Žiadna politická strana nechráni naše záujmy!

  1. AKÉ SÚ NAŠE ZÁUJMY? 

Rodná cesta: V jednom z minulých rozhovorov si naznačil niečo o svojej ochote rokovať pred voľbami o záujmoch ľudí, ktorí si vážia pôvodnú kultúru, alebo priamo vyznávajú rodné duchovné hodnoty.

– Áno. Nemalo to ale zásadný ohlas u našich ľudí. Nebolo vidieť zásadné odhodlanie na podobný dejinný krok, takže sa nič zvláštne v tomto smere neudialo.

Čo to v praxi znamená?

 – Znamená to asi toľko, že zjednodušene povedané, ľudia prírodného ducha budú voliť tých, ktoré naše záujmy celostne nechránia, alebo ich rovno potápajú. Alebo voliť nebudú a prenechajú celú moc iným spoločenským prúdom.

Čo by sa dalo označiť ako naše záujmy?

Podstata: PRÍRODA: Z hľadiska pôvodnej prírodnej kultúry je našim podstatným záujmom zachovanie prírody a umožnenie prírodného hospodárstva, ochrany lesov, vôd, múdreho hospodárenia s prírodnými zdrojmi, ochranu pôvodných a tradičných živočíšnych a rastlinných druhov, ochrana čistoty prírodných živlov…Tieto veci si čiastočne každá strana nejako formálne pripíše do programu, ale vieme, ako to v skutočnosti je – stratí sa to niekde v politickom hnoji ako nepodstatná vec. Nejaká vplyvná zelená strana tu nejestvuje a ak by aj jestvovala, je otázka, či by zasiahla z hmotnej prírody aj do do hĺbkovej, prírodnej kultúry. .

Dávna potreba: ODLUKA: Nečakáme, že sa nám niekto ospravedlní za tisícstoročné náboženské prenasledovanie, hlavne keď vidíme, ako narieka nad štyridsaťročným. Čo je len slabučký odlesk ním napáchaných krívd. Bolo by ale spravodlivé, keby po vyše tisícsto rokoch od zavedenia cirkevného režimu a zákazu pôvodného duchovna konečne nastala odluka cirkvi od štátu. A keby nám prestali nadávať do pohanov v štátnych médiách i v kostoloch, ktoré vďaka neodluke aj my platíme. Keď niekto chce špiniť našu pôvodnú kultúru, hm, nech to nerobí z našich peňazí. Pomohlo by to aj skutočným kresťanom. Proti ktorým nič nemáme. Nakoniec, v našich kruhoch je mnoho ľudí, ktorí proti ježišovmu učeniu nič nemajú, alebo sa ním aj čiastočne inšpirujú, ale voči cirkevným postupom majú veľa výhrad. 

Vážna vec: SPOLOČNOSŤ: To, že nemáme radi komunistický režim, ešte neznamená, že by sme mali radi krajne kapitalistický režim. Bezbrehý kult peňazí je príznak slabošstva, predajnosti a duchovnej nemoci. Každý duševne zdravý človek dnes vie, alebo aspoň tuší, že prírodný a duchovný súlad je hodnota, ktorú potrebujeme. Ľavica a pravica, to sú z hľadiska prírodného prežitia len nepodstatné pojmy. Tak ľavica, ako aj pravica sú v podstate antropocentrické ideológie, po slovensky, ľudostredné myšlienkové prúdy, ktoré nás odkláňajú od prírody a spôsobujú utrpenie chudobných i bohatých. Príroda je naľavo i napravo a v prírode sú prirodzené ľavé aj pravé hodnoty, takže štiepenie sa na ľavých a pravých, to nie je svár, ktorý nám, prírodným, veľmi škodí. Tak načo to podporovať vo voľbách? Načo sa púšťať do cudzej bitky? Iba ak kvôli plošnej rovnováhe, ale to nie je celostné riešenie.

Dôležitá vec : VZDELANIE: Potrebujeme dobré vzdelanie. V základnej škole je povinná invázna angličtina už od tretej triedy a vzápätí druhý povinný cudzí jazyk – načo? Prečo potom v žiadnej triede nie je výučba slovenského koreňoslovia – aspoň upútavka etymológie? Prečo sa deti takmer nič neučia o pôvodnej, teda nielen tradičnej slovenskej a slovanskej kultúre? Nebudeme naďalej učiť deti sfalšované dejiny, aspoň my nie! Je dôležité, aby sme konečne aj z hľadiska pôvodnej kultúry slobodne posúdili našu minulosť i prítomnosť. Máme pravo na osobnú, i spoločenskú (pôvodnú, národnú) kultúru. Tá je aj v poslaní štátnych médií, kde by mala mať priestor. Ani jeden tradičný štátny sviatok nie je pod pôvodným menom. Kde sú Dušičky, Svätenie jari, Letný Slnovrat? Nech to aspoň navrhne jeden z tých, čo chcú, aby sme ich platili v národnej rade. Potom budeme vidieť, aká tu tolerancia voči vlastnej kultúre.

To znie ako ucelený program

Nie je. To je len tá časť denných vecí, ktoré iní nespomínajú. Ale sú to veci tiež dôležité. Keď budeš dosť dlho skúmať našu kultúru, duchovné hodnoty a dejiny Zeme, a národa, zistíš, že toto nie je len videnie jedného človeka. Že to vyplýva z podstaty našej pôvodnej kultúry, z našej najvlastnejšej prirodzenosti. Je najvyšší čas na to, aby sme si uvedomili, kto sme, odkiaľ sme prišli a kam spejeme. Nie je to ľahká otázka. Ale rodná cesta na ňu dáva odpoveď. V duši sme spojení, nie sme nepriatelia. To je dobrá správa pre ľudí aj iné bytosti.

-pokračovanie –

Výzva na záchranu našej duše

Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-zaujmy-htm

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.