ZAKAZUJE NÁM ŠTÁT SLÁVENIE SLNEČNÉHO SVIATKU?

Letný Slnovrat je na Vatroslava, vo štvrtok 21. 6. 2012. Slávime ho v sobotu.

p1240888.jpgPodľa kresťanských publicistov v istej krajine bolo zakázané slávenie Veľkého piatku. Prejavilo sa to údajne tým, že štát nenariadil v piatok voľný deň v podobe štátneho sviatku. Dnes už nariadený je. Ak by sme uplatnili túto „logiku“ na pôvodné vyznanie, tak nám štát zakazuje slávenie Veľkého Slnovratu. So všetkou úctou, keby nebolo Slnka, nebolo by ani Veľkého piatku, keď vieme ako ukrižoval farizeji s pomocou štátu Ježiš. Ale keby nebolo kresťanstva, Slnovrat by ostal Slnovratom, a bol by slávený nie menej, ako pred 7 000 rokmi, keď sme mali na Slovensku, Morave a v Čechách slnečné svätyne – rondely. Keby nebolo cirkevnej diktatúry, tak by bol slnovrat slávený viac a v prípade Slnovratu zimného by sa nemusel skrývať za posunuté narodeniny obetného baránka.

Použitie uzáverov niektorých publicistov vládnuceho duchovna však nie je pre nás vhodné. S vedomím vidíme, že – je nás menšina, ktorá si uvedomuje svoje skutočné duchovné korene. Menšina, ktorá na rozdiel od iných menšín a prisamejzemi aj väčšín nedostáva žiadne grantové úplatky a iné menšinové (nad)práva. Lenže to, že sme po tisícročnom útlaku menšina, ešte neznamená, že by to ospravedlňovalo ignoranciu štátu voči pôvodnej kultúre. 

Popravde povedané, tým, že nám štát neschválil v deň Slnovratu voľno ako štátny sviatok, nám našu duchovnú slobodu nezakazuje. Len u určitým spôsobom obmedzuje. Aj v prírode sú obmedzenia, aj v štáte. Cirkevní kresťania nechcú žiadne obmedzenia a týmto nás obmedzujú. Nútia nás veľakrát do roka mať voľný deň, keď si nesmieme prebrať poštu, lebo oni majú sviatok. Oni majú rekordné množstvo sviatkov v európskom okolí. Cyril a Metod sú pre nás podobne obmedzujúci, ako Marx a Lenin. Ale musíme to sláviť, aj keď oni zakázali našu vieru. Nie sme obmedzení tým, že by sme nemali voľný deň na Slnovrat a na deň rovnodennosti, sme obmedzení tým, že Dušičky premenujú na zosnulých a „všesvätých „ (nie našich predkov, ale ich, voči nám nie priateľských dejateľov) . Sme obmedzení tým, že nám vnucujú ich sviatky. Je to v masmédiách, je to v školách, je to v robote, je to všade. Oslavy letného Slnovratu presúvame zo štvrtka na sobotu. Tak je to zažité, slnovratové oslavy sa v stredoveku označovali aj ako „Sobotky“. Lebo len v nedeľu a na cirkevný sviatok bol „sviatok“. Ak by ľud slávil Vajano (Slnovrat) cez týždeň, to by bolo bičovania, palicovania, mučenia a inkvizície, potom vzbúr a popráv na kolese, nie na kríži, ale na kole, na kruhu. Koľko my máme vlastne svätcov, ktorí boli takto popravení? Nepoznáme ich mená. Poznáme len zákony, na základe ktorých ich odsudzovali. „Nenecháš sa previesť vedomcom cez oheň“ (starý zákon). Každá dedina, v ktorej sa konajú obety (ofery- obrady) a prísahy pohanské (rodné), nech je odovzdaná božiemu chrámu so všetkým majetkom , ktorý patrí pánom v dedine (zhabanie majetkov občiny i slobodných občanov cirkvou). Tí, ktorí vykonávajú obety a prísahy (veriaci v pôvodné duchovno), nech sa predajú (do otroctva) so všetkým majetkom a výnos nech sa dá chudobným (kresťanom, čo sa aj pod nátlakom vzdali rodného duchovna) –1. odsek metodského Súdneho zákonníka pre ľud (Veľká Morava, 2. pol. 9.storočia, Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov II.,LICB, SAV BRATISLAVA 1999, vysvetlivky v zátvorkách – pisateľ ).

Znevýhodňovanie pôvodného duchovna je tu dokázateľne 1 100 rokov. Z hľadiska bojácnych – môžeme byť radi, že nás už za pôvodné duchovno nepredávajú do otroctva a neberú nám majetky. Z hľadiska nebojácnych – prečo by sme mali dávať dnes dane a odvody cirkvám?

My si musíme na svoj sviatok zobrať dovolenku, aby sme ho mohli sláviť. Naši niektorí súrodenci si vyberú dovolenku, len keď majú voľno, lebo ich – cirkevný sviatok – im prepláca štát. Je to spravodlivé?

Vedomecky vzaté, prečo by sme mali očakávať spravodlivosť? Keď zásadnou hodnotou je duch a vedomie?

Blahoslavení celostní duchom, lebo oni vylepšia tento svet.

Žiarislav

 

podobné články:

články a obrázky z minulých rokov slnovratových osláv:

Už vystúpime na horu, kde spravíme si útulky – K LETNÉMU SLNOVRATU ROKU 11 TU

Pozrite pravzory z rodného duchovna ČO SI VYŠIŤ NA KOŠELU? TU

Továreň je uniforma. Duša má svoj odev – Na Slnovrat vo vlastnej košeli TU

SLNK

O

 TU

SLNOVRAT – PERÚN NAS PODRŽAL – svedectvo z roku 10 TU

OHLASY a pozdravy zo Slnovratu TU

Ako bolo na Slnovrat roku 9 TU

úvodník r.9 TU

staršie články o Slnovrate TU

obrázky – 2006 TU, 2008 TU a 2008 TU, 2009 TU, 2010 TU

 

Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-slnovrat-zakazuje-stat-htm

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.