O hľadaní predkov na inej planéte, alebo – PREČO SA NEVYVINÚŤ NA MATKE ZEMI?

vesmirPredstava, že človek by sa mohol vyvíjať postupne a to hoci aj „schodovito“ z pračloveka, mnohým nevonia. Veď pred 3 – 4 pokoleniami  žili predkovia v domoch s hlinenou dlážkou a chodili v doma tkaných šatách, boli bez samohybných strojov a o masmediálnych novinkách s výnimkou tlačovín nechyrovali.  Dnešná „smotánka“ sa k tomuto nepriznáva. Už vôbec nie k dobám dávnejším, keď predkovia žili v polozemniciach či v príbytkoch s kostrou z mamutích rebier.  Človek sa predsa nemohol vyvinúť z ľudoopa, nikdy nechodil nahý, niekto by povedal – fuj. Lenže najnovšie  ho vraj neuhnietil Boh z hliny, ani ho nestvorili inak božské bytosti. V bytovkových okruhoch odtrhnutých od zeme, niekde medzi druhým a pätnástym poschodím, sa šíri novinka novodobej ezoteriky –  taktrochu gagarinovská: Človek prišiel z vesmíru, na vesmírnom korábe.

Áno, vo svete možného i nemožného vlastne nemôžeme, aspoň z filozofického hľadiska, celkom vylúčiť, že by niekto niekedy z vesmíru na vesmírnej lodi nemohol priplávať. V podstate môžeme dokázať, že niečo je (alebo sa stalo), ale filozoficky vzaté nemôžeme dokázať, že niečo nie je (alebo sa nestalo). V duchovnom – vedomeckom (šamanskom) svete na priplávanie z vesmíru, či do vesmíru,  nepotrebujete žiadnu loď. Ale dnešná technokratická fantastika na mnohý spôsob, nejde len o jednu vlnu, či vetvu, ráta s priletením predkov, či záchrancov, na vesmírnych strojoch. Je to pomerne zložité riešenie oproti niekdajšiemu presvedčeniu, že Boh, či bohovia môžu uskutočniť divy všakovaké, a teda i vytvoriť ľudskú bytosť priamo na Zemi. V zásade toto viac ladí s dnešnou vedou, podľa ktorej napríklad  železo (v krvi) je hviezdneho, a teda „nebeského“ pôvodu, a teda i zlato, čo si mysleli už staré kultúry.  Vlastne i sama Zem je vesmírneho pôvodu a teda aj my, akiste.  Niekto by povedal, že božského. Tak prečo by sa bohovia zaoberali nejakými technokratickými, v podstate zbytočnými riešeniami – vesmírnymi loďami?.

Presvedčenie o nutnosti vesmírneho korábu býva opačníctvom (opozitom) voči pre mnohých nechutnej, darvinovskej predstave o pôvode človeka v ľudoopovi.  Predstava o zvieracom pôvode je jednoducho pre mnohých nechutnejšia, ako predstava o pôvode v nejakej chemickej zlúčenine . Pre dávne národy so vžitým totemizmom by podobná predstava predkov z prírodného sveta nebola nijako zvláštna, naopak, zvieracie vzory od medveďa, vlka, jaguára, býka až po holuba boli zaujímavé.  Lenže v postmodernej spoločnosti , ktorá prešla predstavou „transcendentálneho“ božstva a načisto netranscendentálnym duchovenstvom, je spriaznenie s prírodou vo vývoji pre niektorých dosť  nechutnou predstavou. Takže – dnes, keď kadejaké stroje lietajú , sa stávajú „vesmírní lidé“ na mnohý spôsob bežným javom. Matka Zem je pre niektorých zdá sa iba macochou.

I keď predstava predkov vystupujúcich z vesmírnych strojov je celkom zaujímavá, hlavne v dobe fantazy, v zásade nedáva na otázku pôvodu človeka vôbec žiadnu odpoveď. Ba naopak –  so skutočnou  odpoveďou sa zákonite vylučuje. Ak by naši predkovia prileteli z akejsi inej planéty, ako to niektorí šíria, tak znova by sme stáli len pred tou istou otázkou, ktorú neprajníci predstavy vývoja v prírode odmietli. Stále by sme stáli pred tou istou otázkou – odkiaľ sa vzali na tej planéte, z ktorej k nám prileteli? Keď sa tam nevyvinuli v tamojšej prírode, z nejakých tamojších ľudoopov, lebo veď to je znova len tá istá „hriešna“ myšlienka vývoja „ z opice“, tak kde sa tam vzali? Na tej inej inej planéte?  Bola tam vôbec príroda? Nejedli, nepili, len takto robili? Prišli tam z ešte inakšej planéty? Hm. A tam sa vzali z ďalšej inej planéty? Sú naši predkovia akýmisi ufologickými kočovníkmi, ktorí sa plížia z jednej planéty na druhú, znovu a znovu sa potom ohadzujú kadejakými oštepmi, ktoré časom vyvíjajú (no toto) a znovu sa potom premiestňujú vesmírnymi korábmi na iné zeme? Trochu zložité riešenie. Otázka – či je lepšie sa vyvinúť z ľudoopa, do takej lepšej, azda aj trochu duchovnejšej podoby, ako prísť na vesmírnej lodi, stratiť stotisícročný kalendár a vracať sa do stredoveku a žiť v galibe?

Je ešte aj taká možnosť, že našich predkov by mohli stvoriť bohovia na inej planéte a odtiaľ by sa oni zložitými vesmírnymi strojmi dostali na Zem. Lenže ak to boli naozaj bohovia, prečo by ich nestvorili rovno na Zemi?

Samozrejme, je tu ešte možnosť styku Zeme s meteoritmi, či inými telesami , ktoré by mohli niesť stopy živých, jednoduchých „organizmov“ , čo je predmetov úvah niektorých vedcov. Z hľadiska teórií spomenutého mimozemského pôvodu predkov by to však bola v zásade rovnako nechutná predstava vývoja človeka z primitívnych, teda jednoduchších bytostí, hoc aj  „privezených“ zvonku.

Záver:  Vyvinúť sa z menej vyspelej bytosti na vyspelejšiu, na tom nie je nič také hrozné. Vlastne by to mohlo byť potešiteľné. Je to určite omnoho lepšie, ako sa nevyvíjať, alebo sa „vyvinúť“ opačne.

 

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/hladani-predkov-inej-planete-preco-sa-nevyvinut-matke-zemi

1 komentár

  1. to proste nie je pre ľudské chápanie a preto si myslím že existuje niečo ako boh ,ktorý ovláda galaxie a nekonečno

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.