Dejiny

NÁVRAT Návratu Slovenov – recenzia knihy Návrat Slovenov v duchu a slove

Bohdan Dobroslav Ulašin píše: Avšak to, čo stačilo prvým čitateľom v rokoch deväťdesiatych, by bolo už v súčasnosti nedostačujúce. Za dve desaťročia vyšlo viacero populárno-náučných kníh o spôsobe života a myšlienkovom svete dávnych Slovanov ako aj etnografické a antropologické diela mapujúce a analyzujúce ľudovú kultúru Slovákov a Slovanov v posledných storočiach. Takisto vznikli na základe nových projektov mnohé vedecké štúdie a monografie, ktoré sú …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/navrat-recenzia-knihy-navrat-slovenov-v-duchu-a-slove

ĎAKUJEME VŠETKÝM, ČO POMOHLI A PRISPELI NA VYDANIE KNIHY

Publicista Maroš Puchovský nám napísal: Ahoj Miro, na jeden dúšok som prečítal tvoj nový Návrat Slovenov a skutočne klobúk dole –  vynikajúce, pútavé a bystré a pritom vedecky podložené. Skvelé dielo, blahoželám 🙂  Tono Michalík nám napísal: Ďakujem Žiarislav za skvelú knihu.! Skvelý počin pre všetkých Slovanov, nielen Slovákov. Je to čin hodný sňatia klobúka …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/dakujeme-vsetkym-co-pomohli-a-prispeli-na-vydanie-knihy

ČO JE TO ČESŤ?

Z duchovného jazyka Slovenov, Žiarislav píše: Česť – starosloviensky čьstь, praslovansky takisto, je od vodené od protoslovanského, indoeurópskeho základu kṷei-t- (Český etymologický slovník Jiří Reizek). Čo znamená vidieť niečo, pozerať na niečo, mať na zreteli. Koreňoslovná veda našu česť (čьstь­) smeruje k prirovnteľným výrazom árijským – k avestskému (staroiránskemu) čisti– a k staroindickému čit-ti, ktoré je joginom známe v podobe …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/co-je-to-cest

Morena a Vesna (ukážka z knihy Návrat Slovenov pripravovanej na vydanie)

MORENA ako bytosť smrti – takto ju poznáme z ľudovej slovesnosti a takú si ju všimli už v časoch národného obrodenia (*Ján Kollár a po ňom ďalší). Morena (v niektorých slovenských oblastiach zvaná tiež Marana, Muriena, Marmuriena, Smrtka, vychádza z praslovanského koreňa „mьr“, ktorý je aj v praslovanskom slove mьrtvъ – mŕtvy – v indoeurópskej podobe mṛtṷo. To súvisí aj so slovami …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RC.NS.Morena.Vesna.htm

STARÁ DOHODA – SLOVO SLOVENOV

Žiarislav píše: Kto by to bol povedal, že v slovanskom duchovnom jazyku súvisí slovo a ústna dohoda s časovou jednotkou a s dobrom? ROK   Slovo rok tak znie v slovenčine i češtine, – staroslovensky a praslovansky rokъ, je odvodené od praslovanského rekti , čo znamená riecť. Rok teda súvisí s rieknutí, s rečnením, s rečou. Prepájajúci  tvar je zachovaný vo výraze „rokovať“, v ktorom koreň je …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/stara-dohoda-slovo-slovenov

Prečo Slovenov?

Z  knihy „Návrat Slovenov v duchu a slove“ alebo: Ako označovať obyvateľov Slovenska z obdobia 9. storočia? Ukážka z rozšíreného vydania pripravovanej knihy „Návrat Slovenov“. Stále neutíchajú odborné aj iné úvahy a prekárky o tom, ako označovať našich predkov – naddunajských Slovanov – Slovenov na našom území z obdobia (Veľkej) Moravy, ale i z obdobia …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RC.NS.preco.slovenov.htm

Cyril a Metod – utajený zákonník

Zo slovanským písmom proti slovanskému duchovnu. 4 – dielna filmová rozprávka sa našťastie skončila. K filmu: Cyril a Metod – Apoštoli Slovanov – Koprodukčný česko-slovenský film Hneď začiatok je spojený s citovými ťažkosťami. Malému Konštantínovi (neskorší Cyril) sa sníva, že si vyberie najkrajšiu dievčinu z mesta. Volá sa Sofia, teda v preklade Múdrosť. V slovenskej rozprávke by to …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RC.Cyril.Metod.film.htm

Pohanské povstania Slovanov – 2.časť

podobné články:   23.2.12 „Pohanské“ povstania Slovanov – článok z tlačenej RC SÚDNY ZÁKONNÍK PRE ĽUD, USTANOVENIE SVÄTÝCH OTCOV,… súbor skenov 4-dielna filmová rozprávka sa našťastie skončila – Ako Cyril a Metod pôvodnú kultúru Slovanov potláčali  Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RC.pohanske.povstania2.htm

SÚDNY ZÁKONNÍK PRE ĽUD, USTANOVENIE SVÄTÝCH OTCOV…

Kniha: SLOVENSKO OČAMI CUDZINCOV – Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov II, vydalo Literárne informačné centrum Bratislava 1999 (kol. autorov – ISBN 80–85501–16–3). Súbor skenov Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RC.sudny.zakonnik.htm

MASARYK SA VO FIALKÁCH NEVYZNAL

Rukopisy královodvorské: „Po vodě k děvě kytice plyne, kytice vonná z viol a růží“. „Nebyť Rukopisov, tak by sa Česi nestali Čechmi“, píše sa v medzititulku rozhovoru Jitky Cíhovej s Karlom Nesměrákom, ktorý vyšiel v časopise Živá Historie (brezeň 2013) s názvom „Jsou Rukopisy naivní padělky?). Keď boli v roku 1817 objavený vo veži kostola v Dvore Králové dielo neznámeho veku, …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RC.fialka.ruza.htm