MÁME SVOJE PRAVIDLÁ: Pri obradnom ohni sa nehulí a pred obradom je pôst

Všetko bolo, ako má byť. Niektorí hovorili, že bola zima. Ľudia, čo pozerajú hlásenie počasia, o tom ale mohli vedieť. My, čo ho nesledujeme, sme neboli prekvapení. Keď človek ide do hôr, zvykne si brať na seba oblečenie, alebo prikrývku pre prípad chladu. To sa predsa v horách stáva. Čo, keby pršalo? Tí, čo sledujú správy ľudí, predsa vedeli, že hlásili aj dažde. Ale nám nepadla ani kvapka, aj keď kade – tade, naľavo – napravo pršalo. Namiesto občasnej chvály sme ale počuli časté sťažnosti na počasie. vatry14.jpg

Niektorí sme sa chystali na slnovrat poctivo. Pripravili sme veci pre seba aj pre iných. Základnej obradnej skupine to trvalo niekoľko dní práce a takmer všetky obrady sme pripravili v priebehu roka v predstihu. Niektorí sa ale vyviezli autom aj o svojimi fľašami a po nich sme museli zbierať odpadky. Im nestačila latrína, ktorú pre nich iní vykopali. Zanechali tam aj iné veci. Ráno, po vítaní Slnka, Zemin postavil do radu fľaše od kadečoho a tiež plechovky od piva. Niektorí si ani neprečítali, že po obrade môžu vybrať domáci kvasený nápoj a že iné pitivá tam byť nemajú. Vytiahli kupenské nápoje a na obrad nečakali. Neprichystali si obetinu, ani na ňu nepočkali, ale zneuctili posvätné ohne. V obradoch bolo zapojených do šesťdesiať ľudí priamo, ďalší pripravovali zabezpečenie tábora, ale našli sa aj traja takí, čo sa počas obradu, v kruhu troch stoviek súrodencov, ktorí čakali v kruhu, išli počas očisty posvätným dymom ohriať ku ohňu, akoby to boli trojročné deti, akoby sa nič dôležité nedialo. Keď sme išli, ako každoročne, pri polnočnej vatre urobiť podstrižiny a prijímanie mena, museli sme počkať, kým sa potúžení, hluční a umelo rozjarení súrodenci postupne stíšia.

Áno, bolo to tak, ako to býva na Slovensku. Jedni pracujú a pripravia sa, druhí prídu do hôr a tvrdia , že je im zima a fľaša vodky a plechovka piva, ktorú majú úplne náhodou pri sebe, ich má zachrániť. Ešteže nebolo teplo. Ale my predsa nie sme na folklórnom festivale, aby sme sa počas posvätných obradov museli pozerať na spitých súdruhov. Tak prečo sa nám to stalo po šestnástich rokov celoslovenských Slnovratov? Prečo na oslave slnečného ducha sa stala taká vec?

Niektorí doteraz pri všetkej oficiálnej inteligencii tvrdia, že nevedia, čo je to domáci kvasený nápoj po obrade a mýlia si ho s kupenským, páleným, alebo predobradovým nápojom. Preto sme pred obradom zbierali do spoločnej nádoby nápoje na obetný obrad z hodovných rohov. Môžeme uverejňovať na svojej stránke príručku pre menej chápavých. Kvasený nápoj znamená len kvasený a nie pálený. Teda domáce víno zo záhradných plodov, alebo domáca medovina zo včiel, čo bzučia a znášajú med, spravidla ten med vyberú tí, čo sa o tie včely starajú. Je ich dosť veľa a darebákov by z úľa vyhnali. Keď sa niekto sa stará o plody a rok kvasí medovinu, alebo nápoj z iných plodov a po obrade ho ponúkne súrodencom, to ako v kostole omšové víno, to je iné, ako keď si niekto kúpi fľašu pálenky a ruší obrad. Nehulenie pri posvätnom ohni znamená, že tam sa nehulí, keby tomu náhodou niekto nerozumel. Vstup na dodnutý pozemok na pozvanie znamená, že každý, kto tam príde, dodrží stanovený poriadok a kto ho nechce dodržať, ten nech tam ani nejde, lebo odteraz budú včely citlivé a rozhodné.

Pisateľ článku je zodpovedný za obrady a za poriadok na našom sviatku. Vidí, že v budúcnosti bude a budeme dôslednejší. To je dobré.

Nemusíme sa tak ponáhľať a nemusíme dať na známosť o našich stretnutiach až tak veľmi. Môžeme ísť na to pomaly a čisto.

Stretnutia jadrovo vedomecké:

sústredenia Na Medzi, sústredenia vedomeckého učenia inde. Na týchto sme nikdy nemali zjavné ťažkosti. Žiadne pivo, samozrejme, žiadne iné kvasené a kvasno-pálené nápoje, žiadne hulenie pri ohni, žiadne klobásy, teda mäsa a strava zo zabitých zvierat. Tuto patrí aj výročných stretnutie Budenia.

Spoločenské stretnutia – stretnutia výročných sviatkov:

Zimný a letný Slnovrat, Svätenie jari, Turíce, Hromnice a iné. Na slávnostiach, ktoré pripravuje Rodný kruh, alebo pisateľ, je možné vrámci stretnutia, v súlade s pôvodnou obradnou tradíciou, dohodnuté prijímanie domácich kvasených nápojov a to len po hlavnom obradoch v miere. Žiadne fajčenie pri živom ohni.

Verejné – iné stretnutia: koncerty, festivaly… Pre pracovnú a obradnú skupinu sú podmienky totožné so spoločenskými stretnutiami (patrí sem aj svadba). Obradníci, pokiaľ konajú obrady, sú v službe, podobne, ako lekár, policajt, hasič, vojak, učiteľ a podobne. Obradníci tomu rozumejú.

Pisateľ si uvedomuje občasnú nedôslednosť a potrebu dodržiavania základných pravidiel. Tieto pravidlá sú trvalé. Ak by ich chcel niekto sprísniť, môže tak urobiť pre seba, alebo to navrhnúť pri poradnom ohni. Zvoľňovať z nich nebudeme.

Odteraz budeme šíriť vedomie o slnovratovom stretnutí nie tak verejným spôsobom a to v rámci stromu Rodného kruhu.

Minulého roku človek prešiel po lese a našiel tam z odpadkov jedinú umelú fľašu a tri papieriky. Tohto roku to bolo v tomto smere nedobré. O rok to bude dobré. 

Podobné články:

 

Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-sln-pravidla-htm

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.