu a jej uchovanie, aby si ľudia uctili ženské hodnoty a zohľadnili to vo svojom živote. Ale nie v podobe suchárskych čísel, ale v rovinách duše a denného života. 

 

Žiarislav

Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-zenska-rovina-duse-htm

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.