ČINNOSŤ OHŇOV BUDE PESTRÁ: Zručnosti, umenia a vedomstvá vo veľkom kruhu

O chvíľu je jarné zhromaždenie Rodného kruhu v Zaježovej, dal si vedieť o zakladaní ohňov – môžeš o tom povedať viacej?

Ohne sú skupiny, ktoré budú pôsobiť v obrode spoločnosti, volajú sa OHNE, lebo oheň je živel, ktorý svieti v tme. Je jasné, že potrebujeme aj znovuzrodenie VODY, vždy budeme v spojení zo ZEMOU a noše vlnenia pôjdu VZDUCHOM – duchom. Ale naše osádky sa volajú ohne a často aj budú pri ohni. Budú ich viesť ľudia, ktorí by sa nemali stratiť v prírode a k tomu budeme učiť aj mladých – aby boli spojení so skutočnou prírodou, so skutočným duchom a aby nehaluzili vo virtuálnom svete. Internet je pekná vec, ale kto s nami nie je aj v skutočnosti, ten s nami nie je. Ak sa nepodiela na spoločnej práci. Raz za štvrť rok je celoslovenské stretnutie s presahom lebo na spoločný chod prebieha čiastočne aj v Čechách a na Morave a naši ľudia sú v celom svete. Zahraniční, pravda, často chodiť nemôžu.

ohen_kresanie.jpg

Na slnovraty a rovnodennosti sa ale môžu ľudia schádzať aj v miestnych krajoch.

Áno, sú však tri časy keď sa môže oslavovať slnovrat a spravidla to vychádza aspoň na dva víkendy. Rovnodennosť nie je taký tradiční sviatok, na rozdiel od slnovratov. Na jar a na jeseň je teda možnosť zísť sa priamo na rovnodennosť, ďalší nemenej dôležitý čas je rovnodennostný spln, ktorý je z hľadiska živy pôsobivejší ako samotná rovnodennosť a sú tu ďalej víkendy, ktoré sa dajú priradiť k týmto udalostiam. Takže tí, čo chcú naše hnutie podporiť, sa dohodnú a miestne stretnutia nezvolajú na dobu celoslovenského štvrťročného zhromaždenia.

Na štvrťročnom stretnutí sa dohodneme na čase a približnej náplni stretnutia, ktoré bude o štvrť roka. Teda už na jarnom zhromaždení dohodneme postup na Letný slnovrat, čas i rozdelenie obradov a zabezpečenia. Ak niekde pôsobia skupiny, alebo aspoň prostredníci, môžeme dohodnúť aj spoločnú činnosť a podujatia v osadách a osádkach a tiež rôzne nadkrajové udalosti – od činností a vzdelávaní ohňov až po festivaly. Festival v preklade do slovenčiny znamená sviatok. Takže môžeme robiť aj festivaly pre hudobníkov, výtvarníkov, iných umelcov, ale tiež pre remeslá, v budúcnosti pre školy a iné verejné podujatia. Nebudujeme sektu, spevňujeme naše živodráhy, šlachy, svaly v tejto spoločnosti s cieľom prebudiť širšiu obrodu ducha v našich krajinách.

A toto prvé zhromaždenie bude teda skôr organizačné, alebo výukové – akú bude mať štruktúru?

Budú to tvorivé dielne, lebo ľudia z Rodného kruhu sú tí, ktorí niečo robia a aj tvoria diela – to je tvorivá dielňa. Budú tam činnosti, ktoré môže zvládnuť naozaj každý, kto má chuť, vôľu, odhodlanosť to skúsiť. A budú tam a j činnosti ktoré sú pre skúsenejších. Z niektorých skúsenejších vznikajú vedúci týchto dielní. A budú tam aj prednášky a spoločné rozjímania – napríklad hudobné – s koncovkami. A budú tam aj riadne koncerty. Rátame aj s oslavou a zábavou, ktorá zvykne po uskutočnenej práci sprevádzať sobotné hudobné a azda aj tanečné vyvrcholenie. Na druhý deň budú hry, oddychová lukostreĺba a prípadne dokončievanie vecí.

A teda celé podujatie je pre všetkých? Nemusia sa vopred hlásiť?

Tí, čo chcú spanie, by sa mali hlásiť a aj tí čo chcú ísť na tvorivé dielne – čo je jedna z náplní ohňov – potrebujeme mať približný prehlaď o množstve ľudí, ktorí sa chystajú.

ohne1.jpgČo bude okrem tvorivých dielní náplňou Ohňov?

Ohne ako miestne jednotky majú tri hlavné nápne: zručnosti pre telo, vedomstvá pre ducha a umenia pre dušu. Tak, ako má jednotlivec telo, ducha a dušu, tak, ako jednotlivec potrebuje využívať všetky tieto tri zložky svojej osobnosti, tak aj spoločnosť potrebuje túto rovnováhu. Aj keď sú ľudia zameraní rôzne, vo veľkom kruhu rozvíjame všetky tieto zložky. Prirodzene treba rátať, že podľa zloženia ľudí bude mať každý oheň azda trochu iné zameranie. V jednom meste môže byť nakoniec i viac ohňov. Oheň môže byť skupina ľudí, ktorí rozvíjajú zručnosti, napríklad je dosť pravdepodobné, že v Rodnom kruhu vznikne jeden nadmiestny oheň, ktorý sa bude zaoberať starými dobovými zručnosťami od doby kamennej, bronzovej až po skorší novovek a remeslá, čo prežili. Avšak miestny oheň, to môže byť aj záľubová, teda neprofesionálna hudobná skupina, ktorá robí stretnutia aj pre hosťov, môže to byť nejaké jadro dobovej šermiarskej skupiny, ktorá si dnes bežne pripravuje dobové odevy napríklad, a môže dať možnosť cvičiť aj ľuďom „zvonku“, oheň môže byť aj skupina, čo cvičí vedomecké rozjímania, Cestu koncovky, 4 živly, divotance… Jeden oheň, prinajmenšom jeden, bude na spôsob folklórnej skupiny, ktorá bude rozvíjať a udržiavať vedomstvá o pôvode sviatkov, robiť umelecko-duchovné obrady a navštevovať ako riadny hosť aj folklórne festivaly. Niektoré buhdú zamerané viac na prácu s deťmi a dorastencami. Ohne teda nie sú nejaké uniformné jednotky, ale to budú pestré oddiely, ktoré sa raz za štvrťrok v krajine stretnú, aby sa mohli ďalej rozvíjať a aj navzájom oduševňovať – inšpirovať. Všetky spomenuté činnosti sme už robili na táboroch a na vedomeckých učeniach a sústredeniach, takže ide len o to, aby sme sa viac zladili a pracovali vo vedomom kruhu a chode. Aby sme zručnosti, umenia a vedomstvá vedeli lepšie pestovať a šíriť.

Minule si spomenul, že keď niekde zakladajú oheň, prídeš tam.

Áno, sú to takmer jediné cesty okrem koncertov, ktoré uskutočním. Ale na to, aby človek prišiel do nejakej dediny, osady alebo mesta, je potrebné, aby z tej skupiny aspoň jeden chodil na štvrťročné stretnutia a vzdelával sa vo vedomectve. Teda aspoň jeden zodpovedný, ktorý sa hýbe a pracuje na sebe aj na veciach spoločných. Potom môžem prísť nielen na založenie ohňa, ale aj v prospech iného podujatia.

Nemôže byť ohňom jednoducho skupinka, ktorá sa stretáva a rozpráva o slovanstve?

To nestačí. Treba robiť niečo, čo je pre ľudí užitočné, aj keď sa nezaoberajú národným duchovnom. Zodpovedný za oheň dbá, aby sa stretnutia nezvrhli na politické hádky alebo náboženské trenice. Takéto skupinky rýchle vzplanú a potom sa rozpadávajú. Naše ohne by mali byť trvácnejšie. Na to sú dobré osvedčené pracovné postupy, o ktorých si povieme. Stretnutia budú bez návykových látok – takže krčmy a reštaurácie sú pre činnosť ohňov nevhodné, čajovňa je už vhodnejšia. Priestor v prírode, či stredisku voľného času, to je dobré umiestnenie. Čas si treba rozdeliť na prácu a na zábavu. Činnosť ohňa má jasný začiatok a jasný záver. Po závere stretnutia sa môžu ľudkovia rozprávať o čomkoľvek, kdekoľvek, ale jadrový čas ohňa by mal byť vo vedomom a čistom naladení. 

Vieš už miesto uskutočnenia zhromaždenia Letného slnovratu?

Zatiaľ je to neurčené. Je taký čas, že by sme potrebovali stále miesto, ktoré by bolo odkúpené a teda by sme mohli vytvoriť stále vyznačenie 4 ohňov a kruhu, tiež nejaké zabezpečovacie stavby, ktoré by vyzerali ako zo skanzenu. Malo by to byť mimo cesty, s rovným miestom na slnovratové obrady a s dostatkom pitnej vody, bez iných stavieb v blízkosti… Nemalo by to byť na hranici Slovenska, ale bližšie k jeho strednejším častiam, kde by bol prístup zo západu i z východu…Takéto miesto by sme samozrejme využívali aj mimo letného Slnovratu. To miesto by sme už mali hľadať.

Ďakujem za rozhovor.

Chvála.

Zhovárala sa Ladomíra

 

Podobné články:

JARNÉ OHNEPribližný priebeh

plagát TU

Zakladáme ohne a iné skupiny Rodného kruhu – ZHROMAŽDENIE A OSLAVY JARI V ZAJEŽOVEJ

Na Spiši zahorel oheň

Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-ohne-rozhovor-htm

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.