Politici po Bruseli šokovaní, Západná Európa nebezpečná BEZBREHÁ INTEGRÁCIA V EURÓPE JE PO VRCHOLE

Rozhovor so Žiarislavom.

Rodná cesta: Niekoľko dní pred teroristickými útokmi v Bruseli si písal o tom, že invázia moslimov do Západnej Európy už naznačuje prvé sťahovanie sa osôb zo Západnej Európy do strednej z bezpečnostných dôvodov a zdôrazňoval si potrebu podpory vlastnej kultúry. 

Žiarislav: Naznačili to české zdroje. Áno, za týchto okolností je zvýšená potreba podpory vlastnej kultúry.

Keďže si predpovedal , že Parížom sa islamský terorizmus v Európe nekončí a že nás čaká obdobie tiahleho vývoja v tomto smere a keďže si sa niekoľko dní pred útokom varovne vyjadril, asi ťa bruselské útoky až tak neprekvapili.

ŽS: Neprekvapili. Je skôr prekvapivé, prečo prekvapil toľkých politikov, keďže základné poznanie a teda aj určité predvídanie spoločenského vývoja patrí k ich živnosti. Títo chápu politiku asi hlavne ako nástroj na ovládanie iných a vnímať prirodzené zákonitosti vývoja nepatrí medzi ich silné stránky.

Vlastne si o spoločenskom vývoji vo vzťahu k tejto téme napísal rad článkov, upozornil si na nebezpečenstvá nekontrolovanej a neobmedzenej migrácie, ktorá sa v minulom roku spustila.

Táto migračná vlna sa sama od seba nespustila a je rad dôvodov, prečo sa vlastne mohla udiať. Do istej miery bola vlastne umelo vyvolaná.

Angela Merkelová vyhlásila, že odsúdeniahodné útoky v Bruseli by nás mali spojiť: v solidarite s obeťami i v odhodlaní voči teroristom“.

Pani Merkelová nás v skutočnosti nespojuje, ale naopak – rozdeľuje. Súcit s obeťami máme všetci, čo máme vnímavé srdce a ako duševne zdraví ľudia nemáme radi terorizmus a robíme niečo pre jeho vytesňovanie . To ale neznamená, že by sme sa mali spájať s Angelou Merkelovou v jej svojhlavých až bezhlavých nápadoch, ktoré zákonite vedú k ďalším smutným výsledkom. Jej vplyv už síce začal klesať, dôsledky jej činov sú však nezvratné. Teraz, keď zjednodušene povedané ako vedúca osobnosť Únie postupne končí, už možno s pomerne veľkou presnosťou povedať, že ak Michail Gorbačov začal východnú Európu so západnou zbližovať, tak tento chod istým spôsobom nedávno vyvrcholil a Angela Merkelová západ a východ  svojim mohutným pozvaním pre islamských migrantov  rozdelila.  Spravodajské služby predsa viackrát hlásili prieniky  islamských teroristov v rámci chaotických migračných vĺn a dnes už majú v Západnej Európe skupiny islamského štátu zostavené činné siete svojich jednotiek, bez ktorých by sa takéto útoky neuskutočnili.  Pani Merkelová a ďalší politici zodpovední za mieru, akosť a priebeh migrácie to prehnali. Miera bola porušená, pravidlá sú sústavne porušované, v EU neplatia pre migrantov tie zákony, čo pre občanov platia, migranti tam za trestné činy nie sú tak trestaní ako Európania. Krajiny V-4 sa voči moslimskej invázii vyhranili odmietnutím kvót pre prijímanie migrantov, ktoré presadzoval Brusel.  A dnes je isté, a je to potvrdené voľbami v týchto krajinách, že vývoj už ide opačným smerom – od bezbrehej integrácie smerujúcej k ohrozeniu sa vývoj pohol smerom ku snahe k obnove určitej zvrchovanosti  národných štátov a udržiavaniu kultúry a poriadku v nich. V podstate dnes môžeme povedať, že ak v minulosti bol v západnej Európe väčší pocit poriadku a istôt, tak dnes už je to prinajmenšom povážlivé. Západná Európa už jednoducho nie je takým bezpečným miestom na Zemi, akým bola vyše polstoročia. Je tam vojna.

Vojna s terorizmom, áno?

Nie. Terorizmus je len prostriedok nezmieriteľného, teda antagonistického prístupu, ktorý vyplýva z určitého chápania monoteistického náboženstva islamského druhu. Merkelová chcela v Únii zakázať svastiku, lebo si asi azda myslela, že ju používali len nacisti a pri tomto svojom unáhlenom zovšeobecnení zjavne nevyhodnotila korene nacizmu, ktoré majú predobraz v starozákonnej „svätej vojne“, s ktorou máme dnes do činenia v podobe džihádu. Terorizmus znamená zastrašovanie. Je to spôsob boja. Nemala by to byť vojna so zastrašovaním, nie s terorizmom, ale s pôvodcom  zastrašovania – s presadzovaním povýšeneckého  nábožensko-politického svetonázoru, ktorého vyznávači terorizmus používajú ako prostriedok svojho boja. Toto si treba uvedomiť bez nenávisti k inému národu či rase, ale aj bez dokazovania lásky k iným nezdravým spôsobom.  Zastrašovanie môže mať rôzne stupne – zabíjanie nič netušiacich obetí  – nevojakov – je takým posledným spôsobom.  Je to zákerné. Nie je to zbabelé, ako niektorí hovoria, ak ide o samovražedného útočníka. Zbabelosť je výraz odvodený od slova „baba“ a má vyjadrovať akúsi nesmelosť, bojazlivosť  až ustráchanosť. Títo teroristi sú odhodlaní zomrieť a teda nie sú až tak bojazliví a ustráchaní, ako niektorí, čo im to vytýkajú. Poznanie nepriateľa je zásadná vec pri obrane a zdá sa, že európski politici celkovo nechápu spôsob uvažovania džihádistov.  A preto robia zásadné chyby. Napríklad – chcú integrovať moslimov, ktorí sa ale v skutočnosti v pravom zmysle slova integrovať nechcú lebo integrácia by bola v rozpore s ich užitým náboženstvom. Európski politici to jednoducho, či skôr slaboducho nechápu. V takto vedenom boji sa javia ako neschopné bábky upätých politických  názorov a osobných pocitových vnemov a výlevov.

Myslíš, že európski politici nie sú na takýto boj dosť pripravení?

Veľká časť politikov stále spí. Títo podriemkavajúci spáči sa zo svojho európskeho sna zobudia, len keď sa stane niečo veľmi zlé, keď to vybuchuje a potom hovoria vety, ako „Som šokovaný“, „Som ohúrený“, Som pobúrený“ a iné „Som“. Tieto vyjadrenia svojho nevalného duševného rozpoloženia ale spoločnosti nijako nepomôžu. Oni tam nie sú na to, aby vo vyhlásenej vojne boli „šokovaní, ohúrení, pobúrení“ a inak vykoľajený , oni majú byť pohotoví, pripravení a nabudení k obrane občanov, za ktorých sú zodpovední a ktorých svojim nevedomým prístupom priviedli do stavu ohrozenia.  Sú tam na to, aby robili opatrenia, v takýchto prípadoch rýchle a účinné, na ochranu národov a kultúr v Európe.

Už dvadsať rokov vysvetľuješ spoločenské deje v reči prírodných živlov. Mohol by si osvetliť dnešný vývoj v duchu svojho učenia?

V roku 1989 sa u nás preklopil vývoj zo živlov krajnej vody a zeme hupom do ohňa a vzduchu. Oheň živil spotrebnú spoločnosť a vzduch umožňoval slobodu prievanu. Po roku 2 000, pádom dvojičiek,  prievan v severoamerickom svete rozbil okná a hneď potom sa znížil a spustila sa kríza. A teda (hospodársky) oheň po svojom strope  klesol, USA sa snažili o vývoz ohňa v podobe farebných revolúcii a záujmových vojen. V Európe živel vetra naďalej vanul a migrácia moslimov podporovaná euroamerickými silami znamenala jeho vyvrcholenie. Vietor síce stále vanie, ale prináša to viditeľné úrazy. V podobe výbuchov a stoviek zranených a mŕtvych. To síce nie je až tak veľký počet oproti stratám v iných vojnových oblastiach, ale hlavný cieľ bojovných islamistov sa napĺňa – Európa je podobne vykoľajená, ako bola Amerika po dvojičkách, možno ešte viac. Ešte sa bude chvíľku vetrať, ale už sa začali zatvárať niektoré okná v európskej bytovke a niektorí si zatvárajú aj dvere, keďže nechcú, aby aj v ich národnom byte vznikol neporiadok – chaos. Toto znamená príklon k živlu zeme, ktorý nie je naklonený k bezbrehým inváziám, ale im stavia hate. Tento vývoj je úplne zákonitý. Nie je na ňom skutočne nič prekvapivé. Prekvapivé skôr je to, koľko „profesionálov“ je z toho mimo. Títo politici neuvažujú priestorovo, v čase, v súvislostiach, ale len vo svojich myšlienkových , uzavretých okruhoch. Ako kedysi boli do seba zahľadení komunisti, tak sú teraz multikulturalisti. Bez ohľadu na skutočné dianie, v ktorom vidia len dočasnú ilúziu. Oni nevidia zákonitosti dejinného vývoja a neuvedomujú si že ľudské spoločnosti sú stále len súčasťou prírody a že svet tu nie je na uspokojenie ich politických predstáv, nech sú už zaodeté do akejkoľvek farby.  Aj preto sme aj na našom Slovensku nepripravení, lebo sa tu nejaký čas považovala zem v spoločenskom zmysle za zlú  a namiesto ušľachtilej zeme teraz ide do popredia zemská neušľachtilosť.

Myslíš tým politický vývoj na Slovensku? Hovoríš o potrebe  obrody našich pôvodných hodnôt, to je predsa určitá ušľachtilá zem?

Áno, tak by to mohlo byť. Lenže naše ušľachtilé zemské a nielen zemské hodnoty národ v podstate neprijal, ostali v podvedomí a zákonite teda prerazili tie neušľachtilejšie.

Myslíš tým výsledky volieb?

Prečo len výsledky volieb? Voľba je odrazom schopnosti a kultúry národa. Keby sme napríklad chceli voliť pôvodnú duchovnú kultúru, ako vnímaví, silní a duchaplní ľudia, tak by sme ju jednoducho volili. A nie nariekali, že politika je špinavá vec, že to nie je v ponuke a sami ju dať nevieme, že aj tak zvíťazia vždy žraloky a podobné neduživé žalmy. Jednoducho –  naša kultúra nie je zrelá, môžeme to buď vzdať, alebo sa nabudiť k jej skutočnej obrode.

Sú teda živly dobré a nedobré?

Živly nie sú dobré a nedobré, sú zákonité. Ide o to, či taký, alebo onaký je prevládajúci živel v spoločnosti a či sa prejavuje v zušľachtenej alebo nezušľachtenej, sebeckej podobe. A teda ide hlavne o pomery živlov. Vietor, ktorý mal rozfúkať európske národy, aby ich pripravil do stavu rozkladu v prospech paneurópskej spoločnosti, bol priveľký a skrátil obdobie zjednotenej Európy. Veterníci chceli národy nasilu rozfúkať a týmto v nich vzbudili obranný chod. Krajné presadzovanie multikultúry bolo vlastne extrémistickým riešením. A ako sa vraví – na veľkú dieru veľká záplata, preto aj u nás voľby dopadli zákonite tak, ako dopadli. Keď je na lodi jeden extrémista, čo sa nakláňa jedným smerom, zákonite sa na opačnú stranu nakláňa iný. Voľby tak nedopadli preto, že by bolo málo liberálnej a kozmopolitnej, teda vzdušnej propagandy, tá bola dostatočne výrazná, ale po čase už prestala pôsobiť, hlavne vo vzťahu ku skutočným výsledkom a následkom vzdušnej politiky. Keby boli voľby po týchto útokoch v Bruseli, bolo by to pre vetríkov ešte horšie. Pozrime sa na tie výsledky: Multikultúrna supermarketová Európa, teda EÚ, ktorej ideálom je sloboda pohybu tovaru a osôb, sa bojí pohybovať v letisku a metre, teda obrazne povedaná aj nad a aj pod zemou, aj na zemi iste. Belgické úrady zo strachu zatajujú útok na strážnika jadrovej elektrárne. Europarlament strážia vojaci. To je vizitka namyslenosti západnej kultúry. Ktorá samozrejme že má mnoho pekných a pôsobivých čŕt, ale v konečnom dôsledku sa nesprávne odhadla, nadhodnotila sa. A teraz bude platiť. Platiť ale ani tak nebudú tí mocnejší, ale viac tí menej mocní až bezmocní, bežní občania.

Ako?

Napríklad aj obmedzením svojich slobôd.

Prečo tak usudzuješ?

Lebo boj proti terorizmu. Ako môžu bojovať proti islamskému terorizmu v dnešnej dobe nielen voľného pohybu jednotlivcov, ale aj pohybu islamských más? V ktorých podľa rôznych hlásení sú stovky a tisíce islamských vycvičených bojovníkov, čo poznajú európske pomery, lebo v nich kedysi žili? Áno, máloktorý migrant je teroristom, ale mnohí teroristi sú migrantami.  Boj proti terorizmu bude spočívať v podstatnej miere v sledovaní a špehovaní. Internet, telefóny, vnútené platobné karty, skrátka, to orwelovské „veľký brat ťa sleduje“ sa bude posilňovať. Dostredivá sila Bruselu sa bude snažiť dostať všetky národy pod jednu moc pokračujúcim leptaním národných hodnôt. Oproti tomu bude pôsobiť opačná – zemská sila, vo vzťahu k EÚ odstredivá. Smerodatný bude pre nás pomer týchto dvoch síl – či bude taký, aby sme sa stmelili, alebo taký, že nás to rozleptá. Čo sa týka boja proti pôvodcom a pôvodu  terorizmu, samozrejme, v tomto by mali byť európske štáty husto spolupracovať. Ale čo sa týka otázok prežitia našich kultúr, v tomto nám „európski odborníci“ len ťažko môžu pomôcť. V konečnom dôsledku ide o našu vlastnú rovnováhu. Naše národy sa príliš spoliehali na západoeurópsku múdrosť. Budeme sa musieť spoliehať viac na seba, viac sa snažiť zabezpečiť tento svet.  Ak chceme žiť v dobrom stave, musíme sa zušľachtiť, vzchopiť a viesť seba a svoju krajinu duchaplne. A žiadať od vládnucich kruhov ochranu a podporu v tomto úsilí, čo je vlastne ich pracovnou náplňou.

??

Ochrana kultúry a kultúr národa a spoločnosti. Ochrana vôd, zeme a národného bohatstva, podpora domáceho a prírodného hospodárstva. Rozvoj vlastnej kultúry a odmietnutie akéhokoľvek kolonializmu, ktorý by ohrozoval naše základy… Rozvoj priateľských vzťahov a spolupráce s národmi, štátmi a krajinami a to tak, aby to vyhovovalo našim potrebám. A teda robiť vlastnú – autochtónnu politiku, s ohľadom na okolité skutočnosti a celok. Odmietnutie nesvojprávneho poručníctva a zapájania sa do bojov spôsobom, ktorý nie je v súlade s našimi záujmami a hodnotami. Sú to prirodzené veci, javy a činnosti,  ktorými sa môžeme nielen chrániť, ale aj dobre rozvíjať.

Podobné články:

„Veľký brat“ chce zrušiť hotovosť. Nechce nám ponechať ani cent!

Logistické centrum, NATO, islamskí teroristi, Západ, Rusko a my. Tak uvažujme, ako sa zariadime.

Islamizácia nás postavila pred otázku hĺbkového panteizmu JASNÁ ISKRA BOHOV

ISLAM NIE JE K INÝM MIEROVÝ A TOLERANTNÝ.

4.9.15 NECH SA O UTEČENCOV STARÁ NATO? V kvetinovej „púnskej vojne“ majú navrch „Kartáginci“

30.9.14 Môže islam ohroziť slovanskú kultúr

 

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/politici-su-bruseli-sokovani-zapadna-europa-uz-nie-bezpecna-bezbreha-integracia-europe-vrchole

1 komentár

    • Raja Luthriela on 02.05.2016 at 14:43
    • Odpoveď

    Však já už několik let tvrdím, že EU ničí národy. Vždyť to každému musí být jasné. A přesto se o tom někdo se mnou nedávno chtěl hádat.

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.