LETO PREBUDENIA: čistejší Slnovrat, vedomecké samizdaty, silnejšie dvory remesiel a prežitia, vzdelávanie pre deti.

Rodná cesta: O týždeň bude Letný Slnovrat a týmto sa začína leto. Aké bude leto Na Medzi? Budú tentoraz aj vedomecké a ďalšie tábory?

Žiarislav: Áno, budú. A v plnšej sile. Nastáva čas zmeny v živloch spoločnosti a utuží sa aj naše jadro. Bude to prvý rok, keď už máme postavený spoločenský dom,  pravdepodobne zložíme aj pastiersky zrub a chystáme taktiež ďalšie maličké táborové prístrešky pre tých, ktoré uprednostnia výhľad pred chatkou a stanom. Je to taký náčrt, kade sa v budúcnosti bude vyvíjať stredisko, pretože treba sa pripraviť na obdobie výraznejšieho vývoja vedomeckej spoločnosti.

Čo naznačuje tento vývoj?
 Okrem určitých celosvetových smerovaní, ktoré idú v zásade opačným smerom-od obmedzení spoločenského života na Zemi ako ho poznáme až po obmedzenie výhľadu na Vesmír, je tu v celku jednoduchá skutočnosť, ktorá spôsobí vývoj vedomectva, a tou je postupné uverejňovanie vedomeckých statí, ktoré mali od druhej polovice 90.rokov k nahliadnutiu v podstate len účastníci našich táborov. Teraz práve človek začal opravovať prepisy vedomeckých hovorov  z trnavského obdobia s názvom O duchu a duši. Tieto a ďalšie môžu vychádzať asi predbežne v podobe kratších  samizdatov.

Prečo nie riadnych kníh? Návrat Slovenov sa predal s dotlačami do 8 000 výtlačkov a o tvoje knihy záujem je.

Teraz je čas zverejniť duchovnú vedu, ktorá zohrá určitú úlohu. Okrem iného je najvyšší čas si ujasniť, že vedomectvo nie je náboženstvo, ale veda, a najlepší spôsob, ako to dosiahnuť, je jej uverejnenie. Zatiaľ pre vedomecký okruh ľudí, teda bude to v nákladoch spočiatku  nanajvýš niekoľko stovák kusov. Vlastne v oblasti hudby už človek v takejto mimoverejnej, v podstate vytesnenej podobe je a to z dôvodu nastavenia mediálnych podmienok, teda vonkajších  – a v oblasti písaného slova do tejto polohy prechádza z dôvodov vnútorných. Teraz prehodnocuje aj svoje pôsobenie na medzisieti, kde došlo k zmenám z dôvodov prituhnutia celosvetového vývoja. Počas tohto leta sa ukáže, akým spôsobom budeme uskutočňovať výmenu správ v spoločnosti.

Čas osláv Letného Slnovratu je už dlhšiu dobu oznámený, ale stále nie je oznámené miesto.

Sústredenie Letného slnovratu pripravujeme v rámci Rodného kruhu a presné miesto oznámime tým, ktorí sa prihlásia. Verejne sme zverejnili len to, že to bude na strednom Slovensku. Do priestoru budú pripustení len tí, ktorí sa zaručia, že dodržia dohodnutý poriadok, zoznámime sa s tými, ktorí sú noví a po minulotýždňovom stretnutí rady je už isté, že niektoré veci budú iné, ako v minulosti. Bude to lepšie. Týmto slnovratom vchádzame do obdobia prebudenejšieho vedomia a to sa prejaví. Okrem iného výrazne posilňujeme usporiadateľskú skupinu a uvítame ďalších dobrovoľníkov,čo chcú napomôcť posilneniu vnútornej skupiny, ktorá sa nakoniec nebude obmedzovať len na Slnovrat, ale bude pôsobiť aj všeobecne.

Na Gazdovskej obrode bola prekvapivo stovka ľudí.

Zas až také prekvapenie to pre nás nebolo, keďže bolo osemdesiat prihlásených. Vzhľadom na spoločenský stav sa to nemohlo konať v meste a tak sme to usporiadali Na Medzi. Tí, ktorí pomohli rozšíriť prístrešky, vlastne pomohli aj letným táborom a našej Novodrevnej Vatre, ktorá bude – s ozvučením – na vatrovej plošinke Na Medzi 21. srpňa. A teda bude spojená s naznačenými dožinkami.

Bude hrať aj skupina Žiarislav a Bytosti?

Áno, aj ďalší hudobníci a uvedieme aj piesne z CD ZVIERATÁ.

Už je hotové?

Nie celkom, piesne sú nahraté i naspievané, ale môj spev by mali ešte doplniť detské hlasy. Detské skupiny si nacvičia po 2-3 piesne a v štúdiu spravíme dohrávku. Jedna z tých skupín môže vzniknúť na detskom tábore, ostatné vznikajú v krajine a môžu sa pridať ďalšie. Môže to byť školská trieda, detský súbor, ešte sa môžu pridať, dostanú pracovnú nahrávku, slová a noty a ideme. Piesne sú živé, aj veselé, aj zádumčivé, a zvieratá sú v nich také, aké sú, a teda tie piesne možno použiť aj na vzdelávanie. A nástroje a hudba sa tu bude vyrábať a diať vlastne na všetkých táboroch, v piesňach sú aj fujarky, píšťalky a bubny doby takže časom by mali vzniknúť také sady nástrojov pre školy. Toto leto tu bude prvá školská návšteva.

Exkurzia?

Áno, lebo prírodný život je niečo, čo si chcú deti ochutnať a týmto smerom budeme v budúcnosti prepájať školské vzdelávanie s našim, prírodným. 

Prvý tábor bude remeselný. S piatimi remeselnými dvormi.

Stúpol počet pomocníkov, vedúcich činností. S kožou bude pracovať Vlkan, a teda každý deň sa budú vyrábať opasky, krpce, kapsy, vačky, náramnice, tulce…Kováčsky dvor bude nie len pre začiatočníkov, na ktorých ukujeme napríklad nožíky alebo ocieľky ale aj pre pokročilých, kde sa bude kuť napríklad staroslovanská sekera bradatica. A pre tých tu príde ďalší kováč – Hromislav. Prírodné staviteľstvo si vzal Dominik – budeme robiť spojenie drevo-hlina, pričom ľudia sa môžu naučiť, ako sa robia váľky, ako namiešať hlinu a vybiť ňou stenu, spravíme hlinenú omietku…

Fujary a píšťaly si berieš sám?

Áno, ako obyčajne, a tentoraz z dôrazom na skupinové ladenie. No a bude aj dvor salašnícky, výrobu syra, jogurtu, tvarohu, bryndze, ako aj pradenie z vlny ukáže Ladomíra. Popri tom ešte nejaké čerešničky na koláči, ale to sa ľudia môžu dočítať. Teraz, keď všetko dražie, my sme ceny trochu  popustili. Na remeselný tábor sa napája rovno vedomecký a vylepšili sme prístup aj v tom, že účastník celého remeselného tábora sa môže zúčastiť aj niekoľkých dní, teda nie celého vedomeckého, ak ostane dlhšie a priplatí si a podobne si môžu predĺžiť tábor účastníci vedomeckého tým, že prídu skôr na remeselný. A naďalej ostáva pravidlo, že si niektorí môžu odpracovať deň za deň, a to tak, že to ohlásia vopred a dostanú prácu pred táborom.

Aby nikto nemohol povedať, že sa v našich dejinách nedostal k vedomectvu, pretože nemal peniaze. A od kedy si to môžu odpracovať? Sú aj nejaké víkendové brigády?

Prvá môže byť už zajtra.

Niektoré remeselné zručnosti sú aj na tábore prežitia, ktorý si obnovil.

Áno, prežiť je dobré a to nie len dočasne, ale aj trvalo. Takže okrem dočasného prežitia pre prípad tvrdších prírodných podmienok budeme riešiť aj možnosti dlhodobejšieho prežitia na prírodnom hospodárstve, čo môžeme pekne ukázať na vysutých hriadach, samospádovom zavlažovaní a ďalších veciach. No okrem založenia ohňa rôznymi spôsobmi a výroby potrebných predmetov s použitím kože, kostí, šliach, alebo s rastlinnou stravou z lesa a lúky budeme tiež vyrábať luky a šípy, cvičiť lukostreľbu i vrhanie na presnosť a zhotovovať si výbavu s použitím vybraných prvkov tábora remeselného. A preberieme aj prírodné ošetrovanie rán a núdzové liečiteľstvo.

Preskočili sme tábor vedomecký. A pritom vidím, že sú tam popri 4 živloch, Ceste koncovky a ďalších osvedčených vecí aj novinky.

Okrem liečiteľstva prírodného, teda vedomeckého tam budú prístupné aj state O duchu a duši a state O milostnej kultúre slovanských a slovenských predkov. Oba okruhy budú s prednáškami a besedami.

Na vedomecký tábor bude nadväzovať posledný a to detský – Mladé kmene. .

Áno, a to je podujatie  na ktoré ešte nemáme dosť vedúcich, keďže sme ho len teraz ohlásili. Takže prijmeme ešte pomocníkov .- na varenie, kde je zatiaľ šikovný Dominik a potrebuje posilu, ale aj na prácu s deťmi. Mladé kmene budú dobrodružným táborom a jedným z prekvapení bude aj hravé vedomecké vzdelávanie – napríklad máme úplnú vychytávku – piesne „Vybrané slová“, ktoré znamenajú asi toľko, že naučíš sa piesne a nemáš už ťažkosti s ypsilonmi. Ak teda vieš niečo zo základného koreňoslovia, ktoré ti pomôže určiť slová odvodené. A na to máme koreňoslovné hry.

Natočíš niekedy aj piesne „Vybrané slová“?

Ak naša vedomá obroda postúpi, tak áno. Pretože – predsa – sme nejakí šikovníci!

A na to sa odpovedá: „Pretože – my sa tak ľahko nevzdáme!“

Presne tak.

Viacej správ k táborom TU

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/leto-na-medzi-s-prekvapeniami

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.