GAZDOVSKÁ OBRODA – OBNOVA PRÍRODNÉHO HOSPODÁRSTVA

slnecnicaCelospoločenská výzva a gazdovské desatoro k roku 16 

Prírodné hospodárstvo zmenilo chod ľudstva. Človek – dovtedy zberač a lovec – sa stal pestovateľom. To bol zrod gazdovstva, v dejinách dávnych národov i v našich dnešných dejinách to bol podstatný zlom vo vývoji ľudstva, ktorý dal podnet a vytvoril podmienky  na vznik množstva ľudských kultúr. Vrátane tých dnešných. V 20. storočí známeho letopočtu sa stala zvláštna vec:  sebecké politické spôsoby zničili, alebo tvrdo oklieštili  mnoho tisícročné výdobytky a práva ľudstva – právo gazdovať na kúsku Matky Zeme. Postupnými chodmi sa pestovanie plodín dostalo od gazdov – základných hospodárov, do rúk „vyvolených vrstiev“, v ktorých sa nám postupne premieňajú denné potraviny – to, čo denne jeme, na chemizované „otraviny“. Vyrobené aj z neprirodzene klonovaných rastlín, živočíchov i rastlinoživočíchov, ktorých semenné banky vlastnia veľkopodnikatelia podieľajúci sa na zdieraní ľudstva i na umelých, nepočasných hladomoroch. Potraviny sa stali obchodným tovarom zbaveným niekdajšej úcty. Pre niektorých sa stali spôsobom, ako ľudí ovládať i zdierať. Potraviny sú podriadené kapitálovým záujmom a v mene týchto záujmov sú niektoré prácne dopestované potraviny často aj masovo ničené, len aby v dobách hojnejšej úrody neklesla ich cena a chamtivci si udržali svoje zisky.

Druhým smerom – smerom dole sa cena niektorých „vyvolených“, často tých chemickejších potravín, zasa umelo tlačí tým, že veľkovýrobcovia potravín sa vedia dostať cez dotačný systém a iné toky ku kapitálovým úplatám a to ničí menších, či drobných, takto znevýhodnených pestovateľov i chovateľov. Takéto „lacné“ potraviny od veľkopodnikateľov si však spotrebiteľ platí v skutočnosti dvakrát – priamo cez obchod a nepriamo cez daňový systém a namiesto svojich potravín ich nechtiac dotuje i gazda, ktorý dotácie neprijíma. Zničenie vrstvy drobných gazdov  ide ruka v ruke nielen s ničením výsledkov desaťtisícročného vývoja a šľachtenia hospodárskych kultúr, ale i s ničením celozemskej prírodnej zásobnice semien, ktoré sú v podstate neobnoviteľné. Z roka na rok ubúda prírodných divých i kultúrnych druhov života a životné prostredie sa zhoršuje. Ľudstvo akoby chorým a necitlivým hospodárstvom smerovalo k  sebazničeniu, ktoré je sprevádzané ničením prírodnej rovnováhy.

Je ale aj iný spôsob: obnoviť úctu k Matke Zemi, úctu k čistej vode, čistému vzduchu, úctivému narábaniu s ohňom a to i vo výrobe a v priemysle. Je spôsob, ako obnoviť úctu k rastlinám a zvieratám. Je spôsob, ako obnoviť úctu k živému kruhu – kruhu ľudí, s prírodnými živlami, rastlinami, živočíchmi… Je to spôsob, ako obnoviť súžitie bytostí s bytosťami.

Nezáleží na to, aké máte vzdelanie, aký máte pôvod, aké máte vyznanie, náboženstvo, politické presvedčenie, pohlavie, vek, nezáleží na to, čo ste robili včera. Dôležité je predovšetkým  to, čo ste dnes a čo chcete robiť zajtra. Každý človek, každá žena, každý muž, každé dieťa má právo na vzdelanie, prístup a využitie  základnej živnosť . Touto základnou živnosťou – z čoho je človek živý – je prírodné hospodárstvo – gazdovanie. Nik nemá právo od vás žiadať živnostenský list ani výpalné len pre to , že sejete a opatrujete semienka rastlín, zdedených po predkoch a predchodcoch. Za to, že chováte zvieratá, ktorým zabezpečujete podmienky na prežitie a dostávate od nich napríklad mlieko. Právo na prežitie ide ruka v ruke s právom na hospodárenie – gazdovanie.

Slovo gazda je živé na Slovensku, Morave, v Maďarsku, Poľsku, Ukrajine, Rumunsku a iných krajinách karpatského priestoru. Pochádza zo staroslovanského slova gospoda – gospodar a teda hospodár. Ženská podoba slova je gazdiná. Staroslovanský slovný koreň je pozmenený uhorským vývojom. V krajinách , kde toto slovo nie je,  je možné ho preložiť vo význame hospodár – hospodárka – hospodárstvo. Použitie výrazu „gazda“ teda môže mať význam, aby sa to neplietlo napríklad so štátny hospodárstvom. A tiež s anglosaským označením „farmár“, ktoré má v starogermánskom slovnom koreni „zazmluvnenie“.  Nemusíte sa nijako zazmluvniť len preto, aby ste niečo pestovali na záhradke , aby ste chovali nejaké hospodárske zviera.

Gazdovanie je prirodzený spôsob prežívania , ktorý môže byť základný, alebo doplnkový. Nik nemá právo vyžadovať, aby ste sa zazmluvnili a boli podrobený časovo a peňažne zbytočne náročným úradným úkonom len preto, že chcete mať buď základný, alebo doplnkový príjem potravín pre seba alebo pre rodinu a priateľov. Máte právo samozrejme v základnej potrebe tieto potraviny vymieňať alebo inak zhodnotiť, hovoríme o množstvách potrebných na prirodzené prežitie.

Gazdovská obSnímka0203roda nie je organizácia. Je to spoločnosť. Má svoje pravidlá čestného prírodného prístupu a sama o sebe nevyžaduje žiadne úmorné papierovanie.

Ten, čo píše túto výzvu, ponúka na rozvoj gazdovskej obrody tieto počiny:

Usporiadanie zhromaždenia v čase ľutňového, teda februárového splnu, pred tým, ako sa do zeme dostanú sená jarín a priesad. Teda v čase, ktorý pre gazdov môže byť celkom vhodný.

Ďalej – internetovú podstránku Rodnej cesty – Gazdovská obroda, na ktorej môžu byť aj vaše články.

Na tejto stránke môže byť aj rozhlasový reťazec s názvom Gazdovská obroda. V jednotlivých dieloch Gazdovskej obrody budeme predstavovať spôsoby hospodárenia i gazdov samotných. Nebudeme pritom rozdeľovať ľudí na „našich“ a „iných“, ale dáme priestor gazdom rôzneho zamerania, ktorí dodržia základný prístup – držať sa prírodného hospodárstva.

Áno, žijeme vo svete, v akom žijeme. Veľa ľudí by chcelo a málo môže. Lenže ide o to prebudiť vôľu. Pomôžeme duševnou podporou. Pomôžeme právnymi radami. Pomôžeme znalosťami, vedomstvami, pomôžeme aj radami, ako sa dostať k pozemkom. Ale základ je v tom, že sa snažíte pomôcť si sami. Možno teraz je tá pravá chvíľa – povedať si – idem na to, idem do toho, idem za svojim cieľom.

 1. Gazdovská obroda vyzýva každého, ktorý v akomkoľvek prírodnom smere gazduje a je priateľský k obsahu tejto výzvy, aby dal o sebe vedieť a prihlásil sa ako gazda, v zmysle hospodár – hospodárka. A teda – aj keby pestoval len na maličkej záhradke a mal by ďalší záujem o prírodné  hospodárenie.
 2. Ktokoľvek, kto negazduje, ale chce sa pripraviť na hlavné, alebo doplnkové gazdovanie, nech sa prihlási ako gazda v príprave.
 3. Ktokoľvek, kto chce napomôcť Gazdovskej obrode v jej smerovaní, prebúdzaní a hlavne v hospodárení , nech sa prihlasí ako gazdovaniu „nápomocný“. Môže sa zaúčať a pritom pomáhať gazdovaniu telesne, duševne (práca mediálna, napríklad prepisy vysielania alebo šírenie), tiež umiestnením potravín od priateľov  medzi priateľov.

A teda ešte raz – v Gazdovskej obrode môže byť:
1. gazda

 1. gazda v príprave
 2. gazdovaniu nápomocný

Urobte niečo pre lepší život, pre lepší život seba i rodín či priateľov, pre život váš i iných bytostí. Urobte niečo pre krajinu a pre Zem.

Prihláste sa ku gazdovskej obrode a uveďte, o ktorý stupeň gazdovania  –  na adrese: diva@ved.sk

OLYMPUS DIGITAL CAMERAGazdovské desatoro:

 1. Každý má právo gazdovať – prírodne hospodáriť.
 2. Nikto nemá právo brániť inému v prírodnom hospodárstve.
 3. Prírodné hospodárenie dbá o čistú prírodu, snaží sa do nej začleniť  a snaží sa znížiť zaťaženie prírody na najmenšiu možnú mieru.
 4. Gazdovská obroda podporuje citlivý prístup ku zvieratám a rastlinám a snaží sa zamedziť týraniu zvierat, s ohľadom na prirodzenosť chovu a prírodné zákony.
 5. Prírodné gazdovanie – hospodárenie – využíva a podporuje pestrosť rastlinných a živočíšnych druhov a snaží sa o prežitie tých, ktoré sú v danej oblasti jedinečné. S opatrnosťou  pristupuje k neovereným inváznym druhom.
 6. Obroda gazdovania podporuje príjímanie správ o stave a odbornom dianí v spoločnosti a vysielanie správ o potrebách, možnostiach a vedomstvách gazdovskej obrody.
 7. Gazdovská obroda nie je obmedzená náboženskými, politickými a inými umelými obmedzeniami.

8 Gazdovská obroda je priateľská spoločnosť. Ako taká ale umožňuje a podporuje obranu pred tými, ktorí jej neprajú a chceli by obmedziť právo na prírodné hospodárenie.

 1. Gazdovská obroda sa snaží o vytvorenie podmienok pre vzdelávania a vytvorenie si vzťahu detí a mládeže k prírodnému hospodáreniu od útleho veku cez všetky stupne vzdelávania.
 2. Gazdovská obroda sa snaží v rámci svojich možností  o pomoc znevýhodneným, starým i nevládnym. 

Táto výzva je týmto vystavená na sieti a predložená na pripomienkovanie tým, ktorí jej prajú.

Prihlásiť sa ku Gazdovskej obrode je dobré aj preto, lebo čím viac nás bude, tým viac budeme môcť ovplyvňovať vývoj  celej spoločnosti smerom k úcte a podpore prírodného hospodárstva. Túto výzvu šírte všetkými čestnými prostriedkami.

Pripravil Žiarislav k Novému roku 16.

 

Podobné články:

25.5.11 Klonované rajčiny za to sto hromov nemôžu DRUHÁ NEOLITICKÁ REVOLÚCIA

26.7.15 UKULI SME NOŽE Z TRÁVY – Vyše sto výrobkov na tábore prírodných remesiel

7.10.11 Kradli sme, nech je nám odpustené. Teraz sadíme – O KUKURICI A GAZDOVSKOM POVSTANÍ

6.9.12 Žiť z plodov záhrady, políčka, chovu… RAJSKÉ MESIACE

26.3.15 ZACHOVÁME PESTOVANIE ĽANU? – V strednej Európe ľanu nieto.  Semená nemá ani šľachtiteľský ústav – Marek Rusiňák píše

Gazdovská obroda

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/gazdovska-obroda-obnova-prirodneho-hospodarstva

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.