MEDITÁCIE V NR SR?

Parlamentná miestnosť pretláčajúca bibliu nemôže byť meditačnou miestnosťou pre všetkých.

dsc_0023.jpgSlovenská ústava aj iné nami prijaté právne normy stanovujú rovnosť všetkých občanov bez ohľadu na náboženstvo. Skupina poslancov NR SR navrhuje zriadiť zvláštnu miestnosť, ktorá podľa Jozefa Miklošku „má byť nadkofesijná“, čo znamená, že by nemala slúžiť len jednému náboženstvu. „Budeme tam volať katolíkov, evanjelikov a ďalšie konfesie“, hovorí J. Mikloško (pre agentúru SITA), ale súčasne tú „nadkofesijnosť“ dopĺňa: “Tu sa pomodlíme. Bude to nadkonfesijné. Prečítame si sväté písmo, krátko pomeditujeme“...“

Vo vyjadreniach sa miešajú dva pojmy: Modlitba a meditácia. Modlitba je čosi ako prosba nejakej nadprirodzenej sily o niečo. Meditácia je duchovno – duševný stav, ktorý môže uskutočňovať takisto veriaci, ako aj človek vedomého duchovna, prípadne človek nenáboženský. Medzi takéto meditácie môže patriť napríklad aj autosugestívny tréning, joga, rôzne dychové cvičenia a vedomecké rozjímania, či iné spôsoby duševného uvoľnenia. A teda určite nie len rozjímanie nad katechizmom.

Nielen naši bratia z cirkví, ale aj iní poslanci a isteže aj poslankyne by akiste radi pomeditovali. Bolo by teda úplne v poriadku , keby parlament určil na tento účel jednu miestnosť v sneme, kde by každý mohol v tichu pomeditovať. Tak, ako hlavnou pracovnou miestnosťou je zasadacia sála, do národnej rady patrí takisto miestnosť pre internetové spojenie, ale aj nepracovný bufet a záchody a okrem iného by teda v Národnej rade SR mohla byť aj miestnosť pre meditácie. Prečo nie? Prečo áno? Kvôli základnej duševnej rovnováhe áno. Konečne by sa tak stalo. A mohlo by to aj zvýšiť duševnú rovnováhu poslancov, ktorí to pre svoje poslanie určite potrebujú, mohlo by to teda zvýšiť aj politickú kultúru ale aj kultúru všeobecne a zdravotný, srdcovo cievny a nervový stav poslancov. Lenže prečo by mal náš kresťanský krúžok do tejto miestnosti volať ľudí rôznych (kresťanských) konfesií? Volá azda nejaký krúžok ostatných poslancov do bufetu, či na záchod? To azda nie je nutné. Národná rada SR by mala byť vzorom demokracie. A teda ak meditačná miestnosť, tak nie len pre „veriacich“. Ale pre kohokoľvek, kto dodrží základné duchovné pravidlá. Aké? Základným duchovným pravidlom by mala byť nenadradenosť akéhokoľvek náboženského smeru. A teda- žiadna náboženská výzdoba. Lebo ak by tam bol kríž kresťanský, tak niekto by sa mohol spýtať – a prečo nie Rodostrom, či Perúnov kríž, slnečná ružica, či niečo iné? A ak by sa tam ozýval „Očenáš“, či „Zdravas“, alebo nejaké žalmy, tak by sa tam mohlo ozývať aj „Matka Zem široká, Voláme Roda, či Ochraňuj nás, Živa… To by jedna skupinka jednu vec, druhá druhú nahlas žiadala? To by už bola len aká zhoda, aký mier? Aká proklamovaná jednota, aká politická kultúra? Nie. Jediný spôsob duchovne čistý by bolo rozjímanie v úplnom tichu. Takže demokratické podmienky by boli takéto: Žiadna výzdoba náboženskými symbolmi, žiadne hlasné modlitby a piesne. A žiadne zvolávanie konfesií evanjelizačnými prejavmi a pozvaniami, žiadne pretláčanie „svätého písma“, ktoré je pre jedného sväté a pre druhého je to nástroj tisícročnej totality, ktorá nijako nezaostávala za komunistickou a zakazovala slobodu vyznania i politickej kultúry. Žiadna „izba revolučných tradícií“ len pre komunistov v Národnej rade už nemá čo hľadať a ani žiadna modlitebná cirkevná miestnosť a ani požadovaná kaplnka v Národnej rade nemá čo hľadať. Inak by to bolo proti Ústave SR a iným právnym normám, ktoré ustanovujú rovnosť všetkých občanov a teda i poslancov bez ohľadu na náboženstvo. Nekresťania, či už iného vyznania, vrátane pôvodného duchovna, alebo aj ateisti, nesmú byť v meditačnej miestnosti nijako znevýhodnený. A teda táto miestnosť by nemala byť ani nazvaná modlitebnou, ale mala by byť nazvaná meditačnou, pretože to je pojem, ktorý je naozaj nadkonfesijný. Alebo po slovensky – miestnosť pre rozjímanie. Keďže sme v Národnej rade Slovenskej republiky.

Dnes už je zrejmé, o čom pred voľbami okrem iného rokovali predstavitelia cirkví s predstaviteľmi politických strán. A k tomu ešte predseda biskupskej konferencie naznačil, že cirkev by sa nebránila účasti kňaza v parlamente. Lebo uvažuje sa aj o zriadení parlamentnej kaplnky. Kňaz, ktorý nie je zvolený? A prečo by potom do parlamentu nemala byť pozvaná vedma, či vedomec? Prečo len kňaz? Zdá sa, že poniektorí chcú zatočiť dejinami smerom späť. Nie je to až tak dávno, čo deti ťahali za vlasy v škole farári a bili ich trstenicami. Dnes, keď už nemajú takú moc, sú mierni, ako komunisti po prevrate. Keď si teraz slobodu neochránime, tak nám ani svätená voda nepomôže. Nech nám v tom všetky svätosti pomáhajú, aby sa mohlo meditovať ku všeobecnému mieru a duchovnej slobode v tichu a nie v čítaní jednej, v minulosti neraz zneužitej ideológie.

snímka Žiarislav

 

podobné články:

22.2.12 Je čas na odluku cirkvi od štátu. Po vyše tisícsto rokoch. CIRKEV – RADCA POLITICKÝCH STRÁN 

 

22.12.11 Všetci sme postihnutí rušnou civilizáciou, ale POKOJ V DUŠI JE NA DOSAH

 

13.12. 11 Prírodný človek si veru vedel vysvetliť prírodné javy a vysvetlil si ich prirodzene – duchovne.

SLÁVIME SILY ZNOVUZRODENÉHO SLNKA!

 

2.3.11 VIERU OD NÁS VYŽADOVALI TÍ, KTORÝM SME NEVERILI TU

 

8.2.12Poľovný zákon sa zlepšil. Salašnícke psy sú stále v ohrozené. Obojok sa dá strhnúť. PASTIERSKE PSY ZÁKON STÁLE NECHRÁNI!

 

 

 

 

Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-meditacianrsr-htm

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.