Na počesť nového Slnka!

Drahá veľkorodina!

V tento slávnostný čas Zimného Slnovratu si pripomíname okamih, keď podľa zvestí vedomcov našich predkov div nebeského svetla – Svarog stvoril tento svet. A každým rokom v čase Zimného Slnovratu sa obrodí jeho svetlo, obrodí sa div – zázrak, ktorý zazrieme v duchovnom záblesku. Predkovia to vnímali ako znovuzrodenie dieťaťa Slnka – Svarožiča. V slovenskej povesti nesie slnečné dieťa meno Vratko – ten, ktorý sa vracia každý rok.  V neskorších dobách si toto znovuzrodenie, znovu-narodenie spájali s novým božstvom, či menom. Avšak naďalej po čase očakávania (latinsky adventu) prichádza nový svorný – svarohovský Slnovrat, po očakávaní s vencom v tvare slnečného znaku, s vyznačenými štyrmi stranami slnečných strán – s vyznačenými stranami posvätného divu slnečného –  na Matke Zemi. Spojenie Zeme a Slnka – Matky a Otca je ako spojenie noci a dňa. Chvála noci a dňu tu máme vnímanie rovnováhy svetla a tmy. Sú to slová pre naše predstavy, ale tieto predstavy poukazujúce na posvätnú pravdu – nás spájajú so všehomírnymi zákonitosťami – s poznaním – s vedomstvami , ktoré sú prostredníkom medzi nami – osobami a nadosobným svetom. Preto v tento sviatočný deň, a hlavne večer, keď na tú chvíľu vypneme elektrické spotrebiče,  zapálime s úctou na stole sviecu, alebo 4 sviece –  na znak spojenia so svetlom Všehomíra, s našim rodným Vesmírom. Pochválime divy a posvätné živly a pochválime Zdroj za dary života a poznania. Spojíme sa s blížnymi, po očiste, spojíme sa s blížnymi, i s veľkým kruhom duší, s veľkým kruhom bytostí. A s veľkým kruhom divov.  Tuto vybral Kráčajúci po vedomeckom chodníku z duchovna predkov priania, ktoré nás nevydeľujú z rodného ducha, ale nás s ním spájajú a spájajú nás i s vedomstvom predkov a udržiavajú, chránia a oživujú priestor pre duchovno  našich potomkov a nasledovníkov. Tieto dávne priania zo slovenských krajov doplnil o ďalšie veršované zvesti.

 

Snímka: Žiarislav

Priania zimného Slnovratu

 

Prajeme vám šťastné sviatky,

pevné zdravie, hojné statky, 

na poli dobrej úrody

 do domu dobré príchody!

 

Nech vám srdce šťastne peje,

nové Slnko nech vás hreje,

nové Slnko na nebi,

nech je súlad na Zemi!

 

Prajeme vám v dome mier,

šťastia zdravia, v srdci zmier,

z lesa žírnosť, z poľa pilnosť,

v láske svornosť a úprimnosť!

 

Nech vás chránia dobré sily,

živá pieseň v každej chvíli,

nášho Slnka obrodu

prajeme vám, i národu!

 

Nech sa v šťastí rodia deti

nové Slnko nech vám svieti,

veľké Slnko, svieť nám, svieť,

po ceste nás dobre veď!

 

Máme prosbu maličkú,

chráň otca i mamičku,

ako v krásnom svätoháji,

nech je šťastie v našom kraji!

 

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/na-pocest-noveho-slnka

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.