ABY BOLO KOHO VOLIŤ, ABY BOLO KDE VOLIŤ

Obdobie spoločenskej slobody sa od obdobia spoločenskej neslobody líši tým, že v časoch spoločenskej slobody majú bytosti právo slobodnej voľby. My sme si právo voliť vládcov udržiavali až do zákazu rodného duchovna (Súdny zákonník ľuďom, Veľká Morava, 873) a odvtedy si slobodne nevolíme rady až do novoveku. Až do novoveku sme udržiavali obrad Májov, ktorého súčasťou boli voľby májových (rusadeľných) kráľov. V ľudovom pôvodnom duchovne vidíme aj voľbu kvetnej kráľovnej. A teda naše rodné duchovno dokázateľne súvisí so slobodnou voľbou a má to v sebe aj jasne ustanovené. Sme taký národ, ktorý si dokonca udržiava slobodnú voľbu vo svojom obradosloví. O tom, že z obradoslovia spätne prenikalo do verejného života, svedčia dejinné záznamy o tom, že „Slováci si v Uhorsku volia svojich májových kráľov, ktorých uznávajú viac, ako riadne menovaných vládcov…

Všeobecné volebné právo bolo nie náhodou aj jednou z požiadaviek Štúrovcov. V novoveku sme obnovili obyčaje slobodného spoločenského zriadenia Slovenov spred veľkej Moravy a zušľachtením týchto pravzorov v súlade s duchom doby a okolitými vplyvmi sme v novoveku v rámci možného obnovili spoločnosť viac-menej slobodného rázu.

Keď lietame ponad dejiny, vidíme, ako súvisí osobná sloboda s národnou a spoločenskou.

Tak ako má rodina svoj dom, tak má národ svoj štát. Môže bývať aj viacej národov v spoločnej bytovke, výnimočne aj jeden národ v dvoch domoch. Avšak rodiny majú radi pokoj vo svojom dome. Ak by podľa nejakej ideológie sa dalo spochybniť jestvovanie národa, tak sa dá spochybniť aj jestvovanie rodiny. To asi ale nechceme.

Dnes je v kultúre, školstve, spoločenskom živote, ochrane prírody a iných smeroch možné, aby v súlade s právnym stavom, bez potreby vyvrátenia jestvujúceho právneho stavu, prebehla duchovná obroda. Avšak ten právny stav je potrebné vylepšiť. Mnoho zákonov je rozporuplných a protirečia si s inými, čo je síce všade bežná vec, inak by právnici nemali také uplatnenie, ale potrebujeme, aby sa vývoj dial v súlade s našimi potrebami. Že stav nie je uspokojivý, svedčia naše životné skúsenosti. Školstvo sa podľa súčasného zákona obrodiť dá, ale nieto sily, ktoré by to uskutočnila. Niektorí lekári kriminalizujú domáce pôrody, nie sú podmienky na ambulantné pôrody. Zákon prikazuje očkovanie novorodeniatok, ale prístupné sú len nebezpečné a málo účinné očkovacie látky pestované na báze rakovinových a umelo potratových buniek a nie je voľba iných vakcín. Nemáme ani kúsok krajiny, kde by bola naozaj zabezpečená bezzásahová ochrana prírody. Veksláci obchodujú už aj so vzduchom. Lesné hospodárstvo je stále často vzdialené prírodným potrebám, lesy sú vyrabované a predávané a namiesto toho, aby sme predávali výrobky, predávame spravidla suroviny. Prírodné chovy a domáce hospodárenie je znevýhodnené. Nemáme vypracovanú ochranu pred inváznymi kultúrami, ktoré môžu ohrozovať právo voľby. Podieľali sme sa na pochybných vojnách a mnohí by nás chceli zatiahnuť do ďalších. Pôvodná kultúra je síce právne možná, ale nie priznaná a je v podstate stále znevýhodnená a vytlačovaná. V médiách a vzdelávaní má zanedbateľný priestor.

Tieto voľby, zdá sa, sú dôležité. To, čo niektorí predvídali v deväťdesiatych rokoch, stalo sa skutočnosťou. K moci v susednom štáte sa dostali aj také sily, ktoré by chceli spraviť zo slovenskej krajiny opäť svoju dŕžavu. Ak máme uskutočniť nejakú obrodu, musíme ju mať kde uskutočniť. Ak by bol ohrozený náš rodinný dom, ako si potom môžeme pokojne spolunažívať? Ako si môžeme vylepšiť dom, keď si ho necháme zbúrať?

O týždeň na celoslovenských oslavách Letného Slnovratu si po sobotných obradoch a veselici vyhradíme čas na snem. V nedeľu padne návrh na založenie pracovnej skupiny, ktorá bude pravidelne pracovať na vylepšení spoločenských podmienok. A to tak, aby sme do budúcich volieb boli schopní ovplyvňovať dianie v krajine v prospech rodných vecí. Aby sme mali lepšiu voľbu.

Zatiaľ konajme tak, aby sme nerozvrátili rodnú krajinu.

Ž.slav

Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-aby-bolo-koho-volit-htm

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.