Žiarislav: NIEKTO KONČÍ, INÝ VYRÁŽA

Zmätok euro–americkej kultúry – ponurý koniec sveta?

Rodná cesta:

Žiarislav, ako vnímaš predpovede o konci sveta na zimný slnovrat v roku 2012?

ŽS: Európska civilizácia sa v tomto javí ako úplne slabá. Nemá jasné videnie budúcnosti, trasie sa pred všelijakými zmätočnými správami bulvárnych médií, zastavenie rastu a úpadok hospodárstva v nej vyvoláva beznádej a duševné poruchy. Európska civilizácia je natoľko slabá, že vedci (napríklad z SAV) musia vydávať prehlásenia o tom, že koniec sveta nebude. Pritom koniec sveta ak by bol, tak SAV by nebola žalovateľná. Vedec môže len ťažko vyhlásiť, že nejaká udalosť sa nestane. Môže vyhlásiť, že nemá, alebo nevidí žiadne správy a predpoklady na to , aby sa to stalo, ale že sa to nestane, tak to je doslova vedecký nezmysel. Zmätkujú nevedomí ľudia a vedci sa to snažia nejako zachraňovať. Nebezpečenstvo nie je vo vesmíre, ale v zmätku európskej kultúry.

RC: Niektorí píšu o tom, že vo veci poplašných správ o konci sveta sú na vine povery a pohanstvo.

Hm, to je dosť nechutný postoj tých, ktorí sami v sebe tieto javy majú. Predovšetkým – koniec sveta ako známa „apokalypsa, armagedon…“, nie je nejakým „pohanským“ výmyslom, ale je priamo v žido-kresťanskej kultúre, ktorá je len jednou z mnohých kultúr sveta a na to netreba študovať teológiu, aby sme vedeli, že to tak je. Pohania – to znamená doslova vidiečania. Nie je dobré považovať dedinčanov za menejcenných a používať ich označenie za nadávku.

Čo sa týka mayského kalendára, tak to je celkom iná vec.

Čo tým myslíš?

Mayovia boli podľa dostupných zdrojov najpresnejšími dokázanými astronómmi na Zemi, popravde povedané, ktorých výpočty sa zachovali. Teda nedá sa vylúčiť, že by presnejší nežili, ale nemáme o nich dostatočné dôkazy. Mayovia boli o niekoľko tisíc rokov mladšou kultúrou, než akú predstavovali naši predkovia – stavitelia rondelov, tiež dobrí astronómovia, ktorých výpočty sa ešte len skúmajú. Lenže mayská kultúra je viac preskúmaná a jednoznačnejšie popísaná. To je v poriadku, keďže bola zaznamenaná do kameňa. Oproti našim predkom – staviteľom rondelov – obrovských stredoeurópskych kruhových svätýň spred 7 000 rokmi, a hlavne oproti mayským časomieram, bol takzvaný kresťanský kalendár len detskou hračkou, ktorá sa tak odchyľovala od vesmíru tak výrazne, že musela byť opravovaná na hanbu sveta s najväčšou odchýlkou, akú v dejinách poznáme, a to len vďaka slepej viere v neomylnosť pápežstva, ktoré , ako vieme, bolo dosť omylné. Kultúra Mayov vo svojej pyramídovej podobe zanikla mnoho storočí pred príchodom Španielov do Ameriky. Španielska katolícka konquista však pochovala mnoho indiánskych kultúr. Pre nás, pre Slovenov, tieto kultúry neboli nejako ideálne. Ale mali svoje prednosti i nevýhody. Dnes tu takmer nikto nepozná ťažkosti Mayov (ktorých potomkovia uskutočňujú v posledných desaťročiach povstanie v Chiapase), ale pozná ich pomstu konquistadorom. A tou je údajná predpoveď tým, ktorým vlastne ani nepatrila. Mayovia môžu duchovne položiť západnú Európu zostavením kalendára , ktorý vznikol predtým, ako ich západná Európa ovládla.

Znie to dosť nekauzálne a tajomne. Môžeš to vysvetliť?

Nebolo by to dobré príliš vysvetľovať. Niektoré veci sa po čase osvetlia, vrátane dôvodu na nevysvetľovanie. V každom prípade – naša cesta je od cesty Západnej Európy odchodná.

V akom zmysle?

Tak napríklad západ je natoľko komerčný a predajný, že vysiela úplne idiotské filmy o konci sveta, akékoľvek Nostradamovo, či iné proroctvo si každých niekoľko rokov vysvetľuje úplne osudovo, pričom Nostradamove proroctvá o konci sveta už boli využité mnohokrát na komerčné účely, knihy a filmy, tých koncov sveta už bolo za posledných 20 rokov niekoľko a každý vyniesol vydavateľom pekné milióny. Myšlienky na koniec sveta sú veľmi zaujímavé z hľadiska trhu a niektorí západní nevedomci si vôbec neuvedomujú, že raz to môže niekto zneužiť a v jednom z akože predpovedaných okamžikov do nich drcnúť a títo rozklepaní konzumníci komerčných predpovedí si povedia – uau, však sa to tak malo stať, tak sa to aj stalo, aleluja, tak my už ideme dovidenia, cha chá, odnesú nás tí a tí… To nejako nesúvisí s „poverčivým pohanstvom“, ale so základnou duchovnou nevedomosťou, so stratou sily, ktorú Európania utrpeli, keď popreli vlastné duchovné korene a prijali či už dobrovoľne, alebo často pod násilím uctievanie šibenice, kult utrpenia a koniec dní… To, že zmena na slnovrat 2012 súvisí so Slnkom, to je pre nás dobré znamenie.

V čom?

Od pradávna sme boli ako Slovania označovaní za národ Slnka. Rondely v sebe nesú kalendáre pomerov Slnka a Mesiaca, tiež iných telies Všehomíra. Slnko a slnečná sústava sú znamením svetla, ducha a vesmírneho poriadku. Niektorí ľudia, a to sú kopy miliónov nevedomcov, vôbec nevedeli, že podstatou Vianoc je Zimný Slnovrat. A zrazu vidia náš pôvodný sviatok, ktorý svedčí o pôvodnom duchovne. A kupujú obilie a zásoby a plnia sýpky ako za dávnych časov, keď ešte neboli supermarkety. To je naozaj zaujímavé. Aj potešiteľné. Menej potešiteľné je, že tí, ktorí príliš klesajú na duchu, môžu naozaj prísť ku koncu svojich dní a nemusia prísť k duchovnému naplneniu kvôli tomuto úpadku. Nie je zlé skončiť. Zlé je nezmúdrieť.

To hrozí?

Áno. Najhoršia smrť je z vydesenia. Na údese sa dobre zarába a katastrofické veštby sú zaujímavé z hľadiska návštevnosti. Potom ale príde zúčtovanie.

Myslíš, že nič nebezpečné nám nehrozí?

V prírode je to tak, že vždy niečo hrozí, s tým treba rátať, ale netreba vopred pustiť do gatí. Nevyzerá to dobre, hlavne keď zistíme, že nič sa nestalo . Prečo by nemalo nič hroziť? Ak tomu niekto uverí, že nič nehrozí, tak robí osudovú chybu. Prebudenosť je naozaj dobrá, v lete i v zime. Nielen nám, ale aj prírode, ktorej reťaze na Zemi pretŕhame, niečo hrozí. Neočakávam však na slnovrat koniec sveta a ani tri dni temna. V priebehu blízkej doby určite budú u nás, na vrchoch, prívaly vody. To by isteže nebolo poprvýkrát. Niečo sa v nás bude meniť. Človek vidí spoločenské zmeny a taktiež väčšie chápanie našej duchovnej podstaty, chápanie spojenia s prírodou, s našim domovským vesmírnym prostredí. Nevidí žiadnych mimozemských záchranárov, ani posun pólov a zmiznutie elektriky a podobne. Avšak zmeny prísť môžu. Na nás záleží, aké zmeny to budú. Aj preto chystáme podujatia a obrady zamerané na to, aby tie zmeny boli dobré.

Podľa čoho vieš, že budú prívaly vody?

Podľa toho, že som začiatkom zimy vykopal a vykameňoval odtokové žľaby. Že bude pršať, to prírodný divoch vie podľa toho, že ťahá do prístreškov z lesa drevo. Takže – podľa čoho vie vták, kde sú teplé kraje, ako zistí kôň, kde je voda, keď nemá internet?

Na to, aby sme vedeli, ako prežiť, vôbec nepotrebujeme až tak veľa zložitých výpočtoch. Akože egyptskí stavitelia vraj poznali ludolfovo číslo…Isteže… Predovšetkým poznali navoskovaný špagát. Ním namerali kruh i štvorec. Z pokolenia na pokolenie si odovzdávali vedomosti… Pozorovali vesmír, prírodu…V tom je najväčšie čaro, nie v ludolfovom čísle. Dávne kultúry sa zaúčali do umenia predkov, snažili sa ho uchovať a rozvinúť, v tom je čaro. Európa je duchovne vykastrovanou kultúrou splašených revolucionárov. V čom je táto kultúra kresťanská? V tom, že nenávidí „pohanov“? To je kresťanstvo? V tom, že musíte do nemoty počúvať koledy komerčných spevákov vo vykastrovanej sedemtónovej stupnici, keď všetky slovenské koledy sú pôvodne v našej „karpatskej“, pestrejšej stupnici? ( alebo v mixolídickej) a podobne). A pôvodne ich spievali chlapi s chlapským hlasom… Pôvodné koledy cirkevní hodnostári zakazovali, pretože boli v úvodzovkách pohanské, teda pôvodné. Konštantín a Metod boli na to odborníci, ako zakázať koledy a rodné duchovno. A keď sa to aparátnikom zakázať ľudu nedarilo, tak tie koledy pretextovali a takto ich dodnes poznáme „preonačené“. Boli v tomto oveľa šikovnejší, ako neskorší komunisti.

No ale vraví sa, že sme kresťanská kultúra.

To sa vraví, aj že je koniec sveta, to sa vraví. V čom sme kresťanská kultúra? Že máme špicaté kostoly a odvádzame cirkevný desiatok?

Používame koleso. To nie je kresťanský vynález. Používame písmo – písmo tiež nie je židokresťanské. Slnovrat pri Svarogovi tiež nie je kresťanský, i keď naňho presunuli Vianoce. Obetný stromček smrekový, alebo jedľový, tiež nie je kresťanský, ani slnovratové dary pod stromom života nie… Matematika s pomocou nuly je z Babylonu, z krajiny, ktorá je starozákonnými fanatikmi označovaná za matku hnusu. Oni využívali duchovné vedomstvá toho ich vraj hnusného Babylonu, „pohanského“, a povesť o Gilgamešovi, kde chlapík v potope zachraňuje z každého živočíšneho druhu samca a samicu, zmenili na Noeho a bolo. Pestovanie obylia nevymysleli kresťania, ani chov dobytka. Ani sviatky, tie len preonačili. Čo z tejto kultúry je tu vlastne čestne a popravde povedané kresťanský vynález? Azda len nie demokracia? To snáď nie. Ježišovo učenie – všetka česť, má svoje hlboké duchovné i ľudské posolstvo. Ale označovať bibliu za sväté písmo pre všetkých je veľmi neúctivé. Dnes už vieme, že všetci máme jednu ľudskú pramatku, spred vyše stotisíc rokov, tvrdí nielen naša povesť, ale aj génové výskumy mitochondriálnej DNA. O rebre jedného praotca nieto v DNA žiadnej zmienky. Nebeský otec, to áno, aj nebeská matka, áno, áno, áno. Ale aké ničivé následky pre ľudstvo i Matku Zem priniesol ľudostredný (antropocentrický) patriarchát? Monoteistickí fanatici kde sú, tam je náboženská vojna. Obdivujem ženy. Keď sú dievčatami, to nie oni trhajú muchám krídla. To spravidla ich spolužiaci, ktorí sa musia snažiť, aby boli citlivejšími. Ženy, pokiaľ nie sú civilizačne „odprírodnené“, cítia so zemou. Rodia a krvácajú, obetujú. A z mužov sa stali ustráchaní zbabelci, česť výnimkám, predajní slaboši, ktorých česť je niekde na konci ich duchovného traktu, lebo tak, ako požívanie, tak aj duchovno prispôsobili tráviacemu mechanizmu. Oni vysielajú filmy o farmách slaboduchosti a učia dievčatká, ako zbaliť milionára a uznať predajnosť od mladého veku. Neúctivý samci nútia ploditeľky, aby sa tvárili, že sú len slaboduché odrezky. Toto je koniec sveta, toto je obrazne povedané koniec sveta a netreba naňho ani zrážku s inou planétou, ani čiernu dieru, ani zelených mimozemšťanov a ani mayský kalendár. Hlavne že sa znovu nabalia, na povere o konci sveta, na Vianociach . Oni sa nabalia aj na Ježišovi, v tom to je. V tom je tá nechutná namotávka. Ešteže sa deje, čo sa deje, to nám dáva nádej.

Čo sa deje?

No to, so Slnkom, znovuzrodenie, hlavne sa nerob že o ničom nevieš. Slnovrat sa blíži, no. Nová sila. Nová žiara. Nám tu, v horách, teraz zapadá Slnko za náprotivný kopec o trištvrte na dve popoludní. A teraz sa to zmení. Deň bude dlhší. Prejdeme z molu na dur. Obetujeme slnečné koláče, zahráme a zaspievame slnečné piesne a obrodíme tento svet. Stretnú sa aj chlapi, čo nie sú otrokmi trhu. Oddávna sme slávili na slnovrat nový slnečný svet a to každý rok. Že teraz mnohí očakávajú temno a koniec, je príznačné. Zabudli na vedomie a na vieru predkov. Sú na tom horšie, ako jaskynní ľudia. Prinesieme kalendár na 2013. Dobré , nie? A budeme spievať, hrať a asi aj tancovať do rána. Odmeriame slnovratovú noc a na stenu namaľujeme veľkú svargu, na pamiatku tohto zlomového okamihu. To je dobrá správa – spúšťa sa obroda našej kultúry. Vytlačili sme dvojnásobné množstvo našich kalendárov a keď bude treba, spravíme dotlač. A pošleme ho aj Mayom, a aj Aztékom, aj Rusom, dokonca aj Američanom a ďalším, dávam slovo. Už naňho aj z nich mnohí čakajú. Naša sila je v spojení s časom. Čas je náš spojenec. Na to nezabúdajme. Začína sa naša doba. Hovoríme našim Slovom. Rozčesneme namotávky a privítame dobrú dobu. Chvála. Sláva!

 

podobné články:

28.10.12 Niektorí nábožensky neznášanliví nevedomci sú zodpovední za občiansko-duchovné rozpory ŽIARISLAV SA CHYSTÁ NA ZAČIATOK SVETA

 

 

Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-niekto-konci-htm

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.