ZAKLADÁME OHNE A INÉ SKUPINY RODNÉHO KRUHU

STRETNEME SA NA ROVNODENNOSŤ V ZAJEŽOVEJ! Žiarislav píše

Hoja, bytosti!

Sú takí ľudia, čo občas niečo prečítajú na našej stránke pre duchovnú obrodu a pôvodnú kultúru. Pozdravujeme ich srdečne. Sú aj takí, čo ich to zaujíma viac a ich záujem sa premieta aj do života. Živa! No a sú aj takí, ktorí chcú niečo urobiť pre obrodu spoločnosti. No a práve týchto teraz oslovujeme.

Bytosti! Už je načase, aby sme v krajine rozšírili sieť skupín, ktoré sa stretávajú a pripravujú pre seba a pre iných podujatia. Môžeme ich pracovne nazvať Ohne. Ohne rodného kruhu sú zatiaľ len v na niekoľkých miestach. Máme Spišský oheň, zakladá sa Šarišký oheň a pripravujeme aj ďalšie skupiny.

Čím sa takéto družiny zaoberajú?

Skupinu, či už ju nazveme ako oheň, alebo ako zelinku, predstavujú aspoň traja ľudia, ktorí niekde pripravujú veci. Skupina môže mať v názve miesto, mesto, obec, alebo oblasť krajiny, kde pôsobí. Ohne sa stretajú v dohodnutom čase na dohodnutom mieste a na výročné sviatky pripravujú podujatie na mieste svojho pôsobenia. Oheň „zapaľuje“ činnosť a nadšenie pre pôvodnú prírodnú kultúru v tejto dobe. Teda kultúru novodrevnú. Oheň teda môže sa zaoberať rôznymi činnosťami – hudba, spev, iné umenia, dobové i súčasné zručnosti súvisiace s pôvodnou kultúrou, ako príprava odevov, hudobných nástrojov, tvorivé dielne, remeselná zručnosť, pestovanie plodín, iné veci…

ohen2

 

Dôležitou činnosťou ohňov sú aj užité vedomecké smery, ako Cesta koncovky, cvičenia 4 živlov, rajana, spevy, divotance a iné, podľa výberu pripravovateľov miestneho ohňa. Na uskutočňovanie vedomeckých smerov pripravíme vo vedomeckom stredisku i na miestach ďalších ohňov vzdelávanie. Každý oheň by mal teda mať jedného zodpovedného, ktorí zabezpečuje miesto, chod podujatí a dodržanie základných podmienok činnosti. Môže ísť aj o dve osoby – zodpovedný, alebo vedúci zabezpečuje vedomeckú akosť a vzdeláva sa v nej  a pripravovateľ pripravuje základné podmienky podujatí. Tak, ako kedysi to zabezpečovali Zelinky, môžu šikovní ľudia z Ohňov (a Zeliniek) robiť podujatia aj pre iné skupiny. Napríklad v škôlkach, školách, sme robili v minulosti výchovné koncerty a iné podujatia. Raz za štvrťrok je stretnutie ohňov z celej krajiny (krajov) na výročnom stretnutí (sviatky Slnovratov, rovnodennosti) a tam sa dohodnú dôležité veci na najbližší štvrťrok. Ohne si teda volia zameranie svojej činnosti a návrhy z  miestnych ohňov Rodného kruhu majú vplyv na ďalší spoločný chod. Okrem vlastných skupín Rodného kruhu budeme naďalej spolupracovať aj s inými, už jestvujúcimi skupinami a spoločnosťami, s ktorými máme prirodzene podobné alebo spoločné záujmy a ciele. Aj takúto spoluprácu teda môžeme rozširovať.

Najbližšie stretnutie bude 21. 3. v Zaježovej. Tam, v sobotu popoludní, bude aj porada pre tých, ktorí chcú priložiť ruku k dielu tvorivo. Tí, ktorí príjdu deň predtým do Zvolena na dvojkoncert Žiarislav a Bytosti s Vedan Kolod, teda môžu tam, alebo v Zaježovej prespať (máme nocľahy) a na druhý deň môžeme ísť na vec bez cestovania.  Večer budú koncerty a budú tam aj iné zaujímavosti, tak si tento  víkend už teraz zaznačte do časníka.

Popri skupinách (ohňoch) rozšírime aj sieť prostredníkov, u ktorých si (v mestách) možno zabezpečiť aj také vedomecké pomôcky (knihy, vedomecké kalendáre…), ktoré sa v obchode (kníhkupectvách) nedajú zohnať.

V Zaježovej na jarnú rovnodennosť teda preberieme možné spôsoby a smery činnosti, dohodneme zapálenie ďalších ohňov a vypočujeme si návrhy a žiadosti na smery vedomeckého vzdelávania,  kultúrne podujatia a iné veci, ktoré mnohí dlhodobo žiadajú. Dohodneme tam aj niektoré veci ohľadom  tohtoročného  Letného Slnovratu a letných podujatí.

Dajte teda o tom vedieť svojim priateľom, ktorých to zaujíma, dohodnite sa na odvoze a keď treba, vopred sa ozvite.

Bytosti, vážne veci sa dejú. Tak spojme svoje sily, nech sa to tu trošku hýbe a nech sa nám tá naša vlasť trošku oživí, vyladí a zotavuje. Živa!

Snímky: Ladomíra

Podobné články:

9.2.15 Na Spiši zahorel oheň

4.2.14 PERÚNOVE DNI – Niektoré veci sú našťastie nezadržateľné – VARÍME NA SVOJOM OHNISKU

3.2.15 O potrebe cesty k duchovnému naplneniu

13.2.14 VEDOMECKÉ VZDELÁVANIE – PREČO?

 

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/ohne

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.