ODPOVEDE KANDIDÁTOV NA PREZIDENTA SR na otázky Rodnej cesty

Všetkým kandidátom na úrad prezidenta sme rozoslali z Rodnej Cesty naraz list s tými istými otázkami, ktorých cieľom je zistiť ich vzťah k našej pôvodnej kultúre a dať im možnosť vyjadriť sa, ako ju budú, či nebudú podporovať. Ich odpovede uverejňujeme v poradí, v akom nám odpísali. Zatiaľ nám odpísali dvaja kandidáti.

Helena Mezenská odpovedá:

 Helena_Mezenska1. Myslíte si, že je v našom školstve dostatočné vzdelanie o našej pôvodnej kultúre?

Myslím si, že nie je dostatočné. Zdá sa mi, že o našej pravej a skutočnej  kultúre toho veľa nevieme. A registrujem snahy mnohých ľudí, ktorí sa do bádania jej tajov pustili. Každý národ, ktorý sa chce rozvíjať v slobode a blahobyte,  potrebuje poznať svoj skutočný potenciál a autenticitu. A to, že Slovensko sa ocitlo v dlhej ako morálnej, tak na to nadväzujúcej hospodárskej kríze svedčí len o tom, že skutočnú pravdu o sebe ako národe nevieme. Nevieme kým vskutku sme. Nenaučili sme sa to v škole.

2. Zdá sa Vám správne, že medzi štátnymi sviatkami  a pamätnými dňami SR nie je ani jeden, ktorý by vychádzal otvorene z našej pôvodnej duchovnej kultúry? Podporili by ste sviatok Letný Slnovrat, alebo rozšírenie názvu Pamiatka zosnulých – Dušičky, prípadne Sviatok duší predkov?

Áno podporila by som to. Sama som počas menín neoslavovala iba moje meno Helenu, ale moje meno v podaní slovenského vedského kalendára. Podľa neho je Helena Svetloslava. Oslava menín v tomto znamení vyvolala záujem, mala medzi mojimi blízkymi úspech a dala tak sviatku nebývalé duchovné obohatenie, hĺbku a čaro. Pocítila som žiaru môjho skutočného mena, svetlami a žiariacimi sviečkami som sa vždy obklopovala a obklopujem sa dodnes. Na vlastnej skúsenosti viem, že podobným spôsobom môžeme našim pôvodným sviatkom dať ešte výraznejší a symbolickejší význam a rozmer.

3. Ako vnímate otázku odluky cirkví od štátu a Vatikánsku zmluvu? Nemala by byť odluka predmetom referenda?

Som za odluku cirkvi od štátu, pre rôznorodosť náboženstiev a cirkví, ktoré ľudia vyznávajú. Cirkvi sú tak podporované na úkor ľudí, ktorí sú buď ateistami, alebo nie sú cirkevne organizovaní, alebo vo vlastnom vierovyznaní sa riadia neformálnou vierou, napríklad aj vierou svojho srdca. Viem aj o ľuďoch, ktorí vyznávajú pôvodnú slovanskú vieru – rodné duchovno, cirkevne nie sú nijako organizovaní. Odlukou cirkvi od štátu preukážeme finančnú nezávislosť duchovnej sféry a vlastného svetonázorového presvedčenia ľudí od štátu. Preukážeme skutočnú toleranciu a rovnoprávnosť v práve na slobodu vierovyznania každého jednotlivca, ktorú napokon deklaruje aj ústava.

4. Myslíte si, že štátne média dostatočne predstavujú pôvodnú slovenskú kultúru?

Určite ma to nemrzí, ak miznú  suchopárne  spracované divácky nezaujímavé diela. Mrzí ma však, že z programov miznú čoraz viac hodnotné pôvodné slovenské rozprávky. Zastala  absolútne aj  ich ďalšia tvorba. Je  otázka, či sa za tým skrýva nedostatok námetov, autorov, alebo iba pohodlnosť a nezáujem  zodpovedných pracovníkov televízie a rozhlasu.

Verejnoprávne médiá, ak aj predstavujú niektoré zvyky a tradície, tak –  česť výnimkám – bez hlbšieho a jasného zámeru, čo ten ktorý zvyk znamená. Obrady mali kedysi v našej spoločnosti hlboký význam, dnes už z nich ostali len zvyky, čím sme dospeli k automatickému a formálnemu vykonávaniu osláv tradícii, bez hlbšej spätosti s minulosťou.

5. Súhlasíte s voľným predajom slovenskej pôdy cudzincom od jari  tohto roku? Snažili by ste sa o odklad?

Nie som za predaj našej pôdy cudzincom. Budem sa o vývoj veci zaujímať a pre potrebu jej ochrany budem aj činorodo konať. Človek, ktorý predá svoju zem do cudzích rúk za účelom zisku, stáva sa nehodným tejto zeme a v našej pôvodnej kultúre bola na to len jedna odpoveď. Takýto človek sa stával zradcom a zem, národ o takého zradcu viac nemal záujem, nechránil ho a ani ho nepodporoval. Nepoužíval všeobecnú dôveru a úctu.

6. Aký máte názor na vytláčanie prirodzene šľachtených rastlinných a živočíšnych druhov a odrôd (biodiverzity) globálnym pretláčaním GMO potravín a s nimi spojenou zvýšenou chemizáciou a ekonomickým tlakom?

Som proti akýmkoľvek umelým a násilným zásahom do prirodzených procesov, týka sa to aj potravín.

7. Ste spokojný s potravinovou „sebestačnosťou“ Slovenska? Máte nejaký plán na podporu domácej potravinovej výroby a podporu gazdov?

S potravinovou sebestačnosťou SR byť spokojní nemôžeme, čoraz viac ju  strácame. Na podporu domácej potravinovej výroby a podporu gazdov , je potrebné využiť rôzne  zdroje, využívané na podporu zamestnanosti, na ekológiu, či zdroje na zúrodňovanie polí.

Jozef Behýl odpovedá:

1. Myslíte si, že je v našom školstve dostatočné vzdelanie o našej pôvodnej JBkultúre?

Tu sa natíska predovšetkým iná otázka – či máme dostatok vzdelaných pedagógov, aby mohli vzdelávať a vychovávať našich žiakov a študentov o našej pôvodnej kultúre.

2. Zdá sa Vám správne, že medzi štátnymi sviatkami  a pamätnými dňami SR nie je ani jeden, ktorý by vychádzal otvorene z našej pôvodnej duchovnej kultúry? Podporili by ste sviatok Letný Slnovrat, alebo rozšírenie názvu Pamiatka zosnulých – Dušičky, prípadne Sviatok duší predkov?

Tzv. pohanské sviatky netreba zmiešavať s kresťanskými sviatkami, alebo iným pripomenutím si významných udalostí v dejinách Slovenska. Skôr som toho názoru, že tieto dni, ako napr. Deň letného alebo zimného slnovratu, alebo Deň úcty k našim predkom, by mali byť pamätné dni s obnovením a oživením pôvodných tradícií, ktoré by mali byť podporované obcami, mestami, regiónmi a príslušným rezortom štátnej správy na báze projektov a ich finančnej podpory. Týmto spôsobom by mali byť založené tradície, buď celoslovenské, alebo regionálne tak, aby mali zmysel pre propagáciu histórie Slovenska doma aj v zahraničí pre drobných výrobcov i podnikateľov, umeleckých výrobcov a tradičné remeslá. Ich vzdelávací i náučný charakter by sa mal dostať do učebníc základných a stredných škôl. Malo by to byť v prepojení na aktívny cestovný ruch.

3. Ako vnímate otázku odluky cirkví od štátu a Vatikánsku zmluvu? Nemala by byť odluka predmetom referenda?

Spýtam sa cirkevných predstaviteľov a veriacich, aký majú na to názor. Čo rozhodne väčšina, to budem presadzovať. Samozrejme opýtam sa aj na názor občanov, ktorí sú združení v organizáciách zastupujúcich občanov bez vyznania.

4. Myslíte si, že štátne média dostatočne predstavujú pôvodnú slovenskú kultúru?

Ani omylom. Máme vôbec ešte štátne médiá alebo sú už podriadené svojich zahraničným obchodným partnerom?!

5. Súhlasíte s voľným predajom slovenskej pôdy cudzincom od jari  tohto roku? Snažili by ste sa o odklad?

Budem sa snažiť nie o odklad, ale o zmenu alebo zrušenie tohto zákona v celom rozsahu.

6. Aký máte názor na vytláčanie prirodzene šľachtených rastlinných a živočíšnych druhov a odrôd (biodiverzity) globálnym pretláčaním GMO potravín a s nimi spojenou zvýšenou chemizáciou a ekonomickým tlakom?

Naše tradičné poľnohospodárstvo a spôsob hospodárenia na všetkých typoch pôdy, v lesoch, na lúkach a pasienkoch, sme vedeli na Slovensku vykonávať vždy tak, aby sme boli sebestační a aby sme vedeli niektoré obilniny a poľnohospodárske produktu aj vyvážať. Preferujem návrat k tradíciám dávno osvedčeným bez takých prímesí do potravín, ktoré podľa niektorých zdrojov za ostatných 20 rokov zvýšili na Slovensku počet onkologických ochorení až o 300%.

7. Ste spokojný s potravinovou „sebestačnosťou“ Slovenska? Máte nejaký plán na podporu domácej potravinovej výroby a podporu gazdov?

Predchádzajúcou odpoveďou som jasne naznačil, že nie som spokojný a mám nielen plán na podporu gazdov, ale je to celá stratégia rozpracovaná v podobe projektu Rodinných podnikov.

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/odpovede-kandidatov-na-prezidenta-sr-na-otazky-rodnej-cesty-2

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.