Otvorený list Žiarislava pápežovi Františkovi

 

Vážený pápež František!

Dovoľte vyjadriť údiv a zároveň potešenie nad skutočnosťou, že pápežom sa stal človek, ktorý prijal meno František. František z Assisi vo svojom chválospeve oslávil Stvoriteľa, ale Slnko i Matku Zem a prírodné živly ako bytosti. To sú veci nám z duše blízke.

Vy máte zodpovednosť za kresťanov vášho vyznania a píše vám človek, ktorý cíti zodpovednosť za ľudí prírodného duchovna. Mnohí kresťania týchto ľudí označujú ako pohanov, čo je rímske označenie dedinčanov. Vieme, že dnes to až tak neplatí, ale toto slovo v našom jazyku ostalo ako hanlivé. .

Po svojom zvolení ste vyzvali na posilnenie dialógu s inými náboženstvami a menovite s islamom.

Aj bývalý dlhodobý slovenský arcibiskup hovoril o „bratoch mohamedánoch“, ale nikdy nehovoril o „bratoch pohanoch“. I keď žijú v rodinách s kresťanmi. Znamenajú vaše slová, že chcete posilniť aj dialóg s „pohanmi“? Alebo sa majú kresťania snažiť viac o bratstvo s moslimami, ako s so svojimi súrodencami z rodín, ktorí nemajú cirkevné vyznanie?

Vedzte, že na Matke Zemi žijú ľudia, ktorí nie sú neveriaci, ale majú vedomie i vieru o posvätnosti tohto sveta presiaknutého božskými silami. Ctia si Stvoriteľa a mnohí z nich majú v srdciach prebudenú lásku. Vedome sa rozhodli tak, že nezdieľajú vyznanie cirkví a ani nestoja o to, aby ich kňazi lákali, ako svoje ovečky, do svojho košiara. Pre svoje vyznanie si nevybudovali náboženskú organizáciu.

Po vyše tisíc rokov tu kážu kňazi proti „pohanom“ a mnoho ľudí pod ich vplyvom cíti nenávisť voči tým, ktorí si udržali pôvodné duchovno. Táto nenávisť prerastá neraz duchovného nátlaku a násilia a stalo sa, že i do telesného. Je to v súlade s Ježišovým učením?

Pisateľ tohto listu odpovedá na vašu výzvu na dialóg. Má kresťan milovať, alebo nenávidieť „pohana“? Má sa aj človekom prírodného vyznania snažiť o porozumenie? Ľuďom prírodného vyznania by stačilo aj to, keby ich „kresťania“ nechali na pokoji. Keď už cirkev musia platiť zo svojich daní (keďže u nás nie je odluka cirkvi od štátu). Vyjadríte sa k tejto otázke, ktorá tu visí tisíc rokov?

Vaša úloha je neľahká. Nech vám v nej Všeduch pomáha.

 

S úctou a priateľstvom

Žiarislav

K zelenému štvrtku roku 2013

František z Assisi z Hymny na stvorenie

 

Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-list-papezovi-htm

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.