MASARYK SA VO FIALKÁCH NEVYZNAL

Rukopisy královodvorské: „Po vodě k děvě kytice plyne, kytice vonná z viol a růží“.

vencek1.jpg

„Nebyť Rukopisov, tak by sa Česi nestali Čechmi“, píše sa v medzititulku rozhovoru Jitky Cíhovej s Karlom Nesměrákom, ktorý vyšiel v časopise Živá Historie (brezeň 2013) s názvom „Jsou Rukopisy naivní padělky?). Keď boli v roku 1817 objavený vo veži kostola v Dvore Králové dielo neznámeho veku, v Čechách sa strhla hádka o tom, či je to stredoveké, alebo novoveké dielo. Masaryk označil toto dielo za podvrh (padělek), pričom jeden z dôkazov jeho nepravosti mala byť skutočnosť, že vo veršoch Rukopisu sa zjavuje veta: „Po vodě k děvě kytice plyne, kytice vonná z viol a růží“.

To je podľa Masaryka dôkaz o nepravosti spomínaného diela, keďže podľa neho ide o botanický dôkaz „padělnosti“ rukopisu, pretože „smíme pochybovati, je-li kytice s viol a růží možnou, přirozenou kyticí: fialky dávno již nekvetou, když kvetou růže… Taková kytice zavání spíše skleníkem“, a preto je v stredovekej básni podľa neho takáto kytica nemožná. Dr.Karel Nesměrák z Českej spoločnosti rukopisnej považuje takéto posudzovanie lyriky za nesprávne. Inými slovami, v lyrike sa môže mihnúť aj kytica z kvetov, ktoré naraz nekvitnú.

Vtip je však v tom, že šípové ruže a väčšina druhov fialiek naozaj kvitnú aj súčasne. A to aj v severovýchodných Čechách, kde sa našli tieto rukopisy, aj na moravskom Slovácku, odkiaľ pochádza Masaryk. Šípová ruža kvitne od 5. do 7. mesiaca. Fialka voňavá (violka vonná) kvitne v 3. -5. mesiaci. Teda viac-menej pred prírodnými ružami. Ale ďalšie druhy fialiek, ako Fialka sirôtka (maceška), či Fialka trojfarebná (violka trojbarevná), kvitnú v 4. – 9.mesiaci, takže v pohode sa z nich dá upliesť venček spolu so šípovými ružami a to bez skleníka. V tom istom čase – 4.-10. mesiaci kvitne aj úplne fialová fialka psia (viola psí) a pre zaujímavosť má táto fialka v latinčine taký istý prívlastok, ako šípová ruža (Viola canina a Rosa canina).

vencek3.jpg

Na snímke veniec zo šípovej ruže a fialky sirôtky a fialky trojfarebnej

Okrem tejto fialovej fialky kvitnú spolu so šípovou ružou aj fialka vyvýšená, fialka bahenná, fialka holá fialka divotvárna, fialka lesná, fialka srstnatá a všetky sú skutočne fialové.

Tento článok nie je o tom, či je Rukopis kráľovodvorský stredovekým, alebo novovekým dielom, ale len o tom, že argument o nemožnosti v diele spomínaného venčeka je nepravdivý. T.G.Masaryk, zdá sa, že rád označoval niektoré písomnosti za podvrhy. Za podvrh označil aj Pittsburgskú dohodu, ktorá pre zmenu búrila vody na Slovensku, až kým z Ameriky nepriniesli jej originál s Masarykovým vlastnoručným podpisom.

Pre predstavu o význame rukopisu – pred vznikom Česko-Slovenska českých šíriteľov správ o Rukopise kráľovodvorskom prenasledovala rakúska polícia a boli aj súdení. Zástanca pravosti Rukopisov, známy archeológ Jozef Ladiskav Píč, bol vystavený satyrickým útokoch tlače a spoločnosti, v ktorej prevládol názor o rukopisoch ako „padelku“. V dôsledku týchto udalostí spáchal samovraždu.

Na vedomie : redakcia Živá Historie,
Česká spoločnosť rukopisná
Snímky: autor

podobné články:

 

Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-fialka-ruza-htm

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.