Gazdovská obroda – skupina na sieti

Skupina Gazdovská obroda bude odteraz pôsobiť na fb sieti ako verejná, ale v určitej oblasti aj ako uzavretá. Len pre členov skupiny budú viditeľné články z oblasti predaja a kúpy, hlavne v prípade priamych ponúk s cenou, ktoré sú v rámci právnych súvislostí bez ťažkostí možné v rámci združenia, neverejne, pokiaľ nemá dotyčný hospodár dostatočné registrácie a pokiaľ nejde priamo o predaj z dvora. Gazdovská obroda vznikla teda prvotne na ochranu a rozvoj základných prírodných hospodárov – pre rodiny, občiny a jednotlivcov, ktorí nie sú veľkopodnikateľmi, ale zabezpečujú obživu pre seba, alebo pre blízke okolie. Nevylučujeme však ani členstvo hospodárov s rozsiahlejším a širším pôsobením, ktorí môžu výraznejšie napomôcť väčšej potravinovej sebestačnosti a potravinovej bezpečnosti v slovenskej krajine, prípadne na ďalšom okolí. V Gazdovskej obrode sú okrem slovenských aj niektorí hospodári z Čiech a Moravy. Združenie je nadstranícke a nenáboženské.

Gazdovská obroda je združenie pre udržanie a rozvoj prírodného hospodárenia. Združenie vzniklo na pôde Rodného kruhu – združenia pre udržanie a rozvoj pôvodnej, prírodnej kultúry. Na prvom krajinnom sneme v Zelenči, kde sa v roku 2016  zišlo okolo 300 prírodných gazdov, gazdov v príprave a gazdovaniu nápomocných,  prijali účastníci návrh na označovanie výrobkov a výpestkov pod značkou „PRÍRODNÉ“. Táto značka má podobný význam, ako „bio“, alebo „natural“,  avšak nevyžaduje si úradné registrácie. Označenie znamená, že výpestky a iné výrobky sú vypestované, vyrobené a dochované v súlade s prírodou, to znamená  –  podľa možnosti bez chemických prípravkov, s výnimkou najnutnejších zásahov, akými je napríklad ošetrovanie zvierat bezpečnejšími veterinárnymi prípravkami a podobne. Pravdivosť označenia „prírodné“ stojí na gazdovskej cti a možnosti priameho styku prípadných odberateľov s prírodným hospodárom na jeho hospodárskom stanovisku.

Je možné, že skupina sa po tom, ako rozšíri správy o svojej činnosti, zmení na uzavretú. Do skupiny sa môžete prihlásiť, pokiaľ ste si vypísali prihlášku sieťou, alebo priamo na snemoch v Zelenči a Majcichove. Pokiaľ ste sa neprihlásili do združenia Gazdovská obroda, môžete tak urobiť tuto: PRIHLÁŠKA: dotazník PDFdotazník DOC. Pravidlá združenia nájdete tu: PRAVIDLÁ. V skupine sa neplatí členský príspevok, kto chce podporiť činnosť, ktorá prebieha na pôde redakcie Rodná cesta, môže nás podporiť tuto: PODPORA.  Kto nemá prístup na fb, môže svoj príspevok poslať na diva@ved.sk a my ho pridáme na Gazdovskú obrodu na Rodnej ceste: TRHOVISKO. Keď vznikne ucelenejšia (pod)stránka Gazdovskej obrody, bude v nej platiť prijatie, ktoré uskutočníme do tejto skupiny na spoločenskej sieti fb. Tí, ktorí vôbec nepoužívajú medzisieť, môžu sa s nami stretnúť na snemoch a iných PODUJATIACH. Naša činnosť nie je virtuálna, je skutočná.  Medzisieť (internet) slúži len na sprostredkovanie správ. Základ našej činnosti je v dennom, prírodnom živote. Podotýkame, že členmi Gazdovskej obrody môžu byť samotní prírodní hospodári, teda gazdovia, ale aj gazdovia v príprave, pre ktorých robíme podujatia a inak im pomáhame, ale aj gazdovaniu nápomocní, ktorí sa zaujímajú o dianie a sprostredkúvajú styk záujemcov o výpestky a iné výrobky v rámci mesta, kraja a podobne. Okrem gazdovských prostredníkov to teda môžu byť aj rôzni  pomocníci, spolupracovníci, a inak tieto veci podporujúci  priatelia.

Príspevky na stránku skupiny Gazdovská obroda môžu písať a pridávať všetci jej členovia. Uverejňovanie má na zodpovednosti správca, teda administrátor. Aj keď vieme, že Gazdovská obroda má určitá PRAVIDLÁ, predsa len sa zmienime o tom, že úlohou správcu je napríklad nepustiť príspevky obsahujúce komerčné reklamy, ktoré sú v rozpore s činnosťou združenia.

Prajeme vám obrodu s pomocou  miestnej, i širšej siete prírodných hospodárov a tiež vám prajeme, aby sa na vašich stoloch udomácnili čisté a zdravé potraviny, vypestované v súlade s krajinou a prírodou.

 

 

 

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/gazdovska-obroda-skupina-na-sieti

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.