VEDOMECKÝ ZÁCVIK, CHODENIE PO PAHREBE A VECI

Žiarislav prijíma záujemcov do hĺbkového učenia a obnovuje ďalšie činnosti.

Ahoj Žiarislav,

Leto plné táborov je za nami, už si po nich oddýchol?

Hej. Leto bolo husté, dobre husté, dobré. Bolo síce sucho, ale záložné pramene, ktoré sa podarilo nájsť, v pohode zásobovali zvýšený počet účastníkov. Narazili sme koly do zeme na ďalšie dva prístrešky, takže sa zvýšený záujem o vedomecké podujatia vykryl zvýšeným počtom prístreškov. Teraz človek oddychuje výrobou trámového nábytku do domu, keďže zase vzrástol počet všelijakých spisov a prepisov vedomeckých statí a tiež antikvariátnych kníh, tiež človek oddychuje chystaním dreva na zimu, aby ten trámový nábytok vydržal až do jari a okrem toho aj murovaním zemného skladu. Hlavne to murovanie z kameňov je dosť náročný oddych pre jedného, takže by boli vítaní aj nejakí brigádnici.

Tiež si dal vedieť, že prijmeš do vedomeckého hĺbkového zácviku jedného až dvoch ľudí. Prihlásili sa?

Nejakí ľudia sa prihlásili, ale hĺbkový zácvik je spojený s pobytom na Medzi. Záujemca musí byť veľmi odhodlaní a to aj v otázke pobytu. A tiež musí spĺňať aj niektoré ďalšie predpoklady. Takže zatiaľ nie je v hĺbkovom zácviku nikto.

V čom zácvik spočíva?

V skúmaní uverejnených i neuverejnených vedomeckých spisov, v obojstranných rozpravách o podstate popísaných javov a dejov, v denno denných rozjímaniach očistných i budivých, v práci na prežitie a na rozvoj vedomectva. A na to treba, aby bol učeník priamo na Medzi a tam denne na sebe pracoval, v čase dohodnutom, alebo na neurčito. No ak bude prijatý, tak neuvažujeme o dobe menej, ako mesiac.

Nie si príliš náročný? Možno by ten zácvik mohol byť voľnejší…

Voľnejší zácvik je účasť na podujatiach. Ak sa ale má človek niekým zaoberať každý deň a venovať jeho zácviku určitú živu, tak nech je to človek nabudený, odhodlaný, pripravený na sebe tvrdo pracovať. Takýto, kráčajúci po vedomeckom chodníku, jeden, alebo dvaja, tu môžu byť a majú aj právo zúčastňovať sa na kultúrnych a obradných podujatiach ako pomocníci, ale nik iný, ako nabudený a odhodlaný človek to byť nemôže. A teda v tej dobe nemôže uskutočňovať žiadnu inú školu, ani prácu, ani nerieši zložitým spôsobom milostné vzťahy, v tej dobe to musí byť tvrdá duchovná práca na vedomeckom zušľachťovaní a v podstate aj telesná práca, pretože si musí zaslúžiť učenie, ubytovanie a stravu. Bývanie je v zateplenej chatke, v ktorej bývalo pred rokmi už viacero učeníkov, keď bola nezateplená, takže podmienky sú lepšie, ako bývali kedysi. Deň má svoj chod, rozdelenie na činnosť a cvičenia ducha, duše a tela, teda v rozpise dňa sú zahrnuté postupne všetky vedomecké smery a u chlapcov a chlapov ide aj o cvičenia na odolnosť a obranyschopnosť ducha a tela, takže ak bol aj niekto spočiatku mľandravejší, po pár mesiacoch už nebude. Chlapi v dnešnej civilizácii sú príliš slabí, málo otužilí a v prírodnom vedomectve je toto jednoznačná nevýhoda, takže to zmeníme. Najmenej polhodina až hodina denne bude spočívať v cvičení a umení a sebaobrany, spojenej s udržiavaním a upevňovaním základného mierového stavu. K tomu patria aj smery, ktoré si účastník vyberie – prírodná lukostreľba, cvičenia s telom a s duchom…

Tak to je novinka. Aký je cieľ vedomeckého zácviku?

Cieľ je jasný – postúpenie na vedomeckom chodníku. A teda napĺňanie duchovného stavu, zbavovanie sa osobnej, i podedenej krútňavy a nemocí, ale aj prípadný zácvik na spoločenské pôsobenie učiteľov a vyučených prostredníkov. V budúcnosti budeme zakladať skupiny pre prácu s deťmi a mládežou, čosi, ako naše niekdajšie Zelinky, ale tentokrát by to bolo spojené so spoločenským ustanovením, pravidelnou činnosťou a s cieleným vzdelávaním vedúcich. Obnovenie hĺbkového vedomeckého zaúčania na Medzi v podobe hustejšieho zácviku je súčasťou tohto pohybu. Rozoberieme to na stretnutí jesennej rovnodennosti, ktoré je zvolané na budúci víkend Na Medzi. Využijeme jesenný oheň na nové videnia a smerovania spoločnej Rodnej Cesty.

Vráťme sa ešte k VATRE

Potešili nové mená v novodrevnej hudbe, vtipný Pavel Tabásek, prírodný Erik Krajňák i Dominik Varhola s chlapcami z východu – N Trio. Zaujímavé boli aj prednášky Bohdana Dobroslava a doktora. Jirku Mařádka o slovenských a slovanských slovách v cudzích jazykoch a nebezpečenstvách očkovania. Vatra ako náš domovský horský festival sa v budúcom roku znovu časovo trochu rozšíri a už je čas urobiť aj v meste jeden jadrový novodrevný festival. Čosi, ako bol kedysi Divozel, ale trochu viac prepracovaný. Už teraz treba založiť prípravnú skupinu, takže, záujemcovia o prácu v tomto smere sa môžu hlásiť.

Čo plánuješ na jeseň? Nejaké podujatie?

Viacerí účastníci letných táborov navrhovali nejaké pracovné dozvuky v podobe víkendového dorábania vecí, čo si niektorí nestihli dokončiť, keďže toho vyrábali viac. O týždeň to bude možné, avšak sústredenie nebude v podstate dozvukové, ale nasmerované na živel ohňa: zapaľovanie ohňa vedomeckým spôsobom, chodenie a tanec v žeravej pahrebe, o duchu ohňa, piesne ohňa a Slnka a tak. Popri tom si môžu aj majstrovať.

Môžeme sa tešiť aj na koncerty skupiny Žiarislav a Bytosti?

Chystáme nejaké vystúpenia pred Vianocami, ale stále človek necháva dozrieť nejaké duchovné veci, ktoré by sa mali prejaviť knižne. Takže najprv nejaké vydania kníh a potom nahrávanie hudby, alebo koncerty.

Chystáš teda vydania nejakých kníh? Koľkých?

Na začiatok vyjde aspoň jedna nová kniha, menej nemá význam. A vzápätí dlho žiadané nové vydania starších kníh. Treba na to už len dve veci.

Aké?

Hlavná vec je dokončiť písma. No a súčasne by malo prísť nejaké obeživo odniekiaľ, aby mohli následne obiehať aj vlnenia kníh. Ide v podstate o pár korún, všetko ostatné vieme zariadiť, vieme to vydať.

Pár korún?

No, presnejšie povedané, ide o tisíce eur a knihy môžeme tlačiť. Nová kniha by mala byť duchovná reportáž Z vrchárskeho zápisníka. Nové vydanie Návratu Slovenov bude obohatené o vedecké zdroje a teda už to nebudú len dejinno- kultúrne eseje, ale bude to súčasne aj historická kniha. No a Čaro prírody – tam stačí len opraviť pár preklepov a môžeme to zalamovať. Rodná cesta ukázala cestu – ak sa na tlačiarenské náklady podarí zozbierať obeživo, tak, ako sa to stalo v prípade časopisu, ostatok vieme zabezpečiť. A teda keďže jedna kniha toho obeživa zhltne len o trocha viac prostriedkov, ako jedno číslo časopisu, tak by to nemusela byť až taká nezvládnuteľná ťažkosť.

Tie knihy by mohli byť hnacím motorom ďalšej spoločenskej obrody?

Presne tak. Nič menej, možno o niečo viac.

Takže vyhlásime zbierku?

Pochopiteľne. A my zarezávame na vydaní. Túto jeseň robíme toto, koncerty počkajú do Vianoc. Možno len na jednu výnimku – koncerty s účelom zbierky na knihu. Človek tak vidí, že uvedomelosť ľudí začína trochu narastať. Niektorí si už uvedomili, že sa nemajú spoliehať na štát, na ufónov a na nejaké mystické bytosti zo 43 sféry, ale že sa treba nabudiť a niečo obetovať na kultúru a duchovno priamym spôsobom, a potom dbať o jej kvety, i o dožinky plodov a duchovné hody. A takto sa začne zlepšovať svet, teda naša duša, i spoločnosť.

Chvála

 

podobné články:

Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-rozh-jasen13-htm

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.