Čierna mágia v predvolebnom boji?

Žijeme v hysterickej dobe. Teraz, pred voľbami to vidno ešte viac. Slovensko je akiste krajinou kultúrnou, ak by sme ho porovnávali napríklad s krajinami, kde sa bojuje zbraňami. Aj zo západnými krajinami znesieme porovnanie. Prinajmenšom nevyvolávame vojny a nevedieme kampane o vyvolenosti svetových žandárov, o košérnych členoch a nekošérnych nečlenoch klubu bohatých, aj keď sami nie sme príkladným národom – naši vazali nás zatiahli do cudzích vojen a podieľali sme sa ako vazali na nepravdivých kampaniach – napríklad počas vojny v bývalej Juhoslávii. 

Nič z toho však nie je až také hysterické, uvážlivo povedané pri pohľade na všetky svetadiely – je to bežné. Hysterické je, keď niekto chce, aby jeho páka vyhrala voľby, tak na titulnej strane svojho časopisu zobrazí toho, koho považuje za nepriateľa, v zohavenej, alebo inokedy v preškrtnutej podobe. 

Zdanlivo je to v pohode – veď – je tu nejaká sloboda slova. Ale keď sa na to pozrieme z duchovného hľadiska, má to niektoré črty čiernej mágie. Vedecký i vedomecký pohľad nezávisí, či sa nám niekto páči, alebo nepáči. Závisí aj na použitých prostriedkoch boja. Ak niekomu v médiách zohavíme, alebo prečiarame tvár, to je mierne povedané neetické. V modernom duchovnom jazyku však je to vudu – zlé čaro. Zvlášť keď to urobia ľudia, ktorí sa oficiálne hlásia ku kresťanstvu, svedčí to o určitom poklesku. Mimochodom, niektorí spisovatelia „starého zákona“ niektoré spôsoby nie dobrej mágie akoby odobrili – vyhraneným príkladom je zabitie nevinných novorodeniatok v Egypte, čo je akiste horšia vec, ako nejaké škrtanie tvárí, v krajine, kde nie sú politickí väzni, kde nie je hrubé prenasledovanie protivníkov a prevraty a delenia štátov prebiehajú v rukavičkách. A to vďaka pozičným i opozičným Slovákom.

Ak by sme boli konšpirační, po zbežnom preskúmaní politického diania dospejeme k uzáveru, že polici majú svojich mágov, svojich radcov. Ak by nechceli byť konšpirační, ale chceli by sme byť pravdiví a dôslední, dospeli by sme k podobnému výsledku.

Takže je to ako v bojovom umení – na každý výpad nejaký kryt a útočná sila protivníka sa dá využiť v prospech obrancu. Ale každé umenie má svoje „povolené postupy“ a „podpásovky“. Záleží len na nás, aké pravidlá si ustanovíme. Môžeme však predpokladať, že je nejaký vesmírny zákon sily a protisily, ktorý zabezpečuje aj istú ochranu pred nepriaznivým pôsobením, v nadväznosti na príčiny, ktoré pôsobenie vyvolali.

Pisateľ článku nejde voliť žiadnu stranu, keďže volí vedomstvo. To píše, aby bolo zrozumiteľné, že táto stať nie je súčasťou osobného volebného boja. A zároveň vidí, že táto cesta nie je pre všetkých a že je dobré a dôležité, keď ľudia využívajú možnosť voľby, ktorú majú.

Chvála za pozornosť. 

Slav

Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-magia-volieb-htm

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.