Dejiny

ODDÁVNA PO NEDÁVNO (1.časť): Slovenské národné povstanie z rôznych uhlov

  Ak sa máme vnoriť do dejín na sklonku 2. svetovej vojny, potrebujeme si trochu pripomenúť niektoré súvislosti. V roku 373 podľa dostupných letopisov prišiel sa sťažovať na území Slovenska nad Dunajom kvádsky kráľ Gabin, a to proti výstavbe ďalších rímskych pevností na Dunajom. Keďže Rimania označovali vtedy všetkých naddunajocov ako Germánov (Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, Slovensko …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RC.slov.nar.povstanie.htm

ČO MÁ SPOLOČNÉ HOKEJ S MÁJMI A ZNAČKOU STROMU?

Nejako sa tak veci dejú, že ma to cez sviatky vyženie do sveta. Keď na prvého mája, keď sa patrí tráviť čas s milou alebo ženou, alebo s milou ženou pod čerešňou a tak… (ľudová to múdrosť), človeka udalosti vyvedú niekde na krupinské lazy, kde dve chovné kozy a chovný capko na čarodejnú noc vzali roha (v lese nie …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RC.hokej.htm

PREČO ŠTEFAN KRÁĽ ZA SVäTÉHO VYHLÁSENÝ BOL alebo AKO IŠIEL VAJKO ZA KARIÉROU

Po dvoch rokoch väzenia prišli k oslabnutému staroslovenskému kniežaťu Vazulovi kati. Boli to poslední ľudia, ktorých videl. Najprv ho oslepili. Potom mu naliali do ucha roztavené olovo. Škvrkot páliaceho kovu, ktorý sa prepálil až do hlavy bolo to posledné, čo počul. Lebo potom ho prevalili na druhý bok a žeravé olovo mu naliali aj do druhého ucha. …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/preco-stefan-kral-za-svateho-vyhlaseny-bol-alebo-ako-isiel-vajko-za-karierou

MASARYK: PRVÝ SLOVENSKÝ PREZIDENT

Ďalšia socha, čo mnohých tlačí k hádkam, vedomejších ku vzdelávaniu. Aj keď za prvého slovenského prezidenta považuje väčšina ľudí Jozefa Tisu, či sa nám to páči, alebo nie, v láske k pravde nájdeme slovenský pôvod už u Tomáša Masaryka, aj keď niektorí mu hľadajú aj nemecké, židovské, či iné korene. Nesporné je, že pochádza od Hodonína, čo je …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RC.masaryk.htm

KROK K ŽENSKEJ ROVINE DUŠE: Úrad nie je cieľom ženskej blaženosti

  V posledných lunách spoločnosť rieši otázku predpísanej účasti žien v spoločenskom a hospodárskom živote, teda nielen v politike, ale aj špičkovom obchode. Možno je to akési vyvrcholenie emancipačných smerovaní dvadsiateho storočia. Čo je ale v skutočnosti pre ženy (a prečo nie aj pre mužov a deti a pre Zem) viac, či menej dobré?   Keďže pohlavný život na Zemi jestvuje …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RC.zenska.rovina.duse.htm

PREČO ŠTEFAN KRÁĽ ZA SVÄTÉHO VYHLÁSENÝ BOL

Alebo AKO IŠIEL VAJKO ZA KARIÉROU. Po dvoch rokoch väzenia prišli k oslabnutému staroslovenskému kniežaťu Vazulovi kati. Boli to poslední ľudia, ktorých videl. Najprv ho oslepili. Potom mu naliali do ucha roztavené olovo. Škvrkot páliaceho kovu, ktorý sa prepálil až do hlavy bolo to posledné, čo počul. Lebo potom ho prevalili na druhý bok a žeravé olovo …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RC.StefanI.htm

Bol Svätopluk slovenským kráľom? Bol slovenským? A bol kráľom?

Svätopluk – v staroslovenskom prepise Svantopolk, bol od 50. rokoch 9. storočia doloženým vládcom Slovenov v nitrianskej (staroslovenskej) časti štátneho útvaru známeho dnes ako Veľká Morava (vtedy len Morava). Neskôr, v rokoch 871 – 874, vládol i Slovenom moravského (dovtedy Rastislavovho) kniežatstva, pričom postupne pričleňoval i ďalšie slovanské územia, ako územia viacerých „staročeských“ kmeňov (ktoré vtedy s výnimkou jedného neboli české), …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RC.svetopluk.htm

Slováci, Česi a Moraváci v kultúrnej a dejinnej spriaznenosti

NA PODKLADE DÁVNYCH KRUHOVÝCH KULTÚR.   Na západnom Slovensku a južnej Morave sa pred takmer sedemtisíc rokmi začalo vyvíjať stredisko najväčšej európskej kultúry kruhových svätýň (viď článok K Dušičkám: Sme Bytosti v jednom kruhu). Kruhové svätyne zvané rondely boli veľké, palisádami, valmi a priekopami opevnené obradové miesta so štyrmi, zriedkavejšie tromi, alebo šiestimi vchodmi s …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RC.slov-ces.vztahy.htm

K Dušičkám: Sme, bytosti, v jednom kruhu

Keď sa rozvinula spotrebná pakultúra do dnešnej slaboduchej podoby, vo chvíľach takmer beznádejných pre ľudí prírodne uvedomelých, našli sme stopy predkov načiarané na tvári Matky Zeme. Letecké snímkovania rokčo rok umožňujú objaviť ďalšie obradné kruhové miesta ohraničené kruhovou palisádou, sústredenými zemnými valmi a priekopami. V zemi slovenskej sú ich desiatky. Keď sa pozrieme na Zem …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RCcasovka.dusicky.htm

CESTA K SEBE

Tí, ktorí chceli, aby sme boli čo najviac včlenení do západných štruktúr, dosiahli svoje. Prijatie euro je asi tým posledným, čo sa pri udržaní štátnej zvrchovanosti dalo dosiahnuť. Tento vlak je v cieľovej stanici. Cesta na západ sa končí. Čaká nás ďalšia cesta. Cesta k sebe. Vlak sa zastavil, nakoniec, Západ je v kríze a …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/RCcasovka.cesta.htm