Dosiahli sme základ! Navýšenie zbierky znamená rozšírenie priemetu Zvieratá!

Chvála všetkým, ktorí podporili zbierku, pretože včera bola stanovená suma vyzbieraná. Do konca zbierky sú však ešte tri dni a tak pristupujeme k plnému cieľu, ktorý bol stanovený už pred začatím zbierky – vydať spevník rozšírený na pomocnú učebnicu a dohrať detské hlasy. Zbierka teda pokračuje a snažíme sa ju navŕšiť.
Spevník bude teda obsahovať vo svojom základe:
1. texty piesní,
2. notový záznam (jednoduché partitúry) v stupniciach, v akých boli piesne nahraté a naspievané,
3. k tomu akordy, aby si poslucháči mohli pieseň pri spievaní sprevádzať na gitare, husľovej kontre a pod.
3. notový záznam v „základných“ stupniciach, pre hru na píšťalu (viď priemet Zvieratá pre školy) – a teda C dur a a-mol, vrátane akordov v tejto stupnici
4. Grafické znázornenie zvierat – väčšinu z nich dostatočne vierohodne už vypálili do dreva vtedy desaťročný Rodan a šesťročný Zorimír, zvážime aj použitie fotografií, ktoré sme pripravili alebo pripravíme
5. Zoologický opis daného zvieraťa – bežná životospráva i prekvapivé správy z jeho života, ich význam pre prírodný kruh a správu o jeho stave v krajine
6. Príbehy, ktoré sme s týmito zvieratami prežili. Tie, ktoré si vyžadujú deti opakovane i tie, ktoré ešte nepoznajú.
Vystrojený takouto pomocnou učebnicou môžeme obnoviť naše vzdelávanie i v školách. Pôsobenie je možné jednak v podobe výchovných koncertov, ale tiež vo vstupoch zokruhovaného prírodného vzdelávania, ktoré prepája predmety – hudobná výchova – slovenský jazyk a literatúra (texty piesní sú vlastne básne) – prírodopis (prvouka, zoológia) – enviromentalistika – výtvarná výchova – školské divadlo (dramatoterapia) i užitá etnológia (fašiangové masky)…
Okrem toho, a to je podstatné, sa určite bude rozširovať i zvuk v zásade už nahratého CD:
1. Do vybraných piesní dotočíme detské hlasy.
2. Uskutočníme konečné zmastrovanie záznamu a vývody v rozhlasovej akosti
Znamená to teda, že od tejto chvíle začíname nácvik piesní s vybranými deťmi zo škôl, súborov a s jednotlivcami, ktoré si podelia tieto piesne a naučia sa ich časti, ktoré koncom leta začneme nahrávať.
CD i knižka by teda mali byť dokončené na jeseň a v tej dobe ich aj budeme pripravovať do vydania.
Máme teda jasný cieľ, ako sme ho v zbierke opísali už pred začatím – zbierku na priemet Zvieratá navŕšiť a vydať CD i pomocnú učebnicu v čo najväčšej akosti.
Chvála všetkým, ktorí tomuto cieľu napomáhajú

Zbierka tu: https://www.startlab.sk/…/2280-ziarislav-a-deti-piesne…/

Na snímkach v ústrojoch rysa a zajaca malí vrchári Rodan a Zorimír – ktorí aj vypaľovali podobizne, zvierat čo ich vidíte na ukážkach piesní. Z fašiangového dňa v prírodnom vzdelávaní s použitím priemetu Zvieratá.

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/dosiahli-sme-limit-navysenie-zbierky-znamena-rozsirenie-priemetu-zvierata

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.