ZÁBLESKY SVETLA z Perúnových dní

zablesky

stretnutie bolo plné tvorivosti a hudby

Na hromničnom stretnutí – Perúnových dňoch, ktoré boli od 14. do 16. 2. r. 14, bol okrem viacerých tvorivých dielní vedomeckého učenia a koncertov novodrevných hudobníkov, aj snem Rodného kruhu. Na sneme odzneli správy o dianí a stave domácej školy na Slovensku a v okolitých štátoch, správa o dianí v oblasti predaja slovenskej pôdy cudzincom, a tiež správa o prístupe prezidentských kandidátov k rodným duchovným hodnotám. O týchto veciach účastníci snemu besedovali a zvažovali v tomto smere ďalšiu činnosť.
Na sneme Rodného kruhu sa účastníci uzhodli, že odteraz bude možnosť členstva v spoločnosti Rodný kruh, a dohodli sa na ročnom členskom príspevku 30 eur. Členovia, ktorí si zaplatia členské, dostanú každý rok jednu novovydanú knihu vedomeckého učenia a budú mať zľavy na podujatia, ako sú víkendové učenia a letné tábory vo vedomeckom stredisku na Medzi.

zablesky

vidno, že sa blížia fašangy

Na sneme sa dohodli dve novovzniknuté Zelinky: Žiarislav zakladá Zelinku Čistec pre prácu so závislými na drogách a Jasna so spolupracovníčkami zakladá Zelinku v Banskej Bystrici, ktorá má zatiaľ stretnutia v utorky v Slobodnom vysielači. Pribudli tiež

bola reč aj o vzdelávaní rastúcich
bola reč aj o vzdelávaní rastúcich

 

traja prostredníci v Prievidzi, Banskej Bystrici a Zvolene.

Od marca bude pravdepodobne pravidelné vedomecké učenie v stredu v Detve.

Približne raz do mesiaca bude jedno víkendové vedomecké učenie – vedomecká univerzita, a letné tábory zostanú v tom duchu a v časoch ako sú uvedené na stránke. Rodný kruh obnovuje celoslovenské jarné stretnutia a Devínske budenie na jesennú rovnodennosť.

 -RC-

podobné články:

VEDOMECKÉ VZDELÁVANIE – PREČO?

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/zablesky-svetla-z-perunovych-dni-2