O dávnych a nových symboloch, znakoch a znameniach

Obrazová príloha vysielania Rodnej cesty na Slobodnom vysielači – dňa 13.9.17 o 20:45

Už dnes naživo – tajomné znaky a symboly, s obrazovou prílohou, ktorú práve aktualizujeme!

Nová stavba vysielania Rodnej Cesty na Slobodnom vysielači!

 

Vážení priatelia Rodnej cesty!

Od tejto chvíli máme vylepšenú stavbu reťazca Rodná cesta na Slobodnom vysielači.

Novinkou je skutočnosť, že vysielanie (relácie) začíname časťou „Mesiac v kruhu“. Je to spoločenská časť, v ktorej rozoberáme vedomeckým spôsobom udalosti, ktoré sa stali za posledný mesiac. Niektoré spomenieme len heslovite, na iné si posvietime podrobnejšie. Niektoré  položí na stôl Žiarislav, alebo Boris, iné môžete navrhnúť aj vy!

 

Po Mesiaci v kruhu nasleduje Listáreň, v ktorom odpovedáme na vaše otázky, prípadne necháme odznieť vaše ohlasy a pripomienky.

No a po ďalšej pesničke nasleduje časť na vedomeckú tému, nezávislú od časového diania.

Pozor, už o chvíľu – o 20. 30 vysielame na živo z Banskej Bystrice! Nenechajte si ujsť príležitosť a zapojte sa.

Ešte jedna novinka: K dnešnému vysielaniu máme obrazovú prílohu záhadných symbolov a znakov, ktorú si môžete otvoriť pred, alebo počas vysielania – na našej stránke Rodná cesta. Aby sme jasne videli, o čom hovoríme.

Máme na to hodinu, aby sme to – ste to rozšírili!

Zdravia vás vaši súrodenci z rodnej cesty!  Živa!

Hanobenie politických a náboženských symbolov  – svastika, kosák a kladivo, kríž, ženský a štátny znak

O úcte k žene, sexizme a nahote v podchodoch.

Európske jadro

 

Poznámka redakcie: (popisky k obrázkom stále dopĺňame, niektoré obrázky sa premiestnili na iné miesto, až budú všetky popisky doplnené, zoradíme obrázky ako boli pôvodne, podľa hovoru)

Kríž – svastika – pentagram – hviezda (svarga, kolovrat)

Rekonštruovaná misa s maľovanými sakrálnymi motívmi, Nemčice na Hané, Morava. Zdroj č. 1.

Halštatská sakrálna keramika so slnečnými výzdobnymi motívmi, 1, 2 – horákovská kultúra. Zdroj č. 1.

Sakrálny mobiliár doby halštatské, 1-3 – Moravičany, Čechy. Zdroj č. 1.

 

Eneolitická sakrálna keramika strednej Európy, 2 – Jevišovice „Starý Zámek“, Morava. Zdroj č. 1

Kraslica, Zdroj č. 5.

Sakrálna keramika doby rímskej, urna s naratívnou scénou zo ženského hrobu, Biala, Poľsko. Detail. Zdroj č. 1.

 

Sakrálna keramika doby rímskej, urna s naratívnou scénou zo ženského hrobu, Biala, Poľsko. Detail. Zdroj č. 1.

Sakrálna keramika doby rímskej, urna s naratívnou scénou zo ženského hrobu, Biala, Poľsko. Detail. Zdroj č. 1.

Sakrálna keramika doby rímskej, urna s naratívnou scénou zo ženského hrobu, Biala, Poľsko. Detail. Zdroj č. 1.

Sakrálna keramika doby rímskej, urna s naratívnou scénou zo ženského hrobu, Biala, Poľsko. Zdroj č. 1.

Reliéf bohyne plodnosti,na strieborných doskách kotlíka z Gundestrup, Dánsko. Zdroj č. 1.

Sakrálna rytina vozu bohyne plodnosti, ťaženého volmi, Bohuslän, Švédsko. Zdroj č. 1.

Halštatská sakrálna keramika kalenderberské oblasti, scénické vyobrazenie na urnách ľoproňské skupiny, 5 – amfórovitá zásobnica s reliéfy „slnečných kolies“, Bernhardstahl, Dolné Rakúsko. Zdroj č. 1.

Staroneolitická sakrálna keramika strednej Európy, 11 – Köthen-Geutz, Německo. Zdroj č. 1.

Staroneolitická sakrálna keramika strednej Európy, 2 – Nová Ves u Kolína, Čechy. Zdroj č. 1.

Obradový koláč, Zdroj č. 5.

Výšivka, slnečný znak. Zdroj č. 5.

Kresba kovania. Zdroj č. 6.

Kraslica, Zdroj č. 5.

Kraslica, Zdroj č. 5.

Zdroj č. 6.

Štyri živly. Zdroj č. 6.

Strom -(dvoj) kríž

 

„Strom života“ v archaických kultúrach, skandinávske skalné rytiny s motívom stromu – Lycke-Medbo. Zdroj č. 1.

„Strom života“ v archaických kultúrach, skandinávske skalné rytiny s motívom stromu -Balken. Zdroj č. 1.

„Strom života“ v archaických kultúrach, skandinávske skalné rytiny s motívom stromu – 1 – Lycke-Medbo, 2 – Hällby, 3 – Stenbacjen, 4 – Balken. Zdroj č. 1.

Výjavy „hieros gamos“ na neolitické keramike, Sonderhausen, Nemecko, Zdroj č. 1.

Maľované keramické nádoby z bohatých hrobov, nositelov skupiny Košariská halštatské kalenderberské oblasti, Réca, Slovensko, Zdroj č. 1.

Maľované keramické nádoby z bohatých hrobov, nositeľov skupiny Košariská halštatské kalenderberské oblasti,Nové Košariská (Dunajská Lužná), Slovensko, Zdroj č. 1.

 

Maľované keramické nádoby z bohatých hrobov, nositeľov skupiny Košariská halštatské kalenderberské oblasti,Nové Košariská (Dunajská Lužná), Slovensko, Zdroj č. 1.

Maľované keramické nádoby z bohatých hrobov, nositeľov skupiny Košariská halštatské kalenderberské oblasti, Janíky, Slovensko, detail. Zdroj č. 1.

Maľované keramické nádoby z bohatých hrobov, nositeľov skupiny Košariská halštatské kalenderberské oblasti, Janíky, Slovensko. Zdroj č. 1.

 

Maľované keramické nádoby z bohatých hrobov, nositeľov skupiny Košariská halštatské kalenderberské oblasti,Nové Košariská, Slovensko, detail. Zdroj č. 1.

Maľované keramické nádoby z bohatých hrobov, nositeľov skupiny Košariská halštatské kalenderberské oblasti,Nové Košariská, Slovensko. Zdroj č. 1.

 

Halštatská sakrálna keramika kalenderberské oblasti, scénické vyobrazenie na urnách ľoproňské skupiny, Bernhardstahl, Dolné Rakúsko. Zdroj č. 1.

Kraslica. Zdroj č. 5.

Stromy života v znakoch miest Slovenska, Zdroj č. 6.

Picí roh – zrkadlo – kosák a kladivo + lunica a býk

Kamenné stély a obrazy staroslovanských božstiev, 8 – Altenkirchen, Rujana. Zdroj č. 1.

Výjavy „hieros gamos“ na neolitické plastike, Szemely, Maďarsko, Zdroj č. 1.

Slnečná symbolika na bronzových predmetoch, 1- rieka Szamos u Szatmár, Maďarsko, 2 – „sluneční bárka“ z bronzovej nádoby, Siem, Dánsko, 3 – Včelánce, Slovensko, 4- pečatidlo, Mochlos, Grécko, 5 – Marhaň, Slovensko, 6 – Spišský Štvrtok, Slovensko. Zdroj č. 1.

Žena – ženský znak

 

Sexuálne motívy na neolitické keramike, Wetzleindorf, Dolní Rakousko, Zdroj č. 1.

Sexuálne motívy na neolitické keramike, Střelice, Morava, Zdroj č. 1.

Náboženstvo starých Keltov, reliéf „Šíly“, Kilpeck, Anglie. Zdroj č. 1.

Halštatská sakrálna keramika so slnečnými a antropomorfnými výzdobnymi motívmi, 18 bylanská kultúra. Zdroj č. 1.

Halštatská sakrálna keramika so slnečnými a antropomorfnými výzdobnymi motívmi, 18 bylanská kultúra. Zdroj č. 1.

 

Eneolitická sakrálna keramika strednej Európy, 18 – Halle, Nemecko. Zdroj č. 1

Eneolitická sakrálna keramika strednej Európy, 16 – Trója, Turecko. Zdroj č. 1

Antropomorfná neolitická plastika stredná – 8 – juhovýchodná, Hluboké Mašůvka, Morava, 12 – východná, Vychvatynci, Ukrajina. Zdroj č.1

Kraslica. Zdroj č. 5

Zdroje obrázkov:

Zdroj č. 1: Náboženství pravěkých Evropanů, Vladimír Podborský, Masarykova univerzita, Brno, 2006

Zdroj č. 2: Slovenská vlastiveda II. , kol.autorov, Slovenská akadémia vied a umení, Bratislava, 1943

Zdroj č. 3: Slované – Historický, politický a kulturní vývoj a význam, Chropovský Bohuslav, Tisková agentura Orbis, Praha, 1989

Zdroj č. 4: Slovenské črpáky, Komorovská Marta, Tatran, Bratislava , 1980

Zdroj č. 5: Archív časopisu Rodná cesta

Zdroj č. 6: Návrat Slovenov v duchu a slove, Miro Žiarislav Švický, Vydavateľstvo Diva, Kokava nad Rimavicou, 2014

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/o-davnych-novych-symboloch-znakoch-znameniach

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.