JE ČAS SLNOVRATU

Pôst, práca, obrady a oslavy.

Letný slnovrat je sviatok, ktorý slávime po mnoho tisíc rokov. Odkedy je naše rodné duchovno živé, s výnimkou dôb úpadku, sviatok letného Slnovratu pozostával zo štyroch základných úkonov:

priprava.jpgPRÍPRAVA NA SLNOVRAT

 – Osobná príprava môže pozostávať z očistenia

– pôstom (najmenej 3 dni, podľa stavu duchovného vnímania)

– živlami (potnou chyžou…)

– osobnou prípravou odevu, obradných nástrojov, výstroje na prežitie, iných vecí…

– – príprava obradov osobných aj s blízkymi bytosťami 

OBRADNÁ PRÁCA: prístavba núdzových prístreškov, úprava prameňa, záchodkov, príprava obradného miesta a iné práce potrebné pre svätenie sviatku Slnka vo veľkom kruhu.

OBRADY – obrad prijatia slnečného ohňa, obrad 4 strán, obrady strážcov, divíc, matiek a iné obrady pripravené vopred . Potom tiež obrady očistných podstrižín, prijatia mena, obrady prijímania novorodeniatok…Obrady prijímania mládencov a iné… 

OSLAVA ( PLES) – piesne a tance, hry a skoky, oslavné obry, rozjímania a hmýrenie 

Príprava na Slnovrat je vec dôležitá. Všetci sme účastníci, nikto nie je potešený, keď ho v slávnostných chvíľach príde niekto len tak „okukovať“. Preto účasť sa prejavuje aj prípravou, ktorá sa odrazí v reči odevu. Odev nemusí byť tradiční kroj, ale keď v našich odevoch sa odzrkadľuje napojenie na kultúru predkov, hoci aj tvorivým (novodrevným) spôsobom, je to jasná reč o celostnej účasti na Slávnostiach Slnka. Odev v rodnom duchu po je neoficiálnou vstupenkou na oslavy Slnovratu.

Tí, ktorí idú hlbšie ku koreňu veci, či vyššie k podstate, sa môžu zúčastniť štvrtkového vnútorného obradu, keď bude vlastný slnovratový okamih.

V našich podmienkach sa dejú obradné práce v priebehu slnotvratového týždňa až do sobotného obradu. Budeme pripravovať obradné miesto, zabezpečovacie prístrešky, záchodky, prameň a iné veci. Je potrebné, aby sa prejavila mužská sila i ženská sila. Aby sme nemali len „hostí“, ale hlavne pripravených, odhodlaných a precítených účastníkov, pre ktorých to nie je len výlet, ale aj čin. Určite sa zídu i nástroje, ako sekerky, nejaké klince, obojručné odkôrovacie nože a pod. Budeme robiť okrem iného strechu zabezpečovacieho domu.

V tej dobe sa dejú aj prípravy obradov. V sobotu sa od rána dejú hry v zmysle hier pre detí i dospelých. Môžu to byť vedomostné hry, ale i lukostreľba, iné hry viažúce sa na kultúru predkov. V tomto smere privítame tvorivosť a spoluprácu.

Avšak všetka sila sa sústreďuje k západu Slnka a okamihu, keď od slnečnej sily prevezmeme oheň a zapálime v slnečnom smere 4 vatry. Dovtedy je potrebné po celú sobotu držať pôst a nenapĺňať picie rohy a črpáky oslavnými nápojmi. Medovina, domáce víno a iné hodovné nápoje nech sú v ten deň až do ukončenia Obradu Veľkého Kruhu v pokoji vo svojich nádobách. Piatočný večer je zasvätený duchovnu predkov, hovorom, vnorom a prípravám. Piatkový večer budú aj hudobné vystúpenia novodrevných pesničkárov a ďalších hudobníkov a isto aj spoločné spevy. Hudobníci nech neváhajú a pribalia svoje hudobné nástroje.

Oslava a ples sa obvykle deje až do rána, zo soboty na nedeľu. V nedeľu pokračujú hry, isteže aj spevy a hmýrenie.

trh.jpgVÝSTAVY A TRHY: ľudové a novodrevné výrobky, odevy, hudobné i úžitkové nástroje umelecké i remeselné… Všakovaké veci nadväzujúce na kultúru predkov… Aj ich nosiče – knihy, CD a podobne.

Toto stretnutie zvoláva Žiarislav pre Rodný kruh a priateľov a hostí. Na pôde vo vlastníctve našich priateľov. Ak im niekto prejaví vďačnosť nejakým činom, či darom, to je priateľské konanie. Keďže počet účastníkov Osláv Letného Slnovratu z roka na rok narastá, v tomto roku zavádzame knihu návštev. Každý hosť, aj účastník, sa do tejto knihy môže zapísať buď ako jednotlivec, alebo ako člen skupiny. Každá skupina o počte prstov na ruke a viac má svojho zodpovedného. Ten môže predkladať svoje návrhy, ale aj sťažnosti a pripomienky a môže sa zúčastňovať večernej a rannej porady. Na Oslavách Slnovratu sú vítaní jednotlivci aj skupiny, ktorým záleží na obrode rodného duchovna. Nie je dôležité, aby sa všetci zhodli vo všetkých názoroch, aby sme si dokázali spoločne uctiť duchovno predkov a osláviť slnečnú podstatu nášho Ducha. 

Zabezpečovací stan – je označený znakom per-pohotovostným (X). V prípade núdze je útočiskom každého účastníka. V stane je možné prijať pomoc v núdzi v počasnej i zdravotnej a pred stanom sa riešia aj prípadné návrhy a spory. Slnečné duchovno je priateľské a v tomto duchu vedieme aj svoje osobné cesty i spoločnú oslavu Slnovratu.

Na Slnovratové oslavy nevyberáme vstupné. Kto chce prispieť, môže podporiť zabezpečovacie náklady, ako aj tlač časopisu Rodná cesta.

Toto podujatie pripravujeme svojpomocne, bez grantov a iných civilizačných podpôr. Uvítame pomoc pri príprave podujatia. Príjmeme spolupracovníkov a druhov do skupín pracovných, obradných i zabezpečovacích.

Stretnú sa v Rodnom kruhu… Chvála

 

 

podobné články:

21. – 24.6. LETNÝ SLNOVRAT r.12

 

Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-cas-slnovratu-htm

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.