Na Dušičky obrad za duše predkov a priateľov

Drahá rodina,jesen

Po vyše tisíc rokov našim predkom odopierali posledný obrad – obrad odprevadenia duše – v pôvodnom duchu. Po zákaze pôvodného duchovna došlo nielen k zákazu žiarových tryzien – žiarových „pohrebov“*1. Došlo dokonca k tomu, že počas sviatkov duší predkov boli predstaviteľmi moci a privezeného, nanúteného duchovna plienené zádušné sviatky, teda ich účastníci boli zabíjaní a ich majetok kradli*2. Počas celého stredoveku boli pohreby v prírodnom duchu zakazované*3. Teraz, v štrnástom roku obrody v rodnom duchu, v čase Sviatku všetkých svätostí a v čase Dušičiek – sviatku duší a duchovna predkov, uskutočníme názorný obrad za duchov predkov a za oslobodenie duší. Po tomto obrade budeme slúžiť aj obrad za osoby, ktoré odišli v tejto dobe z tohto života a ktoré sme poznali, ale napriek ich vyznaniu im nebol dopriaty posledný obrad v rodnom duchu. Pri tomto obrade prečítame meno každého z tých, za ktorých budeme slúžiť toto posolstvo. Ak si priali pieseň, budeme ju spievať.   Za každým menom vyriekneme mudru odprevadenia a spoločné, mohutné zvolanie na slávu jeho duše.  Účastníci tohto obradu, ktorí žiadajú obradnú službu, dajú obeť zberom palivového dreva na obradnú hranicu, prípravou obradu a miesta, prípadne obetné dary v rodnom duchu, ako napríklad zelinky na vydymovanie, plátno na ovinutie, včelí vosk na sviečky a živica na lúče, prírodne  vypestované plody a doma pripravené jedlá (obetný kruhový koláč „mrváň“) a nápoje na obradnú hostinu „stravu“, prípadne obeživo na nahratie  novodrevnej piesne („Duchovia predkov ti spievajú…“). Pred obradom držíme najmenej tri dni pôstu bez živočíšnych pokrmov a bez kysnutého pečiva a chleba. Prísnejší pôst podľa vôle.  Podmienkou účasti na obrade je odev v rodnom duchu. Rátajte pritom s počasím listopadovým.  Kto si v tomto nevie rady, nech sa prihlási u hostiteľa. Počas koncotýždňovej dielne (seminári – 31.10. – 2.11. r. 14) budeme sa zaoberať aj prípravou odevov. Počas a po hlavnom obrade a po hostine strave budú piesne a tance za duše predkov. Súčasťou obradu je nasnímanie posolstva o obradoch*(účastníkov o tom podrobne oboznámime). Na požiadanie pošleme zoznam obradných piesní*(zoznam dodáme, budeme ich pripravovať aj na podujatí).  Obrad sa uskutoční v sobotu 1. 11.  na vedomeckom stanovisku Na Medzi. Na obrad majú prístup členovia Rodného kruhu a ich priatelia, za ktorých oni ručia.  Kto sa chce zúčastniť obradu a nemá ručiteľa, nech sa predtým obráti na Žiarislava. Na podujatie sa treba vopred prihlásiť. Záujemcovia o službu v obradnej skupine, vrátane hudobnej časti, nech sa nahlásia v predstihu. 

Žiarislav

*1 Slovo pohreb súvisí s „pohrebaním“, teda so zahrabaním tela a ako také nie je označením  pôvodného obradu.

*2 Viď Kosmova kronika česká, vyčíňanie Břetislava II, na Slovensku a Morave to prebehlo skôr podľa Súdneho zákonníka pre ľud – viď Miro Žiarislav Švický,  Návrat Slovenov v duchu a slove.

*3 Viď Martin Slivka, Slovenské ľudové divadlo.

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/na-dusicky-obrad-za-duse-predkov-a-priatelov

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.