Ako by mohli vyzerať pôrody 1: O TEHOTENSKEJ PRÍPRAVE

Ak v poslednej dobe smerovalo úsilie v pôrodníctve k čo najväčšiemu technickému pokroku. Dnes si ale mnohí uvedomujú, že musíme vynaložiť úsilie na pokrok duchovný a duševný. Pretože duševné a duchovné rozmery zrodenia dieťaťa boli v poslednej dobe nielen zanedbané, ale aj potlačené.

Pôrod je udalosť, počas ktorej opustí nový človek materské prostredie, v ktorom sa deväť mesiacov vyvíjal. Je to teda nie celkom začiatok, ale skôr pokračovanie jeho vývoja. Potom bude vývoj iný, ako predtým. Z duchovného, duševného i telesného hľadiska je dôležitý stav, vedomie, cit, správanie matky a jej okolia, ktoré ju ovplyvňuje. Teraz spomeňme len najčastejšie chyby – prílišné ruchy a neladné prejavy okolia alebo samotnej matky. Vývoj by teda mal byť pokojný. K budúcej matke by mali tak doma, ako i v práci pristupovať jemne. Keď tehotná žena dbá o svoj duševný a duchovný stav, je to isteže dobré. 

Pomerne častou chybou je dnes nedostatočná pohyblivosť a slabá telesná zdatnosť žien. Ženy sú bežne skrčené, a to už v mladom veku. V čase tehotenstva im často ochabne svalstvo, ak ho vôbec niekedy mali pevné, pretože civilizačný spôsob života to nevyžaduje. Ohybnosť kĺbov a pružnosť šliach je často až príliš znížená. Ak je telesná nedostatočnosť spojená s dnes bežným civilizačným stresom, nie sú to dobré vyhliadky na dobrý pôrod. To znamená, že telesná a duševná príprava by mala byť súčasťou prípravy pôrodu, najlepšie, keby bola vzpruhou v bežnom živote aj mimo tehotenstva. 

PRIRODZENÝ POHYB, NIE RETIAZKA 

Pisateľ článku bol asi pri stovke pôrodov rôznych cicavcov, vrátane pôrodu ľudského. Všimol si, že napríklad zvieratá chované vo voľnom chove, ktoré majú aj v zime výbeh a popri bežnej stajňovej strave sa vrámci snehových možností pasú aj vonku (čo vždy chcú), takéto samice dobrej telesnej zdatnosti, teda hlavne pohyblivosti, rodia za bežných okolností spravidla oveľa ľahšie, ako chuderky uviazané na retiazkach niekde v temnici, ktoré sa celú zimu nepohnú a potom k jari majú rodiť. Taký zhruba môže byť rozdiel aj medzi ženami. Napríklad žena, ktorá počas tehotenstva chodí len z kuchyne do kúpeľne a obývačky a to je jej celé telesné vyžitie, je na tom v podstate horšie, než akoby tá istá žena chodila na čerstvý vzduch, na prechádzky, venovala sa záľubám (zdraviu neškodným) a cvičila – vybrané tance (nie prudké), vybrané cvičenia s vlastným telom na udržanie pružnosti i svalovej schopnosti. Isteže – nie nejaké priveľké, hlavne nie nárazové námahy. Teda – do lesa áno, ale teraz už nie na nejakú namáhavú túru, tance áno, ale nie na hlučnej diskotéke, film alebo divadlo, alebo čítanie áno, ale nie nejaké zabíjanie, nie strašidloviny, nie patológiu, ale radšej zdravovedu. V zásade – ak je to možné – dobré naladenie. Duševné výkyvy sú u ženy v tehotenstve bežné, podobne, ako pri mesačnom krvácaní a jeho polčase. Takže je to úloha aj pre muža – mal by pracovať na svojom sebaovládaní a nesnažiť sa ženskej citovej duši vnútiť svoje mužské myšlienkové poryvy, výplody a postupy. Čím viac bude muž riešiť seba, tým menej bude riešiť ženu. 

Pre neho je tehotenstvo tiež skúškou, a ak by ho nezvládal, otcovstvo mu túto skúšku priráta k tým, čo aj tak prídu. Takže mal by sa snažiť. Dobrý muž je nielen ochrancom, ale v potrebnej miere aj služobníkom . Je dobré, keď nezaťažuje ženu všetkými ťažkosťami, ale keď sa ich snaží za chodu riešiť (ženy by nemuseli nutne vytýkať mužom, že chcú veci riešiť, lebo to patrí k mužskej úlohe hlavne v oblasti vonkajšieho zabezpečenia). Prestavba, zateplenie pelechu, oprava palisády, to sú už vekmi overené činnosti, ktoré si hľadajú zástupné vyústenia aj v naladení muža novodobého. Keď chce mať žena na stene namaľované, alebo zavesené slniečko, poličku alebo fialovú lienku, tak jej k tomu napomôžme. Hlavne žiadne kunsthistorické prednášky a boje. Pokiaľ to neohrozuje základné chody, je pre mňa potešením splniť tvoje prianie.

STRAVA – ZDRAVÁ… 

No, strava patrí v niektorých spoločnostiach k zakázaným témam, lebo často spôsobuje u besedujúcich podobné poryvy, ako politika. Skoro každý si myslí, že sa vyzná v politike, so stravou je to podobne. Ak ste nezabudli čítať, skúste si prečítať o strave viac, ako jednu knihu, aby ste sa nestali sektou. No ale v zásade platí to, čo inokedy (aha, predsa len pisateľ to vie najlepšie a preto poučuje). Takže, ak si môžete vybrať medzi veľkým, umelo naboptnaným a vylešteným chemickým jablkom a jablkom, aké rastie v horách v starom nestriekanom sade, zjedzte to zdravšie. To isté robíme aj s inými potravinami. Ak máte prístup k pramenitej vode, to je skvelé, ak striedajte stolové vody s odpustenou vodou z vodovodu a občasnou (nie každodennou) minerálkou, to nemusí byť zlé. Nie veľa tropického ovocia. Neurobme z dieťaťa závislého už v maternici. Nie návykové látky, veď to vieme, nie veľa cukrového, štipľavého, kvaseného, nie pol boka slaniny a tiež nie fanatická askéza. Telo si povie, čo potrebuje, ale duch to má pod dohľadom, veru, a usmerňuje telesné chúťky, aby bola zachovaná miera, hm, to veru áno. To sa nám mudruje, čo , keď nie sme tehotný. Ak máme len jednu studňu, zistime si, aká je v nej voda (iná je na kyslej sopke a iná je v prevápnenom krase, nehovoriac o dusičnanovej studni pri poli) tak rozdumujme, aby sme mali všetky potrebné látky na stavbu nového tielka a aby sme ho nepriotrávili. Radšej zdravo, hm , to veru áno. Ale nezdravo, e-é, tak to nie. Ale zdravo, to áno, áno, áno. 

LIEKY,DUCH 

To je veľmi chúlostivá otázka, asi ako pôrod. Pisateľ bol v rannom veku poškodený liekmi, ktoré vtedy lekári považovali za normálne, i keď dnes sa už malým deťom bežne nesmú predpísať. Aj niektoré dnešné liečivá budú v budúcností spochybnené i stiahnuté. Ani najlepší lekár ani lečiteľ nie je boh a najlepšie je, keď sami dbáte o svoje zdravie. A nemôže každý študovať medicínu, či liečiteľstvo, alebo oboje. V zásade ale ak sa môžete dobre liečiť z nachladenia parným kúpeľom a materinou dúškou, prečo by ste sa napchávali plesnivými tabletkami? Neverte každej reklame. Netreba zabúdať, že základom aj telesného zdravia je dobré duchovné naladenie, ktoré určuje v podstatnej miere aj telesné chody. Teda – nerozpitvávajte pri jedle a pred večerom nechutné témy a hlavne nie nemoci. Tehotnú ženu ani mimo jedla nie je dobré strašiť nemocami a ohurovať ju morbídnymi príbehmi. Blekmetalistky by si mohli na nejaký čas odpočinúť pri inej hudbe. Vyberajte si hudbu nielen podľa hudobnej ladnosti, či trieštivosti, ale aj textovo. Balady o otrávených a posekaných by mohli byť pred pôrodom zastrčené niekde v pivnici. Nájdite si pesničky s peknými, jasnými obrazmi a zoberte si ich aj do pôrodnice. Hudba je veľké čaro. Kým postavíme prírodné pôrodnice, kde si môžete porozjímať aj pri hudbe tak, aby sme nerušili iných, spievajte si piesne srdca aspoň vduchu. Čvirikanie vtákov a večerný spev svrčkov môže tiež pomôcť k naladeniu. Dobrá pieseň má obrovskú duchovnú silu a chráni vás pred stresom, strachom a zlým naladením. Spievanie vduchu vám nikto nevezme. A spievajte aj nahlas. Je to dychové, tak, ako aj živové cvičenie, či rozjímanie. Dajte si každý deň na to chvíľku. Nepúšťajme automaticky neurotické rádio, stresové spravodajstvo, či hlučnú hudbu. Nerušme a nestresujme tehotnú ženu. A ty, krásna žena, neruš a nestresuj svoj krásny plod s čistou dušou. Spoj sa sním a vychutnaj si rajské dozrievanie. Vnímaj jeho dušu, hladkaj ho. On vidí tvojim očami a čuje tvojimi ušami. Vyberaj mu také obrazy a zvuky, aby dozrieval v šťastí. Aj ty budeš šťastnejšia. 

Ľudové vedomectvo zakazuje tehotným ženám práce súvisiace s ničením, či s veľkým ohňom (zohľadnené je to v moderných pomeroch horeuvedenom), keďže to podľa zákona o prenesenom pôsobené môže pôsobiť nedobre, alebo rušivo na plod . Je dobré poprosiť to, čomu veríme, o dobrý pôrod. Pred pôrodom sa zvyknú rozviazať uzly a vlasy a naladiť sa na vláčny, hladký a plynulý priebeh pôrodu. Obvyklé posvätné a ochranné vzory zo šestonedeľnej kútnej plachty, ako svargu (slnečný znak), ale hlavne strom života s vtáčím párom na stranách je možné namaľovať na stenu, alebo vyvesiť. Samozrejme, také, ku ktorému má žena dobrý vzťah. Aj v dobrej pôrodnici by ste si tiež mohli pri sebe umiestniť ochranné znamenie. Muži by sa mali snažiť vytvoriť , alebo zabezpečiť, či sprístupniť ženám také podmienky, aby sa v nich cítili prirodzene a dobre. Je v našom spoločnom záujme, aby na svet prichádzali deti bez zbytočných telesných, duchovných, alebo duševných poškodení. Aby prichádzali na svet dobre.

Žiarislav

 

súvisiací články:

22.9.10 POTREBUJEME CELOSTNEJŠIU PôRODNÍCKU MEDICÍNU – Ak pri domácom pôrode môžu nastať ťažkosti,

tak pri pôrode bežnom nemocničnom pre citlitlivú rodičku ťažkosti nastanú určite. TU

Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-porody1-htm

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.