Civilizačná krútňava: médiá, móda, drogy a stres. JE CESTA OSLOBODENIA

002.jpgĽudia sú stresovaní. Ľudia sú ohlúpnutí. Ľudia sú bez iskry, bez skutočnej slobody, bez čistej živy. Vedú krátky, alebo dlhý, slaboduchý život, pričom vyciciavajú Zem, prírodu, živly len kvôli ukojeniu svojich slaboduchých chúťok. Neveria, že je možný lepší život, že je možná zmena. Sú v civilizačnej krútňave.

Civilizačná krútňava je vír nevedomosti. Je to pasca na duše. Je to viera v šedú nutnosť umelého sveta odtrhnutého od podstaty. Je to novodobé, slaboduché otroctvo masy úspešne rozmnoženej natoľko, aby zašpinila svojim chemickým i duchovným odpadom vody, ovzdušie i Zem a aj jej okolie, pretože odpad rádovo sa množiacich úlomkov našich družíc a iných strojov je už aj okolo Zeme a obieha okolo nás ako zloduch našich chemických čriev, ktorý čochvíľa, ak sa neprebudíme, odreže nás od ostatných častí Všehomíra. Vesmíru. Sveta.

Civilizačná krútňava sľubuje dlhý život za mrežami civilizačných namotávok. Je otázne, či prvú časť vôbec môže zabezpečiť.

Civilizačná krútňava má svojich štyroch drábov, ktorí cukríkmi, alebo bičom držia nevedomú masu v civilizačnom, často aj dočasne pohodlnom nevoľníctve: Civilizačné médiá, civilizačné drogy, civilizačná móda a civilizačný stres.

CIVILIZAČNÉ MÉDIÁ pasú svoje na duše na základných pudoch, ktoré sú prirodzené. Civilizačné médiá v snahe o zisk a moc tieto prirodzené pudy zohavujú do slaboduchej podoby a využívajú pritom znalosti o ovládnutí ľudí cez pudy s cieľom peňažného a mocenského zisku:

Rozmnožovací pud zneužívajú namotaním na jalový a slaboduchý sex.

Potravinový pud zneužívajú ako honbu za peniazmi, ktoré ale nakoniec získava rybár a nie ryba.

Obranný pud zneužívajú na vytvorenie umelého napätia a strachu prostredníctvom nekonečných a slaboduchých bitiek, prestreliek a naháňačiek.

Napodobovací pud zneužívajú na vytvorenie masy slaboduchých nevoľníkov, ktorí od nich a potom jeden od druhého berú si slaboduchý príklad. Do toho všetkého hrá na verejných priestranstvách, stravovacích jednotkách i inde hudba otupujúca zdravý rozum, hudba vychovávajúca nových nevedomcov (idiotov).

CIVILIZAČNÁ MÓDA je vnútená civilizačnými médiami. Sú to mnohé videné a počuté média plné nepodstatností a zbytočností, do ktorých nič duchaplného neprenikne. Ak náhodou sa z času na čas tak stane, tak zväčša len nedopatrením. Civilizačná móda je účinný prostriedok, ako vytiahnuť z ľudí nadmerné množstvo peňazí za veci zbytočné a trápne, ktoré vďaka neustálym módnym zmenám o chvíľu končia v odpade. Sú to nielen šaty a iné zvršky a úpravy zvrškov, ale aj módne lieky, módne postreky polí, módne výrobky, módne činnosti, ktoré, ako sa neskôr ukáže, často neboli zďaleka tak dobré a účinné, ako kázala móda, ale zato poslúžili na vytiahnutie veľkých peňazí z nevedomej módnej masy.

CIVILIZAČNÉ DROGY

Nie sú to len známe návykové látky, ako tabak, alkohol a káva a nelegálne drogy. Ide aj o masovo používané „cukríky“, ako cukor, energetické nápoje, zverejnené i nezverejnené chemické látky v strave, nápojoch a iných nosičoch. Deťom sú už od mala na milión spôsobov podstrkované sladké drogy, ktoré neobsahujú žiadne zdravé výživy, ale z väčšej časti len chemické látky. Ak dieťa, alebo zviera neskazené takýmito výrobkami príde do styku, odmietne ich, lebo mu nechutia. Avšak pomaly sa mu podstrkávajú medzistupne, ktoré môžu viesť k závislosti na sladkých pamlskoch a nápojoch. Také dieťa nikdy nebude mať zdravý chrup, vždy bude odkázané na lekársku starostlivosť a často nebude mať ani riadne vyvinutú kostru, chrbticu a bude civilizačnými drogami ovládateľné ako cirkusový pudlík. Výrazná väčšina dospelých pochádza z takýchto detí a väčšina z nich sa proti tomu ani neuvažovala vzbúriť, keďže si to neuvedomuje. Niektoré civilizačné drogy sa dostávajú do ľudí aj cez násilnú lekársku starostlivosť v bohatých krajinách, ktorá je v protiklade oproti nedostatočnej v chudobnom svete.

CIVILIZAČNÝ STRES

Má mnoho rovín. Stresové pôrody pre matky aj deti. Odtrhnutie novorodeniatok od detí. Potlačovanie osobnosti od útleho veku. Vzdelanie vedené autoritatívnym spôsobom. Prenasledovanie hospodárskych slobodných, skromne žijúcich ľudí všakovakými nedobrovoľnými odvodmi, ktoré presahujú ich skromný obrat. Druhotné prenasledovanie vymáhaním penále, ak predsa len splatili, ale neskoro, pod hrozbou zhabania domu. To všetko a iné núti ľudí, ktorí by chceli žiť inak, aby sa zaradili do masy civilizačných otrokov, ktorí robia pod hrozbou strachu a v strese prácu, ktorá ich nebaví, prácu, ktorá im zabíja dušu, prácu, ktorá znečisťuje svet. Aby bol tento svet ako-tak znesiteľný, pomáha si civilizačnou módou, civilizačnými drogami, vzbudzovaním strachu.

Takto narušená osobnosť má časté duševné ťažkosti. Civilizáciu považuje za svoj svet a voči prírode sa správa ustrašene, bezohľadne i nepriateľsky. Civilizačný človek si chemizuje stravu i vodné zdroje. Cez znečistenie Zeme, vôd a vzduchu narúša celý prírodný svet. Civilizačný človek sa bojí, alebo nenávidí hmyz (to ako háveď…), malé aj veľké zvieratá, voľne rastúce rastliny, mučí zvieratá v ukrutných chovoch, stresuje aj svoje deti. ´

CESTA VON – CESTA OSLOBODENIA

Z civilizačnej namotávky je možná cesta von. Môže byť buď necelostná a nevedomá a teda je to len pokus o útek, ako návykové drogy, sebapoškodenie, nenávistné ideológie zamerané voči niektorým prejavom civilizačnej krútňavy.

Je však aj vedomá, celostná cesta z civilizačnej krútňavy. Tá sa prejavuje v plnom vedomí, v duchu, vo vyrovnanej a naplnenej duši.

Žiarislav

A o tom bude tohtoročný vedomecký tábor Na Medzi.

 

podobné články:

 

25.7.12 Žiarislav: Je cesta odpojenia z civilizačnej krútňavy. VEDOMECTVO NIE PRE TEORETIKOV

Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-krutnava-htm

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.