Ekotrend Slovakia a Gazdovská obroda podporujú novelu zákona o nájme pozemkov

(Kokava n/Rim., RC) Ekotrend Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva a Gazdovská obroda podporujú navrhovanú novelu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, ktorú pripravilo Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Zrušenie automatickej obnovy nájomných vzťahov (zrušenie predĺženia zmluvy – prolongácie, bez súhlasu nájomcu), ktoré obsahuje navrhovaná novela, by mohol byť jedným z dôležitých krokov vedúcich k tomu, aby sa uľahčil prístup vlastníkov k pôde, ktorú vlastnia, ale nemôžu ju využívať. Zároveň by to prispelo k rozvoju vyváženejšej pôdohospodárskej činnosti. Vítame snahy o sprehľadnenie vlastníckych a nájomných vzťahov a vyjadrujeme podporu v krokoch vedúcich k vytvoreniu priaznivejšieho ovzdušia pre rozvoj rodinných hospodárstiev (gazdovstiev, fariem). Tieto prirodzené hospodárstva utrpeli nielen obdobím socialistickej kolektivizácie, ale potom aj prechodom od družstiev  rovno k veľkopodnikateľskému prostrediu. Stalo sa tak bez jeho vyváženia základnými rodinnými  hospodárskymi jednotkami, ktoré by mohli zlepšiť stav potravinovej bezpečnosti našej krajiny. Preto vyzývame ku zmene – k zlepšeniu súčasného právneho stavu a k vytvoreniu lepšej a účinnejšej pôdohospodárskej stratégie .

Za Ekotrend  Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva                            Zuzana Homolová

Za združenie prírodných hospodárov Gazdovská obroda                                         Miroslav Švický

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/ekotrend-slovakia-gazdovska-obroda-podporuju-novelu-zakona-o-najme-pozemkov

2 komentáre

  1. Konečne dobrý návrh novely, prajem všetkým Vám aby to vyšlo
    Ivan z Brezna

  2. Pozdravujem Vás.
    Tento návrh novely môže trošku posunúť nájomne vzťahy, len by som upozornil na §12odsek 4 a §13 odsek 3, podľa ktorého nový nájomný vzťah vznikne aj bez súhlasu vlastníka, ak mu bol doručený návrh zmluvy a on ho neodmietol…
    naopak potešila ma možnosť podnájmu(predtým náhradného pozemku) kde o vyčlenenie nežiada priamo vlastník, ale nový nájomca.( §12a odsek 16)

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.