SOBÁŠ NA VEDOMECKOM TÁBORE

Bolo krásne teplé leto, svrčkovia spievali od rána do noci a na Mezdi sa končil Vedomecký tábor – veľa dobrých sŕdc a  duší sa tu tento rok zišlo a dve dušičky zatúžili aj po posvätení ich vzájomného súznenia a spoločnej cesty životom.

A tak sa pripravil obrad – svadobný.

Svadobný deď, svadobné pesničky, svadobné dary, svadobné pohostenie,…pôvodné svadobné obrady…

Cestou k posvätnému buku, ktorý už tu bol svedkom jedného takého obradu, ľudia spievali a dvojica – Ľubica a Ľubomír – sa pomaly predierali trnkovým tunelom k svojmu sobášu.

 Aj ostatný sklonili v trnkovej húšťave pokorne hlavy, aby sa pripravili na udalosť, ktorou mali byť o chvíľu súčasťou.

img_5210.jpg img_5214.jpg img_5221.jpg

Lada ladí, ladí ľudí….

img_5222.jpg

Ochraňuj nás živa, daj nám silu žiarivú…

img_5226.jpg img_5235.jpg

Po očistení dymom z vedomecky rozdúchaného ohníka a byliniek, tu na stráňach nazbieraných, sa začali obrady.

img_5256.jpg

… nech je ich cesta posilnená spoločnou láskou, pochopením a úctou jedného k druhému…

img_5259.jpg

…v posvätnom háji sa s milou sobášiť a vtáčiky pri tom počúvať…

img_5277.jpg

Nevesta si obradne umyla tvár vo vode s medovinou

img_5282.jpg

a ženích to obradne vypil až do dna.

img_5286.jpg

…chápať ľúbiť ctiť, v lete v zime vedno byť…

img_5304.jpg

Svadobný ded prekročil Ľubo so svojou milou v náruči

img_5317.jpg

aby boli posvätené aj ich spoločné plody…

img_5325.jpg

ženích sľuboval pri posvätnom prastarom strome

…v  jasné ráno vstávať s milou bytosťou a učiť sa znova žiť s deťmi sa hrávať a dobrým chlapom byť a chodníčky vychodiť…

img_5329.jpg

Aj nevesta sľubovala svojmu muži svoju lásku a oddanosť

…buďme voda v rieke, buďme vôňa v kvete, buďme stromy v lese, buďme motýľ v lete, buďme slnko…

img_5369.jpg

Svadobný ded bol svedkom ich spoločného vyznania.

img_5377.jpg

A posvätný buk bude ochrancom ich spoločnej cesty, treba aj jemu obetovať.

img_5387.jpg

Na zdravie, lásku, spokojnosť, slobodu ducha, čistotu duší, úprimnosť sŕdc, na predkov z ktorých sme vzišli, na deti v ktoré sa premeníme, na čas, ktorý spoločne v dobrom i zlom prežijeme…

img_5395.jpg

…tak ako rosa padá v srdci nás pojí lada…

img_5402.jpg

Mnohé ruky rozhodili  obradné zrno, pre hojnosť a dobré žitie.

img_5408.jpg img_5448.jpg

… tak ako ráno vstáva, nech kvitne rodu sláva, tak nech sa vám dobre žije v jednej rodine…

fotky a slovo: Ladomíra

Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-sobas-htm

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.